Οδηγός για τους πρωτοετείς του ΟΠΑ


Θέλεις να ενημερώνεσαι για ότι συμβαίνει στο ΟΠΑ;Πάτα ΕΔΩ

Τι σημαίνουν τα ακρωνύμια ΔΕΟΣ, ΔΕΤ, ΛΟΧΡΗ, Μ+Ε, ΟΔΕ;

Τα ακρωνύμια ΔΕΟΣ, ΟΔΕ, Μ+Ε, ΛΟΧΡΗ και ΔΕΤ χρησιμοποιούνται για λόγους συντομίας και αναφέρονται σε κάποια από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας. Συγκεκριμένα,

ΔΕΟΣ:   Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
ΔΕΤ:       Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΛΟΧΡΗ: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Μ+Ε:        Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
ΟΔΕ:        Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

^

Πότε και πού θα γίνουν οι εγγραφές;

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄& Β΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνουν από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι και 17 Σεπτεμβρίου 2015.

Τονίζεται ότι για τις εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών καιαποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ η ηλεκτρονική προεγγραφή, αλλά η εγγραφή θα γίνει όπως πέρυσι. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση μετά την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ 10-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Στο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείαςwww.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους.

Στην εφαρμογή οι επιτυχόντες

 • δηλώνουν αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα από παλιότερο έτος,
 • συμπληρώνουν και επιβεβαιώνουν τα ατομικά τους στοιχεία,
 • δηλώνουν ότι επιθυμούν την εγγραφή τους και ότι θα αποστείλουν έως τις 22 Σεπτεμβρίου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Παράλληλα, αποδέχονται το περιεχόμενο της αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης.

Στη συνέχεια, εκτυπώνουν την αίτηση προεγγραφής με την προσυμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση, τηνυπογράφουν, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και αποστέλλουν μέχρι 22 Σεπτεμβρίου στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο έχουν επιτύχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΣΤΑΔΙΟ 2: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μετά την ηλεκτρονική τους προεγγραφή και μέχρι 22 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου), οι επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας με ταχυμεταφορά (courier) ή να υποβάλλουν αυτοπροσώπως τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ – Β’ ή ΕΠΑΛ – Α’.

α) την αίτηση προεγγραφής που θα εκτυπώσουν συμπληρωμένη από την ηλεκτρονική εφαρμογή και θα την έχουν υπογράψει με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Στην αίτηση θα είναι ενσωματωμένηπροσυμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της Φ.253/28934/Β6/2015 (ΦΕΚ 391 Β’) Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ότι θα αποστείλει ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στο τμήμα εγγραφής όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που, από προηγούμενο έτος, έχει εγγραφεί σε σχολή ή τμήμα από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της Φ.253/28934/Β6/2015 (ΦΕΚ 391 Β’) Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την προσυμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει αφενός το τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος και αφετέρου ότι θα προσκομίσει άμεσα τη διαγραφή από το προηγούμενο τμήμα, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο νέο τμήμα ή στη νέα σχολή, και ότι θα αποστείλει ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στο τμήμα εγγραφής όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

β) ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε. Σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, αποσταλεί απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί να αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο.

γ) ευκρινές φωτοαντίγραφο (ΟΧΙ η πρωτότυπη) της Βεβαίωσης Πρόσβασης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 ή του άρθρου 4 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α’). Βεβαίωση Πρόσβασης δεν κατέχουν και άρα δεν καταθέτουν οι επιτυχόντες με τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ – Α’.

Αν η Βεβαίωση Πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο. Ωστόσο, τα κάτωθι ιδιωτικά Γενικά Λύκεια

 • Κολλέγιο Αθηνών (Στ. Δέλτα 15, Ψυχικό)
 • Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών (Αγ. Παρασκευής, Πλατάνι Ρίου, Αχαΐα)
 • Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης (Τοσίτσα 16 και Πεύκων, Ελαιώνες Πυλαίας, Θεσσαλονίκη)
 • Α’ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Αρσάκη 1, Παλαιό Ψυχικό)
 • Β’ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Αρσάκη 1, Παλαιό Ψυχικό)
 • Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Αρσάκη 1, Παλαιό Ψυχικό)
 • Α’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης (Λεωφ. Μαραθώνος 1, ’νοιξη Αττικής)
 • Β’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης (Λεωφ. Μαραθώνος 1, ’νοιξη Αττικής)
 • Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce (Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή)

είναι ισότιμα με τα δημόσια Γενικά Λύκεια. Κατόπιν τούτου, διευκρινίζεται ότι τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των αποφοίτων των εν λόγω σχολείων είναι αντίστοιχα με αυτά των αποφοίτων των δημοσίων Γενικών Λυκείων.

δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

ε) Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία του επιτυχόντα.

ii) ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Οι υπαγόμενοι σε αυτή την ειδική κατηγορία οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής κατά την εγγραφή τους, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφησαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω 3 Νομών (Φ.151/64998/Β6/15-6 2011(ΦΕΚ1307Β ?).

Αποστολή δικαιολογητικών με ταχυμεταφορά (courier) ή κατάθεση αυτοπροσώπως στη γραμματεία του τμήματος από 11.9 έως 22.9, καθημερινά 10 π.μ. – 1 μ.μ.

Πάνω στο φάκελο με τα δικαιολογητικά που θα αποστείλουν ή θα καταθέσουν οι επιτυχόντες, θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

(Πάνω και αριστερά)

Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο

8ψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου (από το καρτελάκι ή από τη Βεβαίωση Πρόσβασης)

αριθμό πρωτοκόλλου της ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ (βλ. πάνω δεξιά στην 1η σελίδα της εκτυπωμένης ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ).

  (κάτω και δεξιά)

Προς
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76, ΤΚ 104 34, Αθήνα

Τμήμα …… *

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ 3: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η γραμματεία του τμήματος ή σχολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, που θα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από το ΥΠΟΠΑΙΘ. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και για εξαιρετικές περιπτώσεις, η γραμματεία δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά από τους εισαγομένους.

Πώς μπορώ να αποκτήσω την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα (δηλ. πάσο και φοιτητική ταυτότητα);

Για να ενημερωθείτε για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας παρακαλούμε μεταβείτε στη σελίδαhttp://www.aueb.gr/pages/foithsh/merimna.php?anchor=2.

Πότε ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο;

Για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 παρακαλούμε μεταβείτε στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.


^

Πότε και πώς θα δηλώσω τα μαθήματα και τα συγγράμματά μου;

Οι προθεσμίες και η διαδικασία δήλωσης των μαθημάτων και συγγραμμάτων θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.


^

Από πού και πότε θα προμηθευτώ τα συγγράμματά μου;

Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν να κάνουν χρήση της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων (Εύδοξος). Μέσω μιας πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας θα μπορούν να ενημερώνονται για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα και να τα παραλαμβάνουν άμεσα.

Πού θα τρώω;

Στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου λειτουργεί εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ, όπου μπορούν να σιτίζονται όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Το εστιατόριο λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις ημέρες όπου το Πανεπιστήμιο παραμένει κλειστό.

Για πληροφορίες σχετικά με το ποιοι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν σίτιση, τις προϋποθέσεις των δωρεάν σιτιζόμενων, τα δικαιολογητικά και την υποβολή αυτών, καθώς και το ποιοι δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.aueb.gr/pages/foithsh/lesxi.php?anchor=12. Το Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης βρίσκεται στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου.

Πού θα μείνω;

Η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ είναι υπεύθυνη για την παροχή δωρεάν στέγασης στους φοιτητές του ΟΠΑ που μπορούν να στεγαστούν δωρεάν σε Φοιτητικές Εστίες. Η εστία στην οποία μπορούν να φιλοξενηθούν οι φοιτητές μας είναι η ακόλουθη:

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)- Φοιτητική Εστία Αθήνας, Πατησίων 279-281

Για πληροφορίες σχετικά με το ποιοι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν στέγαση, τις προϋποθέσεις των δωρεάν στεγαζόμενων, τα δικαιολογητικά και την υποβολή αυτών, καθώς και το ποιοι δεν δικαιούνται δωρεάν στέγαση, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.aueb.gr/pages/foithsh/lesxi.php?anchor=11.

Πώς μπορώ να αποκτήσω Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail);

Ποιο είναι το e-mail μου και πώς το διαχειρίζομαι;
Μετά την εγγραφή σας στο Τμήμα, θα ενημερωθείτε με νεώτερη ανακοίνωση για τη διαδικασία απόκτησης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που θα είναι της μορφής: xxxxxxxx@dias.aueb.gr, και των σχετικών κωδικών πρόσβασης (username και password).

Η διαχείρισή του γίνεται:
α) από κάποιον e-mail client (πχ. Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook) βάζοντας Διακομιστή εισερχομένων (pop) το dias.aueb.gr και Διακομιστή εξερχομένων (smtp) τον αντίστοιχο του παρόχου internet που διαθέτετε.
β) από διεπαφή webmail, για την οποία υπάρχει ειδικός σύνδεσμος στην αρχική σελίδα του Πανεπιστημίου (Webmail Προπτυχιακών). Στις αίθουσες του Κέντρου Υπολογιστών χρησιμοποιούμε τη διεπαφή webmail.

Πώς ανακατευθύνω τα μηνύματά μου, ώστε να πηγαίνουν σε άλλο προσωπικό μου μη πανεπιστημιακό e-mail;
Αφού μεταβείτε στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου (http://www.aueb.gr) επιλέξτε τον υπερσύνδεσμο (link) Web Mail Προπτυχιακών, πληκτρολογείτε το username και το password, στη συνέχεια κάνετε κλικ στο εικονίδιο “Mail Control”. Στο “Mail Redirection” τσεκάρετε το Enable. Στο “Redirect All Mail to” γράφετε το e-mail στο οποίο θα ανακατευθύνετε τα μηνύματά σας (αν θέλετε να τα ανακατευθύνετε σε πολλές e-mail addresses, τις γράφετε σε ξεχωριστές γραμμές). Αν θέλετε να κρατήσετε και ένα αντίγραφο του μηνύματος στο dias.aueb.gr, τότε θα πρέπει να τσεκάρετε το “Keep a Copy”. Τέλος, αφού τα κάνετε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Update στο πάνω μέρος της σελίδας.

Αν έχω πάρει κωδικό πρόσβασης και τον έχω χάσει/ξεχάσει, τι κάνω;
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://e-grammateia.aueb.gr σε οποιονδήποτε υπολογιστή υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή στον ειδικά διαμορφωμένο υπολογιστή που βρίσκεται έξω από την αίθουσα 1 του Κέντρου Υπολογιστών και να κάνετε ανάκτηση κωδικού για το Κέντρο Υπολογιστών. Ο νέος κωδικός θα ισχύσει μετά από 15′, με εξαίρεση το e-class που θα ισχύσει μετά την ενημέρωση του αντίστοιχου συστήματος, η οποία γίνεται 4 φορές καθημερινά (02:00, 11:00, 16:00 και 20:00).

Μπορώ να κάνω χρήση των υποδομών του Κέντρου Υπολογιστών;

Πώς θα έρθω στο Κέντρο Υπολογιστών;
Το Κέντρο Υπολογιστών βρίσκεται στην Πτέρυγα Δεριγνύ του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου, στον 3ο όροφο. Αποτελείται από τρεις αίθουσες διδασκαλίας και πρακτικής, συνολικής χωρητικότητας 150 θέσεων εργασίας. Το ωράριο λειτουργίας του είναι Δευτέρα-Πέμπτη 09:00-20:00 και την Παρασκευή 09:00-19:30.

Έχω δυνατότητα σύνδεσης στους υπολογιστές;
Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου, δηλαδή φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές του προγράμματος Erasmus+), καθώς και διδακτικό και διοικητικό προσωπικό έχουν δυνατότητα σύνδεσης στους υπολογιστές.

Τι πακέτα υπάρχουν στους υπολογιστές του Κέντρου Υπολογιστών;
Το λογισμικό περιλαμβάνει το Λειτουργικό Σύστημα Windows 7, το πακέτο MS-Office, Visual Basic, Spss, E-views κ.ά.

Πώς συνδέομαι στους υπολογιστές;
Για να χρησιμοποιήσετε τους υπολογιστές στις αίθουσες του Κέντρου Υπολογιστών θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

 1. Ανοίξτε τον υπολογιστή σας για να εμφανιστεί στην οθόνη το πλαίσιο διαλόγου [Welcome to Windows].
 2. Πατήστε τα πλήκτρα για να εμφανιστεί στην οθόνη το πλαίσιο διαλόγου [Log On to Windows].
 3. Στη συνέχεια, δίπλα από την ένδειξη User name πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε δίπλα από την ένδειξη Password, όπου θα πληκτρολογήσετε τον προσωπικό σας κωδικό (Password).

Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) των Windows 7, που σημαίνει ότι βρίσκεστε στο περιβάλλον των Windows 7.

Πώς αποσυνδέομαι από τους υπολογιστές;
Όλοι οι χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων του Κέντρου Υπολογιστών θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε πριν αποχωρήσουν από τον σταθμό εργασίας όπου εργάζονται να σώζουν τα αρχεία τους, να κλείνουν όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούν και να βγαίνουν από το περιβάλλον των Windows 7. Με αυτό τον τρόπο κλειδώνετε τον προσωπικό σας κατάλογο, αποφεύγοντας την πιθανότητα πρόσβασης από τρίτους στα προσωπικά σας έγγραφα, αλλά και γενικότερα τη χρήση των πόρων του Κέντρου Υπολογιστών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Η διαδικασία εξόδου από το περιβάλλον των Windows 7 έχει ως εξής:

 1. Σώστε τα αρχεία σας και κλείστε τα προγράμματα που χρησιμοποιείτε.
 2. Επιλέξτε Start και στη συνέχεια Shut down
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου “Shut down Windows” που θα εμφανιστεί, κάντε click στην επιλογή Shut down και μετά στο ΟΚ.

Με αυτό τον τρόπο, έχετε ασφαλίσει τα αρχεία σας και μπορείτε να φύγετε. Δεν είστε υποχρεωμένοι να σβήσετε και τον υπολογιστή σας, εκτός και αν σας έχει ζητηθεί από το προσωπικό του Κέντρου.

Πώς αλλάζω τον κωδικό πρόσβασης στους υπολογιστές;
Αν γνωρίζετε τον κωδικό σας και απλά θέλετε να τον αλλάξετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω (περίπτωση που τον έχετε χάσει/ξεχάσει), αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε, επίσης, ως εξής:

 1. Πατήστε τα πλήκτρα για να εμφανιστεί στην οθόνη το πλαίσιο διαλόγου [Windows Security] και στη συνέχεια επιλέξτε “Change Password”.
 2. Στην ένδειξη “Old Password” πληκτρολογήσετε τον προσωπικό σας κωδικό (Password).
 3. Στην ένδειξη “New Password” πληκτρολογήσετε τον νέο προσωπικό κωδικό ασφαλείας που πρέπει να αποτελείται υποχρεωτικά από 5 έως 8 χαρακτήρες.

Για τη λειτουργία του νέου κωδικού ισχύουν όσα περιγράφηκαν παραπάνω (περίπτωση που τον έχετε χάσει/ξεχάσει).

Εκτός από τον δίσκο C, ποιοι άλλοι δίσκοι είναι σημαντικοί και τι περιέχουν;
Κάνοντας διπλό “κλικ” στο εικονίδιο “Ο Υπολογιστής μου” (Μy Computer) θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν μεταξύ άλλων δύο (2) δίσκοι:

 • Ο Δίσκος I: είναι ο προσωπικός σας κατάλογος. Σε αυτόν τον κατάλογο έχει πρόσβαση μόνο ο ιδιοκτήτης του και μπορεί να δημιουργήσει, να αναγνώσει και να διαγράψει τα αρχεία του, στα οποία θα έχει πρόσβαση από οποιονδήποτε υπολογιστή του Κέντρου. Ο χώρος στον προσωπικό σας κατάλογο είναι περιορισμένος, οπότε φροντίστε να διαγράφετε τα αρχεία και τα μηνύματα που έχετε λάβει ή αν είναι απαραίτητα να τα μεταφέρετε σε δικά σας μέσα αποθήκευσης, γιατί διαφορετικά θα διαγράφονται από το Κέντρο χωρίς προειδοποίηση.
 • Ο Δίσκος S: είναι κατάλογος μόνο για ανάγνωση (Read Only) και έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες. Τα αρχεία που βρίσκονται στον κατάλογο αυτό μπορούν μόνο να τα αναγνώσουν ή να τα αντιγράψουν όλοι οι χρήστες.

Πώς εκτυπώνω;
Τα αρχεία που υποβάλλονται για εκτύπωση από τις αίθουσες θα εκτυπώνονται από τους δύο (2) εκτυπωτές Laser που βρίσκονται στον προθάλαμο των Γραφείων του Κέντρου Υπολογιστών, καθώς και στους εκτυπωτές που υπάρχουν σε κάθε αίθουσα. Η επιλογή του κάθε εκτυπωτή γίνεται από το σχετικό παράθυρο εκτύπωσης της εκάστοτε εφαρμογής. Θα πρέπει να έχετε δικό σας χαρτί.

Πώς συνδέομαι στο ασύρματο δίκτυο;
Υπάρχει δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης (Aueb-Wireless) σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σύνδεσης μπορείτε να βρείτε στο: http://www.aueb.gr (Δικτυακή βοήθεια).
Επίσης, το Κέντρο Υπολογιστών παρέχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης (Computer Center, Computer Center 1 με κωδικό πρόσβασης: aueb1) στους χώρους του (Πτέρυγα Δεριγνύ, 3ος όροφος).

Υπάρχουν προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών στα οποία μπορώ να συμμετάσχω;

To Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρωτοπόρο στη διαπανεπιστημιακή συνεργασία και με διεθνοποιημένη στρατηγική, συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Έρασμος από το 1987. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος προωθείται η συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς, πραγματοποιείται δέ μέσω του Γραφείου Έρασμος η κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού με τα ιδρύματα-εταίρους βάσει των υπογεγραμμένων 230 περίπου διμερών συμφωνιών. Από την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος μέχρι σήμερα έχουν λάβει μέρος σε αυτό με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση των περιόδων σπουδών και πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό περίπου 7000 φοιτητές του Πανεπιστημίου. Το ΟΠΑ είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα στη φοιτητική κινητικότητα Έρασμος, σε σχέση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών του.

Υπεύθυνη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας είναι η κα Κατερίνα Γαλανάκη, Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210-8203 250, e-mail: galanaki@aueb.gr

Επίσης, από τον Οκτώβριο του 2009 λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών (Business Confucius Institute in Athens), σε συνεργασία με το University of International Business & Economics του Πεκίνου και το Office of Chinese Language Council International (HANBAN). Είναι το μοναδικό Ινστιτούτο Κομφούκιος στην Ελλάδα και το τρίτο στην Ευρώπη με κατεύθυνση τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το Ινστιτούτο προσφέρει προγράμματα εκμάθησης της κινεζικής γλώσσας που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (σε αρχάριους και προχωρημένους), καθώς και προγράμματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο λειτουργίας του υλοποιούνται προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Για την καθημερινή λειτουργία του Ινστιτούτου υπεύθυνοι είναι οι Συν-Διευθυντές του Προγράμματος, Καθηγητής κ. Zu Ligun και Επικ. Καθηγητής κ. Καρδαράς Δημήτριος, τηλ. Επικοινωνίας – fax: +30 210-8226 735, e-mail: confucius@aueb.gr.

Τέλος, στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται η AIESEC, ο μεγαλύτερος, διεθνής, μη κυβερνητικός, φοιτητικός οργανισμός στον κόσμο, με παρουσία σε 124 χώρες και 2400 Πανεπιστήμια και πάνω από 90.000 μέλη. Κάθε χρόνο, πάνω από 20.000 νέοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, ταξιδεύοντας σε μια από τις 124 χώρες του δικτύου μας και κάνοντας την πρακτική τους άσκηση για διάστημα από 1,5 μήνα έως και ένα χρόνο. Η AIESEC στο ΟΠΑ, η πρώτη τοπική επιτροπή της χώρας μας, ιδρύθηκε το 1956, μόλις 8 χρόνια μετά την ίδρυση του οργανισμού παγκοσμίως το 1948. Τα μέλη του οργανισμού έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με φοιτητές από όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας σε ένα από τα προγράμματα που προσφέρει ο οργανισμός: το πρόγραμμα μέλους ACT, το πρόγραμμα κοινωνικής δράσης στο εξωτερικό Explore και το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό Global Talent.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://aiesec.gr/.

Μπορώ να γυμνάζομαι στο Πανεπιστήμιο;

Φυσικά! Σας ενθαρρύνουμε να ασχοληθείτε με τις αθλητικές δραστηριότητες που προσφέρει το ΟΠΑ μέσω του Τμήματος Φυσικής Αγωγής. Το ΟΠΑ συνεργάζεται με τον κορυφαίο Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο και ταΠρογράμματα των Αθλητικών Δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται στα κλειστά Γυμναστήρια, στις αθλητικές εγκαταστάσεις και τους αθλητικούς χώρους του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, που βρίσκεται απέναντι του κεντρικού κτηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην οδό Δεριγνύ 1 και Μαυροματαίων.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης, Πατησίων 76, Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210-8203 223, e-mail: lesxi@aueb.gr.

Μπορεί το Πανεπιστήμιο να με βοηθήσει να πραγματοποιήσω μία ιδέα μου και να την κάνω αληθινή επιχείρηση;

Βεβαίως! Το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει τους φοιτητές να είναι ενεργοί και να υλοποιούν τις ιδέες τους.

Παράλληλα με τις ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχειρηματικής σας ιδέας στο πλαίσιο εξειδικευμένων μαθημάτων του τμήματός σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ), η οποία προσφέρει καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη στους φοιτητές που ψάχνουν τρόπους για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους.

Η ΜοΚΕ σε συνεργασία με ένα δίκτυο ειδικών μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο, οργανώνει εκπαιδευτικές ημερίδες και εξειδικευμένα σεμινάρια.

Υποστηρίζει τους φοιτητές στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας και τους συνδέει με ειδικούς και έμπειρους επιχειρηματίες, ώστε να τους βοηθήσουν να την υλοποιήσουν επιτυχημένα.

Μία ενδιαφέρουσα ακόμη ευκαιρία αποτελεί ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ, που η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας διοργανώνει κάθε χρόνο σε συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ, όπου μπορείτε να κάνετε το επιχειρηματικό σχέδιο της ιδέας σας και να ξεκινήσετε να την υλοποιείτε.

Από το 2014 το Πανεπιστήμιό μας προχωρά περισσότερο στην υποστήριξη των καινοτόμων επιχειρηματικών εγχειρημάτων με την έναρξη του ACEin (Athens Center for Entrepreneurship), το οποίο διοργανώνει σε συνεργασία με τη ΜοΚΕ διήμερα bootcamps επιχειρηματικότητας αλλά και εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες για τις ομάδες.

Νέα για τη νεανική επιχειρηματικότητα και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στοwww.mke.aueb.gr. Ακόμη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΜοΚΕ στο 210-8203 803 και στο mke@aueb.gr.

Μπορεί το Πανεπιστήμιο να με υποστηρίξει στην αναζήτηση εργασίας;

Το Γραφείο Διασύνδεσης συμβουλεύει και καθοδηγεί τους φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ με στόχο την προετοιμασία για την ένταξη στην αγορά εργασίας και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο εργασιακό τους μέλλον. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης είναι οι εξής:

 • Δημοσίευση αγγελιών εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω του ιστοπέδου του Γραφείου Διασύνδεσης, προώθηση βιογραφικών σημειωμάτων ενδιαφερομένων, ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Ατομικές και ομαδικές συμβουλευτικές συνεδρίες με αντικείμενο ζητήματα που αναδεικνύονται από τους ίδιους τους φοιτητές, όπως σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, ενημέρωση για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, προετοιμασία για τη διαδικασία της συνέντευξης, διερεύνηση ενδιαφερόντων και εργασιακών προτιμήσεων. Οι προσφερόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστηρίζονται από τη χρήση εξειδικευμένων ηλεκτρονικών εργαλείων (π.χ. ψυχομετρικά τεστ) και έντυπου υλικού.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων με πλούσια θεματολογία σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως π.χ. ημερίδα για τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας, εκδήλωση για τις προοπτικές απασχόλησης στο εξωτερικό, αλλά και εξαμηνιαίο κύκλο εργαστηρίων με αντικείμενο την αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή, Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού, Ενίσχυση Αυτογνωσίας & Λήψη Αποφάσεων, Στρατηγικές Αναζήτησης Εργασίας, κ.λπ.)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του Γραφείου Διασύνδεσηςwww.career.aueb.gr.

Μπορώ να ασχοληθώ με πολιτιστικές δραστηριότητες;

Φυσικά! Στον χώρο του Πανεπιστημίου δραστηριοποιούνται διάφορες πολιτιστικές ομάδες, στις οποίες μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Οι ομάδες αυτές υποστηρίζονται διοικητικά από τη Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης, Πατησίων 76, Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210-8203 223, e-mail: lesxi@aueb.gr.

Πού μπορώ να διαβάζω, να δανείζομαι βιβλία και να αναζητώ πληροφορίες για τις εργασίες μου;

Στον α’ και β’ όροφο της δεξιάς πλευράς του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου βρίσκεται η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ. Διαθέτει το έντυπο και το ηλεκτρονικό υλικό που θα χρειασθείτε για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο.

Χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης http://www.lib.aueb.gr για άμεση πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργία, το ωράριο, τις συλλογές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Επισκεφθείτε τους χώρους της Βιβλιοθήκης – Αναγνωστήριο, Τμήμα Βιβλίων, Τμήμα Περιοδικών, Κέντρα Τεκμηρίωσης – και απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο προσωπικό για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Θέλετε να διαβάσετε για το μάθημά σας;
Ελάτε στο Αναγνωστήριο που λειτουργεί μέχρι τις 8 το βράδυ να διαβάσετε ή να δανειστείτε βιβλία με την κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης, την οποία θα προμηθευτείτε στο Τμήμα Δανεισμού μετά από σχετική αίτησή σας. Φωτοτυπήστε εντός της Βιβλιοθήκης εκδόσεις, μελέτες, σημειώσεις και πληροφοριακό υλικό που δεν δανείζεται.

Θέλετε να εκπονήσετε εργασία;
Ελάτε να αναζητήσετε τη βιβλιογραφία και την αρθογραφία σας μέσω των σταθμών εργασίας της Βιβλιοθήκης στον αυτοματοποιημένο κατάλογο OPAC, όπου θα βρείτε καταγεγραμμένους 200.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών και στις βάσεις δεδομένων, όπου θα βρείτε σε πλήρες κείμενο 20.000 τίτλους ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών.

Αν όμως θέλετε να κάνετε την έρευνά σας από το σπίτι σας, αποκτήστε εξ αποστάσεως πρόσβαση στην ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΟΠΑ μέσω της υπηρεσίας Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private Network).

Θέλετε να αξιοποιήσετε τον πλούτο της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια των σπουδών σας;
Δηλώστε συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης στο library@aueb.gr ή στο 2108218856.

Ελάτε στον χώρο της Βιβλιοθήκης να σας γνωρίσουμε από κοντά
& να σας υποστηρίξουμε σε ό,τι μας χρειαστείτε.

Πώς έρχομαι στο ΟΠΑ;

Το κεντρικό κτήριο του ΟΠΑ βρίσκεται στην οδό Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) 76. Λόγω της θέσης του, το Πανεπιστήμιο εξυπηρετείται άριστα από τα δρομολόγια του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου, των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Ο πιο κοντινός σταθμός του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου είναι αυτός της Βικτώριας. Επίσης, πολύ κοντά βρίσκονται μεγάλα πάρκινγκ αυτοκινήτων.

Τα διάφορα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εξυπηρετηθείτε είναι τα εξής:

Οδός Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) – Στάση ΟΤΕ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
Λεωφορεία
022: Ν.ΚΥΨΕΛΗ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ
054: ΠΕΡΙΣΣΟΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
224: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
500: ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ
608: ΓΑΛΑΤΣΙ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΝΕΚΡ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ
622: ΓΟΥΔΗ – ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ
 A8: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – Ν.ΙΩΝΙΑ – ΜΑΡΟΥΣΙ

Τρόλεϊ
 2: ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 3: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
 4: ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ – ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ – ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ
 5: ΛΑΜΠΡΙΝΗ – ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ – ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
11: Α.ΠΑΤΗΣΙΑ – Ν.ΠΑΓΚΡΑΤΙ – Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ
13: ΛΑΜΠΡΙΝΗ – ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟΣ – Ν.ΨΥΧΙΚΟ
14: ΠΛ.ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ – Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – Ν.ΨΥΧΙΚΟ

Οδός Μαυροματαίων – Στάση Πανελλήνιος
Λεωφορεία
022: Ν.ΚΥΨΕΛΗ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ
224: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Τρόλεϊ
 2: ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 4: ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ – ΠΛ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Πηγή:www.aueb.gr


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

-1
-1 points

What's Your Reaction?

Angry Angry
1
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Οδηγός για τους πρωτοετείς του ΟΠΑ

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format