Πανελλήνιες 2015: Ο κλάδος της Πληροφορικής


Υπάρχει πλήθος σχολών που μπορούν να δώσουν την δυνατότητα εργασίας στον τομέα τη Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, δικαιώμα ένταξης στον Κλάδο της Πληροφορικής έχουν οι Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί των εξής Σχολών ή τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στην Μυτιλήνη. Τα τμήματα ποικίλουν σε μόρια, αφού υπάρχουν και υψηλής και μεσαίας βαθμολογικής κατάταξης τμήματα. Τμήματα πληροφορικής υπάρχουν για όλους τους ενδιαφερομένους όλων των κατευθύνσεων (για τους μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης υπάρχουν δυο τμήματα που βρίσκονται στην περιφέρεια. Πρόκειται για τα τμήματα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στη Μυτιλήνη και το Διαχείρισης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στο Αγρίνιο). Ενδεικτικά αναφέρουμε στον παρακάτω πίνακα μερικά από τα τμήματα που δίνουν την δυνατότητα αυτή.

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΣΕΙΣ 2014

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)

11678

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

11399

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

16334

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

15820

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΑ.ΠΕΙ)

15255

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

11678

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

17221

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

14887

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

14530

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

11031

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

11010

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Οι απόφοιτοι των τμημάτων που δίνουν γνώσεις πληροφορικής μπορούν να εργαστούν σε ένα αρκετά μεγάλο φάσμα επιλογών ανάλογα κυρίως με το τμήμα που έχουν επιλέξει.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ:

Από το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν τόσο σε κλάδους που αφορούν το πολιτισμικό πλούτο της χώρας αλλά σε κλάδους των νέων τεχνολογιών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε:
-Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού.
-Υπουργεία και Οργανισμοί του Δημοσίου με αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη μουσείων και μνημείων.
-Οργανισμοί και Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την διαμόρφωση πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισμό.
-Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης και Πολιτιστικούς Οργανισμούς με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.
-Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες (εκπαιδευτική τεχνολογία).
-Φορείς και Επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες.
-Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς (3D Graphics, CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο – Internet), και εταιρίες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
-Εθνικούς και διεθνείς Φορείς και Οργανισμούς για την προβολή και διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
-Βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης.
-Φορείς προαγωγής έρευνας (Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα), και φορείς παραγωγής στελεχών έρευνας σε τομείς πολιτισμού.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:

Οι απόφοιτοι του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα:

 • Στο δημόσιο τομέα ως καθηγητές πληροφορικής (ΠΕ19)
 • Στον ιδιωτικό τομέα, σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εκπαιδευτικούς φορείς
 • Στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση για τη διδασκαλία αντικειμένων της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 • Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι συνεργάτες σε θεματικές που αφορούν την πολιτιστική προβολή με τη χρήση εφαρμογών Η/Υ
 • Σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάδοση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και συναφών εφαρμογών λογισμικού
 • Σε διαφημιστικές εταιρείες
 • Σε τμήματα μάρκετινγκ εταιρειών και οργανισμών
 • Σε εταιρείες και οργανισμούς παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού
 • Σε εταιρείες post-production για επεξεργασία βίντεο, παραγωγή animation, δυσδιάστατων (2D) και τρισδιάστατων (3D) γραφικών
 • Σε οργανισμούς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ηλεκτρονικών εκδόσεων
 • Σε οργανισμούς και ιδρύματα που διαχειρίζονται πολιτιστικά αγαθά (μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, πολιτιστικές επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.ο.κ.).
 • Σε εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑ.ΠΕΙ:

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου τμήματος θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εκτός από την δυνατότητα να εργαστούν σε διάφορους δημόσιους ή ιδιωτικούς τομείς, έχουν το προβάδισμα συγκριτικά με τους απόφοιτους των άλλων τμημάτων στην εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του Τμήματος διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 19 Πληροφορικής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ:

Οι απόφοιτοι των πιο πάνω τμημάτων έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα με αυτούς των άλλων σχολών της πληροφορικής. Απλά τα πιο πάνω τμήματα έχουν προσανατολισμένο το πρόγραμμά τους στην τηλεματική ή τη βιοϊατρική. Με αυτούς όμως τους δυο τομείς μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά και οι απόφοιτοι των άλλων τμημάτων.

Επιμέλεια: Αργυρώ Σαμιώτη


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Πανελλήνιες 2015: Ο κλάδος της Πληροφορικής

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format