Οι Προγραμματικές Δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Κουράκη


Ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Κουράκης προέβη στην δήλωση του προγραμματικού τους πλαισίου στην Βουλή στις 9/2/2015. Βασικός τους στόχος, η οργάνωση μίας δωρεάν δημοκρατικής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος θεμέλιος λίθος του προγράμματος είναι αξιακός, δηλαδή στοχεύει στην άμβλυνση των μορφωτικών ανισοτήτων, κοινωνικών ταξικών ανισοτήτων, και κάθε λογής διακρίσεων (φύλου, φυλής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής και εθνικής προέλευσης, φυσικής ιδιαιτερότητας και άλλα), και έτσι επιθυμούν :

1. Ευθυγράμμιση του θεσμικού πλαισίου με την σύμβαση για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, συμπεριλαμβάνοντας τους μαθητές με αναπηρία στο σχολείο για όλους.
2. Επαναφορά με αναβαθμισμένη μορφή της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.
3. Ανάπτυξη διαπολιτισμικής και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης και τάξεων υποδοχής.
4. Προγράμματα στήριξης του μαθητικού πληθυσμού και των αντίστοιχων μαθητικών μονάδων, κυρίως σε ευάλωτους νέους, δηλαδή σε δυσπρόσιτες περιοχές, σε άτομα με οικονομική ανέχεια, σε άτομα Ρομά, σε άτομα που σχετίζονται με την παραβατικότητα των ανηλίκων
5. Ενίσχυση της εκπαίδευσης των Ελλήνων παιδιών του εξωτερικού που δεινοπαθεί
6. Αναβάθμιση των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα της σχολικής εγκατάλειψης και να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβασή τους σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους της δημόσιας εκπαίδευσης αλλά και η επιστημονική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτή την πληθυσμιακή κατηγορία
7. Τερματισμό της πολιτικής καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων
8. Επανεξέταση της λειτουργίας σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν βάσει παιδαγωγικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Ο δεύτερος θεμέλιος λίθος του προγράμματος αφορά την ικανοποίηση των πιεστικών εκπαιδευτικών αναγκών, προχωρώντας στην ανασυγκρότηση της δωρεάν και δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων με καθολική συμμετοχή των νέων σε όλο το φάσμα της δεκατετράχρονης εκπαίδευσης. Έτσι, οι στόχοι τους είναι:

1. Σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια Υπουργεία, η ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσα από προγράμματα προληπτικής ιατρικής, εμβολιασμών και επισιτιστικής βοήθειας, δηλαδή πρόγευμα και μικρών γευμάτων για τους μαθητές.
2. Ο επανασχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων.
3. Η αναδιάρθρωση της ύλης ,προς την κατεύθυνση της μείωσης του όγκου πληροφοριών για χάρη της εμβάθυνσης και της κριτικής σκέψης . Στόχος τους είναι , επίσης, τα βιβλία της επόμενης σχολικής χρονιάς να βρίσκονται έγκυρα στα σχολεία, και όποιες αλλαγές στην ύλη δεν συνεπάγονται υποχρεωτικά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων της επόμενης χρονιάς λόγω περιορισμένου χρόνου.
4. Η Έρευνα πάνω σε όλες τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, στο μέτρο βέβαια των δυνατοτήτων κάλυψης των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.
5. Η Αισθητική Αγωγή, η καλλιέργεια των τεχνών, η Φυσική Αγωγή, η Αγωγή Υγείας, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Πληροφορική, η Αγωγή του Δημοκρατικού πολίτη να σχεδιάζονται ως ισότιμες και αναγκαίες πτυχές του αναλυτικού προγράμματος από κοινού με τις παραδοσιακές εγκύκλιες γνώσεις
6. Η αναβάθμιση και σταδιακής επαναφοράς της διδασκαλίας περισσότερων ξένων γλωσσών στα σχολεία σύμφωνα με παιδαγωγικά κριτήρια . Επιθυμία για δυνατότητα παροχής πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από το δημόσιο σχολείο με σκοπό να ανακουφιστεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός
7. Το σχολείο να αποτελεί κέντρο της γειτονίας, κοινωνικό χώρο δημιουργίας, ανοιχτό και μετά την λήξη των μαθημάτων για δραστηριότητες πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης κ.α., σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους κατοίκους της γειτονιάς και την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ:

1. Στην ενίσχυση του αυτόνομου μορφωτικού ρόλου της λυκειακής βαθμίδας με αποκατάσταση της ουσιαστικής ισονομίας γενικής και τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης .
2. Στο ενιαίο σχολείο θεωρίας και πράξης, αξιοποιώντας τα θετικά χαρακτηριστικά από την εμπειρία του πολυκλαδικού λυκείου. Για αυτό το λόγο, θα δρομολογηθεί η αποσύνδεση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων από την διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , επαναφορά του γενικού μέσου όρου 9,5 για την προαγωγή από την μία τάξη στην άλλη, κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων στην Πρώτη και Δευτέρα Λυκείου από το τρέχον σχολικό έτος, καθώς και κατάργηση της υποχρεωτικής επιλογής του 50% των θεμάτων των εξετάσεων του λυκείου από την τράπεζα θεμάτων, η οποία θα παραμείνει ως συμβουλευτικό και προαιρετικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές.
3. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, να γίνει επαναφορά των σχολικών φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.
4. Στην αναβάθμιση της δημόσιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και αναδιοργάνωση των προγραμμάτων Ε.Π.Α.Λ.
5. Στην ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους του .
6. Στην κατάργηση των μεταγυμνασιακών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης και στην αναδιαμόρφωση του μεταλυκειακό έτους των Ε.Π.Α.Λ, από έτος μαθητείας σε έτος ειδίκευσης αποφοίτων Ε.Π.Α.Λ και στην επαναφορά του από την άτυπη στην τυπική εκπαίδευση.
7. Στην επαναλειτουργία των Ε.Π.Α από το σχολικό έτος 2015-2016, οι τομείς και οι ειδικότητες των Ε.Π.Α και Ε.Π.Α.Σ που καταργήθηκαν με των νόμο 41/86 το 2013
8. Στην τοποθέτηση άμεσα στα Ε.Π.Α.Λ των 50 ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του νόμου 41/72 του 2013
9. Στην επαναφορά των εκπαιδευτικών που πληρώνονταν με το 75% και παρέμεναν σπίτι τους, αξιοποιώντας τους για τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες του δημόσιου σχολείου, σε εργαστηριακά κέντρα, σε τομείς που μπορούν να εργαστούν, σε ΙΕΚ και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας
10. Στην μέριμνα για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και για τα επόμενα δύο χρόνια, ώστε να μην διαταραχθούν οι εκπαιδευτικές λειτουργίες αλλά να ρυθμιστούν κάποια επείγοντα ζητήματα που τις διευκολύνουν. Έτσι:

• Για το τρέχον σχολικό έτος οι εξεταστικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που αφορούν την απόλυση από το Λύκειο και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών της Γ’ Λυκείου μένουν ως έχουν .
• Για την Γ΄ Λυκείου του επόμενου σχολικού έτους μελετάται η δυνατότητα επικοινωνίας των επιστημονικών πεδίων εξειδίκευσης, ώστε οι υποψήφιοι να έχουν την δυνατότητα επιλογής από περισσότερα του ενός επιστημονικού πεδίου.
• Οι βαθμοί προαγωγής της Α΄ και Β΄ Λυκείου και ο βαθμός απόλυσης της Γ’ Λυκείου δεν θα συγκαταλέγονται στο βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση .
• Άνοιγμα διαλόγου με την κοινωνία για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, το οποίο θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να επιτευχθεί στην προοπτική της ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση .

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

1. Όλα τα νήπια να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στη δημόσια δωρεάν δίχρονη εκπαίδευση σε όλη την ελληνική επικράτεια .
2. Έμφαση στην εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών και την στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό .
3. Διασφάλιση της ποιοτικής αναβάθμισης του δημοτικού και το ολοήμερου σχολείου .
4. Τα έρημα χωριά χωρίς σχολεία και οι σχολικές μονάδες μαμούθ στις αστικές δεν συνάδουν με την σύγχρονη παιδαγωγική.
5. Η πρόσφατη εγκύκλιος του πρώην Υπουργού Παιδείας σχετικά με την αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος από το Μάρτιο του 2015 ανακαλείται .

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

1. Η διακηρυγμένη αρχή ένα σχολείο για όλους αναφέρεται στο σχολείο της γειτονιάς, στο οποίο εγγράφονται όλα τα παιδιά με ή χωρίς αναπηρία, και το οποίο υποστηρίζεται, στελεχώνεται, εξοπλίζεται και διαμορφώνεται έτσι ώστε να υλοποιείται με συνέπεια ο στόχος της ένταξης και συμπερίληψης
2. Ύπαρξη και ειδικών σχολείων για τα παιδιά εκείνα που το είδος της αναπηρίας τους ή οι πολλαπλές τους αναπηρίες δεν τους επιτρέπουν να ενταχθούν στο κοινό σχολείο. Στις δομές αυτές σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα γνωστικού, ψυχαγωγικού και αθλητικού περιεχομένου, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή και παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες και στους μαθητές και στις οικογένειές τους
3. Πλήρη αναβάθμιση και υποστήριξη των θεσμοθετημένων διαγνωστικών φορέων Ε.Δ.Α.Υ και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ
4. Ενιαίος πίνακας πρόσληψης αναπληρωτών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και αποκατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στις δομές ειδικής εκπαίδευσης και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με την κατάργηση των κλάδων τους
5. Στήριξη στο μαθητή με αναπηρία, ανεξάρτητα από την ύπαρξη τμήματος ένταξης στο σχολείο
6. Σύνταξη του νομοσχεδίου για την ειδική εκπαίδευση από μηδενική βάση με συνεξέταση των προτάσεων όλων των εμπλακόμενων φορέων

ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ:

1. Εποπτεία, όπως έχει επιβληθεί από το άρθρο 16 του καταστατικού χάρτη της δημοκρατίας μας, για την τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας στην ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
2. Αναμόρφωση και επικύρωση του νομικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων στη βάση παιδαγωγικών και επιστημονικών κριτηρίων και δέσμευση για την τήρηση του
3. Διασφάλιση για λόγους κοινωνικού και δημόσιου συμφέροντος τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών , οι οποίοι επανεντάσσονται στο Υπουργείο Παιδείας και παύουν να υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας . Επαναφορά του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων .

Τέλος, θεωρείται βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματός τους, η δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολιτείας και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, μαζί με την συνεχή δωρεάν επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την δημοκρατική ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης.
Έτσι:
1. Oι διαδικασίες αξιολόγησης αναστέλλονται, καθώς και οι όποιες πειθαρχικές συνέπειές τους προκειμένου να μελετηθούν σε βάθος όλοι οι συναφείς παράγοντες.
2. Αντικαθίσταται το σημερινό νομοθετικό πλέγμα αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολείων από ένα σύστημα αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο.

Την ομιλία του κυρίου Α.Κουράκη στην Βουλή μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Δείτε επίσης τις Προγραμματικές δηλώσεις του Α. Μπαλτάς (ΒΙΝΤΕΟ) εδώ

 

Αργυρώ Σαμιώτη


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
argiro

Οι Προγραμματικές Δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Κουράκη

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format