Πανελλήνιες 2015: Οι σχολές της Αστυνομίας


Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να μπουν στο χώρο της Αστυνομίας είτε επειδή είναι όνειρο ζωής είτε λόγω του ότι έχουν άμεση επαγγέλματική αποκατάσταση, μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους τις Σχολές της Αστυνομίας του 5ου πεδίου. Μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στη Σχολή Αστυφυλάκων και τη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι όσοι αποφοιτήσουν από τη Σχολή Αστυφυλάκων, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών, με ποσοστό που προβλέπεται κατά τις οικείες διατάξεις. Στην συνέχεια ακολουθεί πίνακας με τις βάσεις του 2014 για τις Σχολές της Αστυνομίας.

TMHMATA

ΒΑΣΕΙΣ 2014

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

18319

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤ 10%

18133

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4%

18310

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

15910

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΛΥΤ 10%

14595

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4%

15696

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ)

16721

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΠΟΛΥΤ 10%

15258

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4%

16295

Η Ελληνική Αστυνομία κατατάσσει στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, σπουδαστές με το σύστημα των γενικών εξετάσεων και των ειδικών εισιτηρίων εξετάσεων, υποψηφίων εξωτερικού, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Στρατού. Επίσης πρέπει να κάνουν αίτησή στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους στις καθοριζόμενες από την προκήρυξη ημερομηνίες. Η αίτηση αυτή κατατίθεται στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως φωτογραφίες, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας κ.α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν άνδρες και γυναίκες Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΚΆΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :

Πρέπει:

1.Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους

2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι της χώρας.

3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης

4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

6. Να έχουν τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.

7. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. (αν ο υποψήφιος έχει παραπεμφεί σε οποιαδήποτε δίκη πρέπει να παραδόσει αμετάκλητη αθωωτική απόφαση για να μπορέσει να ενταχθεί στο Αστυνομικό Σώμα)

8. Να περάσει επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες συνίστανται σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, στις υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).

β. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).

γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Όσοι κατατάσσονται στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλονται στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την ολοκλήρωση της οποίας δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης. Σε περίπτωση απόλυσης, αποβολής ή παραίτησης από την Ελληνική Αστυνομία, εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄-302) «Στρατολογία των Ελλήνων».

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:

Η μοναδική σχολή αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται στην Αμυγδαλέζα της Αττικής. Η σχολή έχει ως στόχο μέσω της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης να προετοιμάσει τους νέους αξιωματικούς της Αστυνομίας παρέχοντάς τους τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση.

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε ακαδημαϊκή, στρατιωτική. Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια (8 εξάμηνα) . Αν και η σχολή ανήκει στο 5ο πεδίο τα περισσότερα μαθήματα, που διδάσκονται οι δόκιμοι, ανήκουν στις επιστήμες της νομικής, της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας που είναι σχολές του 1ου πεδίου. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να κάνουν και πρακτική άσκηση και έτσι κάθε καλοκαίρι και για τρεις μήνες τοποθετούνται σε αστυνομικά τμήματα ανά την Ελλάδα.

Μετά από την ολοκλήρωση της τετραετούς εκπαίδευσής τους ονομάζονται υπαστυνόμοι β και γίνονται μόνιμα στελέχη. Προάγονται διαδοχικά στους βαθμούς τους υπαστυνόμου Α, αστυνόμου Β, αστυνόμου Α, αστυνομικού Υποδιευθυντή, Αστυνομικού Διευθυντή, Ταξιάρχου, Υποστράτηγου ενώ ο καταληκτικός βαθμός είναι αυτός του Αντιστράτηγου. Τέλος, όπως για τις στρατιωτικές σχολές έτσι και για τη σχολή των Αξιωματικών της Αστυνομίας είναι απαραίτητο οι αξιωματικοί να υπηρετήσουν στις τάξεις της Αστυνομίας 10 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ:

Η σχολή έχει ως στόχο μέσω της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης να προετοιμάσει τους νέους αστυφύλακες της Αστυνομίας παρέχοντάς τους τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση. Σχολές Αστυφυλάκων υπάρχουν στα Γρεβενά, στη Ξάνθη, στη Κομοτηνή,στο Διδυμότειχο,στη Νάουσα,στη Καρδίτσα,στο Ρέθυμνο και στη Σητεία.

Η κατανομή των εισαγομένων στα Παραρτήματα της Σχολής Αστυφυλάκων, ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, με βάση τη σειρά προτίμησης για καθένα που δηλώνεται μετά την επιλογή αυτών στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σε συνδυασμό με τη συνολική τους βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση με μέριμνα της ίδιας Διεύθυνσης.

Η φοίτηση στη σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί 5 εξάμηνα. Τα μαθήματα που διδάσκονται ανήκουν στις επιστήμες, της νομικής, φιλολογίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας. Κάθε καλοκαίρι και για τρεις μήνες οι δόκιμοι τοποθετούνται σε αστυνομικά τμήματα ανά την Ελλάδα και κάνουν πρακτική άσκηση δίπλα σε μόνιμους αστυνομικούς. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το διάστημα της πρακτικής άσκησης και πλέον καταλαμβάνει όλο το 2ο έτος. Πλέον μέσα στις σχολές των αστυφυλάκων υπάρχουν μόνο πρωτοετείς.

Οι δόκιμοι μετά από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους ονομάζονται αστυφύλακες και γίνονται μόνιμα στελέχη. Προάγονται στο βαθμό του αρχιφύλακα μετά από εξετάσεις ή αν έχουν πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Επίσης μετά από προαγωγικές εξετάσεις δύναται κάποιοι από τους αρχιφύλακες να προαχθούν στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου. Σε περίπτωση που ένας αστυφύλακας εισαχθεί στο ΤΕΜΑ (Τμήμα Μετεπαγγελματικής Εκπαίδευσης Αστυνομίας) έχει τη δυνατότητα να προαχθεί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή. Επιπλέον, όσοι αποφοιτήσουν από την σχολή Αστυφυλάκων και ενδιαφέρονται για την σχολή των Αξιωματικών μπορούν μέσα από Πανελλήνιες εξετάσεις και με χαμηλότερη βάση σε σύγκριση με τους υποψήφιους πολίτες, όπως είδαμε και στον πίνακα παραπάνω, να διεκδικήσουν το 20% των θέσεων της σχολής των Αξιωματικών. Επίσης στη Σχολή Αξιωματικών εισάγονται καθ’ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις οι πέντε (5) πρώτοι κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Αστυφυλάκων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο να υπηρετήσουν στις τάξεις της Αστυνομίας 8 χρόνια συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου της σχολής.

ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ:

Κάτι που αφορά τόσο τους δόκιμους της Σχολής Αξιωματικών όσο και της Σχολής Αστυφυλάκων είναι ότι μένουν σε εγκαταστάσεις της σχολής και φυσικά δεν είναι κάθε μέρα έξω αλλά ισχύουν και εδώ οι περιορισμοί και των υπόλοιπων στρατιωτικών σχολών. Λαμβάνουν επίσης ένα οικονομικό βοήθημα από τη σχολή. Δικαιούνται έξοδο από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι και την Κυριακή. Επίσης δίδονται άδειες εξόδου την Τετάρτη (από τις 3 μέχρι τις 11 το βράδυ για τους πρωτοετείς, για τους δευτεροετείς διανυκτέρευση κάθε δεύτερη Τετάρτη, ενώ οι τριτοετείς δικαιούνται διανυκτέρευση κάθε Τετάρτη). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δικαιούνται εξόδους εφόσον δεν έχουν κάποια υπηρεσία ή δεν έχουν τιμωρηθεί για κάποιο παράπτωμα μέσα στη σχολή ή είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις της εκπαίδευσής τους. Φυσικά υπάρχουν και οι εορταστικές άδειες και οι θερινές διακοπές.

Επιμέλεια: Αργυρώ Σαμιώτη


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Πανελλήνιες 2015: Οι σχολές της Αστυνομίας

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format