Σπουδές στο εξωτερικό : ΓΕΡΜΑΝΙΑ


Εκπαιδευτικό σύστημα :

Στη Γερμανία υπάρχουν περισσότερα από 300 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία χωρίζονται σε 3 κατηγορίες :

 1. Στην 1η κατηγορία ανήκουν τα Πανεπιστήμια (Universitäten) , οι Πολυτεχνικές Σχολές (Hochshulen), οι Παιδαγωγικές Σχολές, τα Ενοποιημένα Πανεπιστήμια, τα Εκκλησιαστικά Πανεπιστήμια και τα Ειδικά Πανεπιστήμια που εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο σπουδών (φαρμακευτική, αθλητισμός, κινηματογράφος, τηλεόραση, μαζικά μέσα ενημέρωσης).
 2. Στη 2η κατηγορία ανήκουν οι Ακαδημίες Καλών Τεχνών και Μουσικής.
 3. Στην 3η κατηγορία εντάσσονται τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (Fachhochschule).

Τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων είναι προσανατολισμένα προς την ανεξάρτητη, πρωτότυπη, εφαρμοσμένη έρευνα και είναι τα μόνα που έχουν δικαίωμα απονομής διδακτορικών τίτλων σπουδών.Τα Ενοποιημένα Πανεπιστήμια συνδυάζουν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες κανονικά υπάγονται στην αρμοδιότητα των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνικών Σχολών και εν μέρει των Ακαδημιών Καλών Τεχνών και Μουσικής.

Τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών προσφέρουν προγράμματα σπουδών κυρίως για μηχανικούς αλλά και στους τομείς : οικονομία, γεωργία, κοινωνική εργασία, βιβλιοθηκονομία και τεκμηρίωση, πληροφορική και εφαρμοσμένες τέχνες.Παρέχουν εξαιρετικά εφαρμοσμένη εκπαίδευση, η οποία είναι προσανατολισμένη στις απαιτήσεις και τις ανάγκες εφαρμογής των επιμέρους επαγγελμάτων.

Τίτλοι σπουδών :

Στη Γερμανία, κάθε κλάδος βασικών πτυχιακών σπουδών χωρίζεται στις βασικές σπουδές (Grundstudium) και στις κύριες σπουδές (Hauptstudium) που οδηγούν στην αποκτηση πτυχίου.

Οι βασικές σπουδές διαρκούν 2-4 εξάμηνα κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα που αφορούν στις βασικές γνώσεις του κλάδου σπουδών τους και ολοκληρώνονται με ενδιάμεση εκπαίδευση.

Στις κύριες σπουδές οι φοιτητές έχουν πιο σαφή, συγκεκριμένο πεδίο επιλογών.Εκτός από την εμβάθυνση και τη διεύρυνση των γνώσεων, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν έναν αριθμό προαιρετικών θεμάτων-μαθημάτων τα οποία τους επιτρέπουν να ειδικευτούν πάνω σε ένα τομέα, ή να συμβάλλουν σε περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα.Το πτυχίο που απονέμεται είναι το Diplom ή το Master Artium, ανάλογα με τον κλάδο σπουδών.Συγκεκριμένα :

 • Το Diplom απονέμεται ως πτυχίο βασικών σπουδών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στους τομείς της μηχανικής, των κοινωνικών επιστημών, των οικονομικών και των τεχνών με την ολοκλήρωση 4½ ετών σπουδών.Το ίδιο πτυχίο αποκτά κάθε φοιτητής στα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (Fachhochschule) μετά από 4 χρόνια σπουδών όπου περιλαμβάνεται, όμως, πρακτική άσκηση και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
 • Το Magister/Magista Artium αποτελεί το βασικό πτυχίο σπουδών στις ανθρωπιστικές σπουδές και σε ορισμένες κοινωνικές επιστήμες μετά από σπουδές διάρκειας 4-5 ετών.
 • Αρκετά Πανεπιστήμια δίνουν στους φοιτητές τους τη δυνατότητα απόκτησης Bachelor degree με την ολοκλήρωση 3-3½ χρόνων σπουδών και ύστερα να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές Master degree που διαρκούν 1-2 χρόνια.Σε ορισμένους κλάδους σπουδών ο τίτλος Master είναι κατώτερος του Magister.
 • Το Doctorate είναι το ύψιστο σημείο γνώσεων και, για να συνεχίσει κανείς τις σπουδές του σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να έχει πολύ υψηλό βαθμό στο πτυχίο των βασικών σπουδών.Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ξένοι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να εξεταστούν σε τεστ εισαγωγής (Kenntnisprόfung) και να παρακολουθήσουν μαθήματα και ένα κύκλο διαλέξεων.

Σε ορισμένους κλάδους , στους οποίους η επιτυχής φοίτηση επιτρέπει την άσκηση επαγγελμάτων που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος, απαιτείται κρατική εξέταση (State examination/Staatsexamen) για τη χορήγηση πανεπιστημιακού πτυχίου και στους ξένους φοιτητές.Αυτό ισχύει για την ιατρική, την κτηνιατρική, την οδοντιατρική, τη φαρμακευτική, τη νομική, καθώς και για όσους επιθυμούν να γίνουν καθηγητές.Στις 2 τελευταίες περιπτώσεις απαιτούνται 2 κρατικές εξετάσεις για την απόκτηση του πανεπιστημιακού πτυχίου.

Ακαδημαϊκό έτος :

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε 2 εξάμηνα.Το χειμερινό ξεκινά το Σεπτέμβριο/Οκτώβριο ενω το εαρινό το Μάρτιο/Απρίλιο.Στα Πανεπιστήμια των Εφαρμοσμένων Επιστημών τα μαθήματα ξεκινούν είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο.Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων οι παραδόσεις μαθημάτων διαρκούν 4-5 μήνες, έτσι ώστε οι φοιτητές να έχουν στη διάθεσή τους χρόνο για μελέτη, προετοιμασία των παραδόσεων και των σεμιναρίων, προετοιμασία εργασιών αλλά και συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εξετάσεις.

Προϋποθέσεις εισαγωγής :

Οι υποψήφιοι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στη Γερμανία και προέρχονται από κράτη-μέλη της ΕΕ, οφείλουν να προσκομίσουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισότιμο με το γερμανικό Abitur.Την απόφαση σχετικά με την ισοτιμία των ξένων απολυτηρίων λαμβάνει η ίδια η ενδιαφερόμενη πανεπιστημιακή σχολή.Εαν δεν αναγνωριστεί η ισοτιμία τότε οι υποψήφιοι οφείλουν να συμμετέχουν σε ειδικές εξετάσεις (Fest sellungsprόfung) .Σημειώνεται ότι, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβληθεί σε αυτές τις εξετάσεις μόνο 2 φορές.

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση μαθημάτων και κατ’ επέκτασιν την απόκτηση πτυχίου.Για την παρακολούθηση των International Degree Programmes που οδηγούν σε Bachelor/Master degree οι σπουδές είναι στην αγγλική γλώσσα, τουλάχιστον στα πρώτα εξάμηνα.

Ως πιστοποιητικό της γερμανικής γλώσσας απαιτείται το DSH/Deutsche Sprachprüfung für den Hochshulzugang aus indischer Studien bewerber (GermaLanguage Test for University Admission), το οποίο χορηγείται από το Ινστιτούτο Γκαίτε, ή το Abitur το οποίο αποκτά κανείς εαν έχει φοιτήσει σε γερμανικό σχολείο της χώρας του.

Άλλα πιστοποιητικά που έχουν ίδια ισχύ με το DSH είναι :

 • Zentrale Oberstufenprüfung (CentralSecondary-School Level Examination)
 • Grosse oder Kleine Sprachdiplom(Large or Small Language Proficiency Certificate) sprachdiplom der kultusministerkonferenzStufe II(Language Proficiency, Certificate of the Ministers for Education and Culture, Stage II).

Οι αιτήσεις εισαγωγής πρέπει πρώτα να υποβάλλονται στο Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (Central Admission Office) ή στο γραφείο εγγραφής των φοιτητών του κάθε πανεπιστημίου.Προτείνεται οι αιτήσεις να υποβάλλονται αρκετό χρόνο νωρίτερα από την έναρξη των εξαμήνων.Οι προθεσμίες εγγραφής διαφέρουν μεταξύ των ιδρυμάτων.Οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον έχουν λάβει επιστολή ότι έγιναν δεκτοί και στη συνέχεια πρέπει να εμφανίζονται αυτοπροσώπως για την εγγραφή.

Περιορισμός των εισακτέων :

Ο αριθμός των εισακτέων σε ορισμένες σχολές καθορίζεται από την κεντρική υπηρεσία καθορισμού των εισακτέων.Οι σχολές τις οποίες αφορά η εν λόγω διαδικασία μπορεί να διαφέρουν από το ένα εξάμηνο στο άλλο.Επιπλέον, σε ορισμένα ιδρύματα δίνεται η δυνατότητα περιορισμού του αριθμού των εισακτέων σε τοπικό επίπεδο ή για συγκεκριμένα τμήματα.Τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων σε κεντρικό-τοπικό επίπεδο είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας του απολυτηρίου, οι χρόνοι αναμονής, οι ειδικές εξετάσεις και οι κοινωνικοί παράγοντες.

Κόστος ζωής :

Το κόστος διαμονής στη Γερμανία είναι ιδιαίτερα υψηλό και μπορεί να γίνει μεγαλύτερο για τους φοιτητές που ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα.Οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν στέγη είστε στην πανεπιστημιούπολη, είτε εκτός αυτής.Οι φοιτητικές εστίες είναι λίγες και δεν είναι αρκετές για όλους.Η Οργάνωση Γερμανών Φοιτητών προσφέρει ένα ειδικά ανεπτυγμένο πρόγραμμα για αλλοδαπούς φοιτητές, το οποίο τους βοηθά στο ξεκίνημα των σπουδώ τους.Παράλληλα, ο Οργανισμός Υπηρεσιών των Γερμανών Φοιτητών δίνει τη δυνατότητα στους ξένους φοιτητές να μείνουν σε κάποιο δωμάτιο της φοιτητικής εστίας.

Χρηματοδοτήσεις – Υποτροφίες :

Στη Γερμανία τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν παρέχουν υποτροφίες στους φοιτητές τους.Οι ξένοι φοιτητές από κράτη-μέλη της ΕΕ μπορούν να λάβουν υποτροφίες από το φορέα DAAD (German Academic Exchange Service) οι οποίες χορηγούνται κατά κανόνα με κριτήριο την απόδοση του φοιτητή και όχι την κοινωνική του κατάσταση.Η DAAD προσφέρει υποτροφίες κυρίως για τις μεταπτυχιακές σπουδές αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και για τις βασικές πτυχιακές σπουδές μετά την ολοκλήρωση τουλάχιστον 2 χρόνων σπουδών.

Ιατρική μέριμνα :

Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν τη νομοθετημένη ασφάλεια υγείας που τους καλύπτει μέχρι την ηλικία των 30 χρόνων ή τη διάρκεια σπουδών 14 εξαμήνων.Η ιατρική ασφάλισή τους καλύπτει τα έξοδα εξέτασης γιατρού, νοσοκομειακή περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή.Οι φοιτητές πληρώνουν 320€ το εξάμηνο για ιατρική μέριμνα, το οποίο καλείται να το πληρώσει στο ταμείο υγείας πριν την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο.

Υπηρεσίες για φοιτητές :

 • German Academic Exchange Service : daad.de
 • Hochschulrektorenkonferenz (Higher education compass) : higher-education-compass.de
 • Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Cerman Academic Exchange Service) : https://www.study-in.de/en/
 • Deutsches Studentenwerk (Students Affairs) : student-affairs.de
 • Studien und Berufswahl : -en.studienwahl.de

Πηγή : Frapress


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Σπουδές στο εξωτερικό : ΓΕΡΜΑΝΙΑ

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format