Σεμινάρια Logistics στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-μάθημα “Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics)”.

Μέσα από το σεμινάριο θα δειδαχθεί στους φοιτητές τις βασικές αρχές των Logistics και να αποδείξει το συσχετισμό μεταξύ των κεντρικών εννοιών των Logistics και της οικονομίας.

Το μάθημα περιγράφει τη διαχείριση των υλικών και προϊόντων, από την παραγωγή έως τον τελικό πελάτη μιας επιχείρησης. Με άλλα λόγια, εξετάζει το συντονισμένο έλεγχο των ροών των υλικών, των προϊόντων αλλά και των πληροφοριών.

Στους φοιτητές θα διδαχτεί, επίσης η γνώση σχετικά με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την προμήθεια υλικών για την παραγωγή, την αποθήκευση προϊόντων και τη διανομή τους στους πελάτες.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή βασικών δεξιοτήτων, οι οποίες απαιτούνται για το συντονισμό των προμηθειών, αποθήκευσης και διανομής, ώστε ο συμμετέχων να λειτουργεί με αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ειδικότερα, τα μαθήματα θα επικεντρωθούν :

 • στην εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών της σύγχρονης διοίκησης των Logistics.
 • στην κατανόηση των λειτουργιών του Τμήματος Logistics και η εναρμόνιση του με την στρατηγική, τις αξίες και τους στόχους μιας επιχείρησης.
 • στην εξοικείωση με την πολυπλοκότητα του χώρου και,
 • στην παρουσίαση της επιλογής του εξοπλισμού, την ανάπτυξη, και την παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων των Logistics.

Διδάσκων του προγράμματος είναι ο Γ. Κονταράτος, Διδάσκων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Πειραιά.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί – Τι είναι τα Logistics; – Ιστορική αναδρομή – Τα Logistics ως μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Διαχείριση και Επεξεργασία Παραγγελιών – Οι τεχνικές λεπτομέρειες, τιμή, η προθεσμία παράδοσης, όροι πληρωμής, φόρων κλπ. – Έλεγχος της διαθεσιμότητας του υλικού σε απόθεμα – Ροή πληροφοριών – Βασικοί δείκτες της επεξεργασίας των παραγγελιών – Μεθοδολογίες παραγγελιοληψίας.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Μεταφορές – Τα συστήματα μεταφορών – Μεταφορές και Logistics – Επιχειρήσεις διαμεταφοράς – Επιλογή Οχημάτων – Μεταφορές και το Περιβάλλον.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Αποθήκευση – Οι λειτουργίες της Αποθήκης – Αποθήκη Τοποθεσία – Γενικά Θέματα και Κριτήρια Σχεδιασμού – Αποθηκευτικά συστήματα – Εξοπλισμός αποθήκη
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : Διαχείριση αποθεμάτων (Inventory Control) – Λόγοι για τη Διατήρηση Αποθεμάτων – Πόσο και πότε να παραγγείλετε – Καταγραφή και Προγραμματισμός Απαιτήσεων – Συγκρούσεις στο πλαίσιο των στόχων -Ταξινόμηση ABC Analysis – Φυσικός Έλεγχος και απογραφές.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6 : Συσκευασία – Οι λειτουργίες της συσκευασίας. – Είδη Συσκευασιών – Σχεδιασμός συσκευασίας – Logistics και συσκευασία – Κάνοντας το χειρισμό της συσκευασίας πιο αποτελεσματικό – Η περιβαλλοντική λειτουργία της συσκευασίας – Σήμανση των προϊόντων.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7 : Φυσική Διανομή – Ανάλυση της Δομής του Δικτυού Διανομή – Κανάλια Διανομής – Οι λειτουργίες της διανομής – Ιδιόκτητος στόλος ή Outsourcing – Κόστος Φυσικής Διανομής – Προγραμματισμός δρομολογίων – Όροι Παράδοσης.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : Εξυπηρέτηση Πελατών – Η σημασία της εξυπηρέτησης πελατών – Στοιχεία Προ-συναλλαγής κατά και μετά την συναλλαγή – Μέτρησης της εξυπηρέτησης – Kpi’s.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 9 : Εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics – 3PL.

Το υλικό του μαθήματος θα αποτελείται από διαφάνειες, σημειώσεις (όπου κρίνεται απαραίτητο) και e-book στα αγγλικά.

Στο τέλος των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εξέταση, δομημένη με τη λογική των πολλαπλών ερωτήσεων.

Λίγα λόγια για το μάθημα

Στα μαθήματα θα καλυφθεί όλο το φάσμα των Logistics με τρόπο τέτοιο ώστε, οι φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν να μπορούν αφενός να διαμορφώσουν ξεκάθαρη εικόνα του θέματος και, αφετέρου να μπορέσουν να κατανοήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την λειτουργία του Τμήματος Logistics στην σύγχρονη επιχείρηση.

Τελικός στόχος βέβαια είναι η μείωση του κόστους των διαδικασιών, από την παραλαβή ενός προϊόντος έως την παράδοσή του στον τελικό αποδέκτη, επιτυγχάνοντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο εξυπηρέτησης.

Το πρόγραμμα, τελικά, στοχεύει στην ενημέρωση και την εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων, στις αρχές της σύγχρονης και ορθολογικής διαχείρισης των Logistics.

Τα σεμινάρια-μαθήματα απευθύνονται σε όσους χρειάζονται μια βασική εισαγωγή στα Logistics, και ειδικότερα στα άτομα που εργάζονται ή πρόκειται να αρχίσουν να εργάζονται στον χώρο των Logistics, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και την ανάπτυξη τομέων όπως η διαχείριση αποθεμάτων, προμηθειών, αποθηκών, Δικτύων Διανομής και γενικότερα με τομείς που σχετίζονται με τη ροή των υλικών.

Απευθύνεται, όμως, και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα ευρύ γνωσιακό υπόβαθρο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους ή να επιδιώξουν επαγγελματική πιστοποίηση στη διοίκηση των Logistics.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Σημειώνεται ότι, για τη συμμετοχή στα μαθήματα δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις.Χρήσιμη θα ήταν, όμως, η όποια επαγγελματική εμπειρία.

Διάρκεια – Αιτήσεις

Το σεμινάριο θα διαρκέσει συνολικά 2 μήνες (8 εβδομάδες) και θα ξεκινήσουν στις 20 Οκτωβρίου.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος elearning.xrh.unipi.gr

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί με επιτυχία τα τελευταία 7 χρόνια.Σκοπός του είναι να καλύψει πλήρως τις σημερινές αυξημένες πρακτικές απαιτήσεις του εργαζόμενου, του φοιτητή και των επιχειρήσεων.Μέσα από το πρόγραμμα έχουν εκπαιδευτεί περίπου 4.500 άτομα, ενω περισσότερες από 100 επιχειρήσεις το έχουν επιλέξει για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους.Μάλιστα, έχει λάβει υψηλούς δείκτες ικανοποίησης μέσα από αξιολογήσεις, πράγμα που αποδεικνύει πως, ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων του.

Το πρόγραμμα σπουδών του περιλαμβάνει πάνω από 70 εξειδικευμένα μαθήματα που συνδέουν τη θεωρία με την πράξη.Δε μένει όμως στάσιμο, αφού συνεχώς εμπλουτίζεται, σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.Τα μαθήματα αφορούν θέματα της επικαιρότητας και στο υλικό προστίθενται νέες γνώσεις-πληροφορίες, καλύπτοντας την ανάγκη για διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων, ώστε να ανταπεξέρχονται στο σημερινό, σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν :

 • σεμινάρια ασύγχρονης εκπαίδευσης, με δυνατότητα παρακολούθησης από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή
 • επαγγελματικά σεμινάρια κατάρτισης με δυνατότητα παρακολούθησης είτε σε αίθουσα, είτε on line με χρήση τεχνολογίας σύγχρονης εκπαίδευσης.

Τα δίδακτρα έχουν ήδη μειωθεί, συμβαδίζοντας με τις οικονομικές ανάγκες-προσταγές της εποχής.Σε περιπτώσεις, όμως, ανέργων, πολυτέκνων (τριτέκνων), ΑΜΕΑ, αποφοίτους ή φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και συμμετέχοντες που έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα προηγούμενου κύκλου ή θα παρακολουθήσουν ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο μαθήματα, στα δίδακτρα χορηγούνται ειδικές εκπτώσεις.

Τέλος, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς εκπαιδευόμενου σε επόμενη περίοδο του ίδιου μαθήματος και συμμετοχή σε επόμενη εξέταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

(Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος έχει πιστοποιηθεί από την TUV Austria Hellas σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει (Νο.:01012153). ).

 

Επιμέλεια : Μαριάννα Αλεξοπούλου


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Σεμινάρια Logistics στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format