Οι 7 στους 10 φοιτητές πήραν πτυχίο με βαθμό μεταξύ 7 και 8,4 (Λίαν Καλώς)


Το 70% των αποφοιτησάντων  του τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ, κατά το   ακαδημαϊκό έτος 2013-14, πήρε πτυχίο με βαθμό μεταξύ 7 και 8,4 (Λίαν Καλώς). Το 30% των φοιτητών πήρε πτυχίο με βαθμό 8,5-10 (Άριστα). Κανείς δεν είχε μικρότερο του 7 βαθμό.

Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην εξωτερική αξιολόγηση που έγινε το 2014 από Επιτροπή της ΑΔΙΠ.

Σύμφωνα με την έκθεση της εξωτερική αξιολόγησης:

 • Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται στους χώρους που χρησιμοποιεί το Τμήμα δεν είναι επαρκείς, σύμφωνα με τις περιγραφές των  καθηγητών.
 • Δεν υπάρχουν γραφεία για τους διδάσκοντες, δεν υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δεν υπάρχουν ούτε καν τηλέφωνα! Οι δύο συσκευές του κτιρίου βρίσκονται μία στη Βιβλιοθήκη, που σπάνια είναι ανοικτή, και μία στο θυρωρείο.
 •  Οι συνάδελφοι χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για τις επαγγελματικές τους ανάγκες εντός του Τμήματος.
 •  Επιπλέον, δεν υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένο κινηματογραφικό πλατώ ούτε γραφείο παραγωγής. Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος είναι ανεπαρκής για πανεπιστημιακό τμήμα.
 • Εχουν αγοραστεί μόλις 5000 βιβλία στα δέκα χρόνια ύπαρξής της και η μοναδική βιβλιοθηκονόμος απασχολείται με συμβάσεις περιορισμένου χρόνου που δεν επιτρέπουν την τακτική και ομαλή της λειτουργία, παρόλο που η επέκταση και συνεχής ενημέρωση της βιβλιοθήκης και της βιντεοθήκης είναι σαφής προτεραιότητα του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
 • Παρά τις περικοπές, η επιτροπή θεωρεί ότι γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος είναι οριακά επαρκής, υπό δύο προϋποθέσεις.
 • Αφ’ ενός, θα πρέπει τα στελέχη της Γραμματείας που έχουν απομείνει μετά τα μέτρα κινητικότητας να απασχολούνται αποκλειστικά με το Τμήμα και να μην περισπάται η προσοχή τους από αρμοδιότητες που ανήκουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΑΣΚ, που έχει αποστελεχωθεί πλήρως. Η γεωγραφική εγγύτητα της Γραμματείας του Τμήματος με την Κοσμητεία δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος του Τμήματος.
 • Αφ’ ετέρου, η επιτροπή πρότεινε να καταργηθεί η παρωχημένη και χρονοβόρος διαδικασία της εγγραφής για την έναρξη της ερευνητικής και της πτυχιακής εργασίας.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αιτήματα του Τμήματος διατυπώνει τις προτάσεις της ως εξής:

 1. Κάλυψη, με τοποθέτηση βιβλιοθηκονόμου, ενός αξιοπρεπούς ωραρίου λειτουργίας της βιβλιοθήκης
 2. Τοποθέτηση τεχνικού για τη συντήρηση και αποκατάσταση του εξοπλισμού (ΕΤΕΠ). Είναι παράλογο μηχανήματα μεγάλης αξίας να μην έχουν επαρκή διαχείριση.
 3. Τοποθέτηση επιπλέον διδασκόντων σε ζωτικούς τομείς για το πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο, η Επιτροπή πληροφορήθηκε με κατάπληξη, μετά το τέλος κοινών της συνεδριάσεων με το Τμήμα, ότι θέση μόνιμου συναδέλφου που προκηρύχθηκε το 2011 εν μέσω της οικονομικής κρίσης κηρύχθηκε άγονη. Η πρόσληψη ενός μέλους ΔΕΠ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί (και) για τη οργάνωση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
 4. Μείωση του αριθμού των εισακτέων.
 5. Ενίσχυση της τεχνολογικής υποστήριξης του Τμήματος. Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής καλών Τεχνών το Τμήμα Κινηματογράφου έχει τις υψηλότερες απαιτήσεις, από τη φύση του αντικειμένου και μόνον (μηχανές λήψης, φακοί, φωτιστικά σώματα, συστήματα υποστήριξης της κίνησης, συστήματα επεξεργασίας εικόνας και ήχου, ηχοληπτικά και μουσικά μέσα). Προτείνουμε λοιπόν τη θέσπιση τακτικής οικονομικής ενίσχυσης για προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού με αυξημένο συντελεστή, καθώς στην περίπτωση του κινηματογράφου οι απαιτήσεις είναι – ευνόητα – μεγαλύτερες σε σχέση με άλλες τέχνες και οι τεχνολογικές αλλαγές συνεχείς. Επίσης, επιβάλλεται τακτικότητα και μακροπρόθεσμη δέσμευση (π.χ. πενταετής) σχετικά με την τεχνική ενίσχυση, προκειμένου να αναπτύσσεται μία ορθολογική στρατηγική στις προμήθειες και να αξιοποιούνται καλύτερα τα διαθέσιμα κονδύλια.
 6. Ενίσχυση της συμβολής της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. στο ερευνητικό έργο του Τμήματος (εντοπισμός και αποστολή κατάλληλων προκηρύξεων, διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων, κ.λπ.).
 7. Εξεύρεση κοινής στέγης για ολόκληρη την Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, σε κτίριο του κεντρικού campus ή στη Θέρμη. Η πολυδιάσπαση της Σχολής οδηγεί σε τεράστιες σπατάλες χρόνου και χρήματος για το πανεπιστήμιο (πολλαπλές βιβλιοθήκες, συχνά με επικαλύψεις, σύστημα πληροφορικής ελλιπές και ασύμβατο ανάμεσα στα τμήματα, πολλαπλές αγορές υλικών που θα μπορούσαν να τύχουν κοινής διαχείρισης). Η κοινή στέγαση είναι απαραίτητο βήμα εξορθολογισμού.
 8. Μέσα από τη ζύμωση των δύο ημερών της εξωτερικής αξιολόγησης, το Τμήμα φάνηκε να πείθεται για την αναγκαιότητα να συνδυαστεί η καλλιτεχνική μοναδικότητα του Τμήματος με τις ιδιαίτερες διανοητικές και μεθοδολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τη ένταξη της κινηματογραφικής εκπαίδευσης εντός του πανεπιστημίου. Η πρόκληση αυτή ας ιδωθεί ως ευκαιρία δημιουργικότητας.

ΠΗΓΗ : www.esos.gr | Το διαβάσαμε ΕΔΩ

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Οι 7 στους 10 φοιτητές πήραν πτυχίο με βαθμό μεταξύ 7 και 8,4 (Λίαν Καλώς)

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format