Σπουδές στο εξωτερικό : ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ


Εκπαιδευτικό σύστημα :

Από το 1992, σχεδόν όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήκουν σε μια κατηγορία.Παρ’ όλ’ αυτά, λόγω της διαφορετικής ιστορίας και των διαφορετικών μεθόδων χρηματοδότησής τους εξακολουθούν να υπάρχουν διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ τους.Για το λόγο αυτό χωρίζονται σε “παλαιά” Πανεπιστήμια που είναι τα πιο κοινά, και σε “polytechnics” και “colleges” που είναι γνωστά ως “νέα” Πανεπιστήμια.Τα περισσότερα Πανεπιστήμια δίνουντ η δυνατότητα έρευνας , καθώς και ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων πτυχιακού αλλά καί μεταπτυχιακού επιπέδου.Τα “παλιά” Πανεπιστήμια δεν παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση, ενώ πολλά από τα “νέα” παρέχουν περισσότερες δυνατότητες πρακτικών εφαρμογών.

Ο συνηθέστερος τρόπος παρακολούθησης σε όλα τα επίπεδα σπουδών είναι καθημερινά (full-time) καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής εργάζεται, τα Πανεπιστήμια προσφέρουν σπουδές μερικής απασχόλησης (part time), με μεγαλύτερη διάρκεια σπουδών.Για εκείνους που δε μπορούν να φύγουν από τη χώρα τους, υπάρχουν ειδικά εξ αποστάσεως προγράμματα (distance learning) που προσφέρονται από αρκετά πανεπιστήμια και σε διάφορα επίπεδα σπουδών.

Τίτλοι σπουδών :

  • Higher National Diploma – Diploma of Higher Education : προσφέρονται από ένα μεγάλο αριθμό κολλεγίων και πανεπιστημίων και η διάρκεια σπουδών για την απόκτησή τους είναι 2 χρόνια.Το Diploma of Higher Education απονέμεται σε όσους σπουδάζουν παιδαγωγικά (για να γίνουν εκπαιδευτικοί).Οι κάτοχοι των πτυχίων αυτών μπορούν να εισαχθούν στο δεύτερο έτος σπουδών των πανεπιστημίων με κριτήριο τη βαθμολογία και την ειδικότητά τους.
  • Bachelor degree : η φοίτηση για την απόκτησή του διαρκεί 3-4 χρόνια, εκτός από τα τμήματα της οδοντιατρικής, της ιατρικής, και της κτηνιατρικής, για τα οποία απαιτούνται 5-6 χρόνια.Κάθε φοιτητής μπορεί να σπουδάσει ένα αντικείμενο ειδίκευσης Honours degree, αλλά και δύο τομείς ειδίκευσης Joint Honours Degree, ενω σε άλλες περιπτώσεις τριών ή περισσοτέρων ειδικεύσεων Combined Honours Degree.Υπάρχει, επίσης, ένα πρόγραμμα σπουδών που ονομάζεται sandwich course, διαρκεί 4 χρόνια και περιλαμβάνει ένα χρόνο πρακτικής άσκησης εκτός πανεπιστημίου.
  • Diploma/Postgraduate Certificate : πρόγραμμα διάρκειας 9 μηνών το οποίο ενδέχεται ορισμένες φορές να αποτελεί προκαταρκτικό στάδιο του Master.
  • Postgraduate Certificate of Education (PGCE) : πρόγραμμα διάρκειας επίσης 9 μηνών.Αφορά αποφοίτους που επιθυμούν να διδάξουν στην πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και πρακτική διδακτική άσκηση.
  • Master degree : η απόκτησή του συνήθως διαρκεί 1 χρόνο.Όλα τα Masters (Master
  • of Arts / Master of Science) απαιτούν 9 μήνες παρακολούθησης μαθημάτων και σεμιναρίων, τελικές εξετάσεις και υποβολή πτυχιακής εργασίας τους τελευταίους 3 μήνες.
  • Master of Philosophy : διετές πρόγραμμα σπουδών, το οποίο στηρίζεται στο συνδυασμό παρακολούθησης μαθημάτων-έρευνας ή μόνο έρευνα.Με το πέρας των σπουδών, απαιτείται η υποβολή πτυχιακής εργασίας.Ορισμένες φορές το Mphil ενδέχεται να αποτελέσει προκαταρκτικό στάδιο του PhD.
  • Doctor of Philosophy (PhD) : χορηγείται μετά από πρωτότυπη έρευνα, η οποία διαρκεί συνήθως 3 χρόνια.Ο υποψήφιος εργάζεται μόνος του με την εποπτεία του καθηγητή που ελέγχει την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής (supervisor) ως την τελική της υποβολή για υποστήριξη στο πανεπιστήμιο.

Ακαδημαϊκό έτος :

Το ακαδημαϊκό έτος στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου συνήθως ξεκινά κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου και διαρκεί ως το τέλος Ιουνίου.Διαιρείται σε 2 εξάμηνα.

Προϋποθέσεις εισαγωγής :

Για την εισαγωγή τους στα βρετανικά πανεπιστήμια, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πετύχει στις εξετάσεις για το General Certificate of Education (GCE) σε Advanced Level, το οποίο είναι αποδεκτό από όλα τα Πανεπιστήμια και για όλους τους τομείς σπουδών.

Τα μαθήματα είναι 2 ή 3 σχετικά με τον τομέα σπουδών που επιλέγει ο υποψήφιος φοιτητής και ένα GCE στην αγγλική γλώσσα σε Ordinary Level, ή άλλο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.Για την κάλυψη της ύλης απαιτούνται 1-2 χρόνια.Η φοίτηση και οι εξετάσεις για GCΕ μπορεί να γίνουν σε ένα από τα αναγνωρισμένα κέντρα που βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε στη Βρετανία, σε δημόσιο ή ιδιωτικό κολλέγιο.

Για να αποδείξουν ότι γνωρίζουν τη γλώσσα, οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία όπως : TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ΙELTS (International English Language Testing Service), UCLES (University of Cambridge Local Examination Proficiency) ή CAE (Certificate of Advanced English).

Τα περισσότερα ιδρύματα δέχονται, επίσης, αιτήσεις από υποψηφίους άνω των 21 ετών και συχνά εφαρμόζουν πιο χαλαρές προϋποθέσεις είσαγωγής, αν ο υποψήφιος αποδείξει ότι διαθέτει τον κατάλληλο ζήλο αλλά και την ικανότητα να ανταπεξέλθει στον τομέα σπουδών που έχει επιλέξει.

Επιπλέον, παρέχονται μαθήματα βάσει ενοτήτων, ή με μερικό ωράριο, ενω αρκετά αναγνωρίζουν ακαδημαϊκές μονάδες βάσει προηγούμενων σπουδών/γνώσεων που έχουν αποκτηθεί άτυπα μέσω της εργασίας ή άλλων εμπειριών Accreditation of Prior Learning/ADL ή Accreditation of Prior Exepriental Learning/APEL).

Πολλά πανεπιστήμια δίνουν την ευκαιρία σε υποψήφιους φοιτητές που προέρχονται από άλλες χώρες να παρακολουθήσουν ένα προκαταρκτικό έτος (oundation ή bridging course), το οποίο τους προετοιμάζει για το αντικείμενο σπουδών τους.

Η εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο εξασφαλίζεται μόνο αν πετύχουν τον προκαθορισμένο μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων που παρακολούθησαν.Το προκαταρκτικό έτος σπουδών μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα, σε κέντρα σπουδών.

Σε ορισμένα πανεπιστήμια και για ορισμένους κλάδους σπουδών οι απόφοιτοι Λυκείου μπορούν να πετύχουν απευθείας εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών τους εαν έχουν ικανοποιητικούς βαθμούς στο απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Οι κάτοχοι πτυχίων Ι.Ε.Κ.ή άλλων αντίστοιχων πτυχίων μπορούν, επίσης, να πετύχουν άμεση εισαγωγή σε κάποιο πανεπιστήμιο.Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να διερευνήσουν αν θα χρειασθούν προκαταρκτικό έτος ή αν μπορούν να εισαχθούν κατευθείαν στο πανεπιστήμιο.

Η αίτηση εισαγωγής στα περισσότερα πτυχιακά προγράμματα υποαβάλλεται μέσω του Universities and Colleges Admission Service UCAS ( Υπηρεσία Εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση), το οποίο θα την προωθήσει προκειμένου να εξετασθεί από τα ίδια τα πανεπιστήμια.Στην αίτηση UCAS ο υποψήφιος φοιτητής μπορεί να διαλέξει ως έξι πανεπιστήμια (4 για την ιατρική).Πρέπει να έχει υποβάλει την αίτησή του μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους και, εφόσον έχει αρχίσει μαθήματα προκαταρκτικού έτους ή έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις εισαγωγής.Ειδικά για τις ιατρικές σχολές η υποβολή αιτήσεων γίνεται εως τις 15 Οκτωβρίου.Ο φορέας UCAS δεν αποφασίζει επί των αιτήσεων.Αρμόδια για το θέμα αυτό είναι τα ίδια τα πανεπιστήμια.Οι αιτήσεις UCAS χορηγούνται από το British Council Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τα κέντρα CGE ή τα κολλέγια που προσφέρουν προκαταρκτικά μαθήματα.

Σε περίπτωση που, οι φοιτητές που έχουν δηλώσει έξι επιλογές βρεθούν χωρίς προσφορά, η διαδικασία UCAS EXTRA εφαρμόζεται από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου, και τους δίνει την ευκαιρία για μια επιπλέον επιλογή.

Αν οι αιτήσεις υποβληθούν μετά τις 15 Ιανουαρίου, η επιλογή θα γίνει τον Αύγουστο μέσω του συστήματος clearing, όπου τα πανεπιστήμια δημοσιεύουν τις κενές θέσεις που έχουν ανα τομέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι η κατοχή τίτλου βασικών σπουδών επιπέδου Bachelor.Σε αρκετές περιπτώσεις η εργασιακή εμπειρία του υποψηφίου είναι επιθυμητή, ή και απαραίτητη (M.B.A./Master of Business Administration).Οι αιτήσεις του υποψηφίου γίνονται απευθείας στο πανεπιστήμιο ή τα πανεπιστήμια που τον ενδιαφέρουν.Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, όμως είναι καλύτερο για τον ενδιαφερόμενο να επικοινωνήσει με το πανεπιστήμιο 2 ή 12 μήνες πριν την έναρξη των σπουδών του.

Περιορισμός εισακτέων :

Κάθε πανεπιστήμιο αποφασίζει σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών που θα δεχτεί σε κάθε τμήμα, με εξαίρεση τις σχολές ιατρικής, οδοντιατρικής και παιδαγωγικών για τις οποίες αποφασίζει η κυβέρνηση.

Δίδακτρα :

Για την παρακολούθηση πτυχιακών σπουδών από το 2004-05, με τις αλλαγές που παγματοποιήθηκαν στο βρετανικό σύστημα, τα δίδακτρα κυμαίνονται από δωρεάν μέχρι το ανώτατο ποσό των 1.150 λιρών (1.714€) ανα έτος σπουδών.Όσοι ενδιαφέρονται για πανεπιστήμια της Σκωτίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, από το 2001 καταβάλλονται δίδακτρα της τάξεως των 3.100 λιρών (4.620€) με την ολοκλήρωση των πτυχιακών σπουδών.

Κόστος διαμονής :

Το κόστος διαμονής διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε κάποιος να υπολογίσει ότι, ένας φοιτητής χρειάζεται 5.500-6.000 λίρες (8.250-9.000€) το χρόνο.Το Λονδίνο είναι η ακριβότερη από όλες τις βρετανικές πόλεις, και απαιτούνται 7.000-8.000 λίρες (10.500-12.000€) το χρόνο για να μείνει ένας φοιτητής εκεί.Σε αυτά τα ποσά δεν συνυπολογίζονται τα δίδακτρα, τα οποία κυμαίνονται ανάλογα με το ίδρυμα.

Όσον αφορά στη διαμονή, ο φοιτητής μπορεί να μείνει σε φοιτητικές εστίες, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, ή σε διαμερίσματα.Στα πανεπιστήμια λειτουργούν γραφεία και υπηρεσίες (accommodation offices) για τη μέριμνα, την υποστήριξη και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαμονή των φοιτητών.

Πολλά πανεπιστήμια εξασφαλίζουν διαμονή στους φοιτητές τους για το πρώτο έτος σπουδών τους στις φοιτητικές εστίες, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα άμεση πρόσβαση στις φοιτητικές υπηρεσίες- παροχές.Επίσης, η Εθνική Ένωση Σπουδαστών έχει εξασφαλίσει μείωση τιμών για λογαριασμό των μελών της.Με έκπτωση έως 50% σε βιβλία, έντυπο υλικό, τρόφιμα, ρούχα, ταξίδια και διασκέδαση, η κάρτα της ΕΕΣ μειώνει σημαντικά το κόστος διαβίωσης.

Χρηματοδοτήσεις-Υποτροφίες :

Υποτροφίες προσφέρονται κυρίως σε φοιτητές που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές.Τα πανεπιστήμια διαχειρίζονται τις υποτροφίες κληροδοτημάτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων φορέων.Οι υποτροφίες που καταβάλλονται αυτοδικαίως (mandory awards), εκτός από τα δίδακτρα περιλαμβάνουν και υποτροφία διαβίωσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγείται υποτροφία (descretionary awards) σε φοιτητή, ακόμα και αν δεν τη δικαιούται αυτοδικαίως, ή ακόμα και αν τα μαθήματα που παρακολουθεί δεν την προβλέπουν.Επιπλέον, τα ερευνητικά συμβούλια της Βρετανίας (research councils) χορηγούν σε φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών υποτροφιών που καλύπτουν, όμως, μόνο τα δίδακτρα.

Το τραπεζικό σύστημα στη Βρετανία παρέχει στους φοιτητές δάνεια και έναν αριθμό άλλων προνομίων για να ικανοποιήσουν τις αναγκαίες πληρωμές και τις οικονομικές υποχρεώσεις των διδάκτρων και της διαμονής-διαβίωσης.

Ιατρική μέριμνα :

Οι Έλληνες φοιτητές, ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν πλήρη ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.Επίσης, όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι εξοπλισμένα με κέντρα υγείας και εξειδικευμένο προσωπικό .

Υπηρεσίες για φοιτητές :

Πηγή : Frapress


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Σπουδές στο εξωτερικό : ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format