Πανελλήνιες 2015: Προοπτικές Εργασίας


Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Θεόδωρος Κατσανέβας, μαζί με την επιστημονική του ομάδα διεξάγουν ετήσια κυλιόμενη έρευνα των προοπτικών της αγοράς εργασίας, η οποία περιλαμβάνει μεσομακροπρόθεσμες προβλέψεις για τα επόμενα 5-10 χρόνια. Η έρευνα ανανεώνεται κάθε χρόνο και τα στοιχεία της τροποποιούνται αναλόγως. Και ενώ επιμέρους δεδομένα ενός επάγγελματος αλλοιωθούν βραχυπρόθεσμα υπό την επίδραση έκτακτων καταστάσεων, οικονομικής ή διοικητικής υφής, οι γενικότερες τάσεις αλλοιώνονται προσωρινά, ενώ η μακροπρόθεσμη τάση τους παραμένει περίπου η ίδια.

 • Στον πρωτογενή ή γεωργικό τομέα: Η επιστροφή στην γη και την θάλασσα και η απασχόληση με σύγχρονες και εναλλακτικές καλλιέργειες αλλά και με την παραγωγή οικολογικών και ανταγωνιστικών διεθνώς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων θα ήταν μία καλή εργασιακή δίεξοδος. Οι γεωπόνοι, οι τεχνολόγοι ιχθυοτροφείων (αν και σε ορισμένες περιοχές όπου υπάρχουν αντίστοιχα ΤΕΙ, όπως λχ. στη Δυτική Ελλάδα, παρατηρείται σχετικός κορεσμός), οι γεωλόγοι, οι μεταλλειολόγοι, οι κτηνίατροι όπως και οι ζωοτεχνικοί και οι ποτοποιοί εμφανίζουν θετικές προοπτικές εργασίας και ειδικότερα στην περίπτωση που έχουν αποκτήσει γνώσεις για σύγχρονες, εναλλακτικές καλλιέργειες και μεθόδους και έχουν τη διάθεση να τις εφαρμόσουν στην πράξη.
 • Στα κατασκευαστικά επαγγέλματα: Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και τα κατασκευαστικά επαγγέλματα αφού η κατασκευαστική δραστηριότητα έχει μειωθεί αισθητά. Έτσι αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, αλλά και υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι αντιμετωπίζουν προβλήμαρα εύρεσης εργασίας. Πολλοί είναι εκείνοι που στρέφονται στην αγορά εργασίας ξένων χωρών έτσι ώστε να βρουν δουλειά. Η κατάσταση αυτή όμως θεωρείται προσωρινή, στο μέλλον προβλέπεται να αλλάξει, ιδίως μετά την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Επίσης, οι απόφοιτοι των αντίστοιχων σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ ή μέσων τεχνικών σχολών, είναι λιγότεροι από τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και έτσι θα μπορούν αργότερα να βρουν πιο εύκολα εργασία. Η κατάσταση για τους μηχανολόγους, τους μηχανολόγους μεταλλείων και ορυκτών πόρων, τους χημικούς μηχανικούς, τους τεχνολόγους φυσικού αερίου και τους μηχανικούς ενέργειας παραμένει σχετικά ικανοποιητική. Οι ναυπηγοί, εφόσον συνδυάζουν και γνώσεις μηχανολογίας, έχουν σχετικά ευνοϊκότερες επαγγελματικές προοπτικές από παλαιότερα.
 • Στη Χημεία και στους συγγενείς κλάδοι: Η κατάσταση για τους χημικούς, τους βιολόγους, τους φαρμακοποιούς, χειροτερεύει, έχοντας επηρεαστεί σοβαρά από την κρίση, ενώ και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές τους δεν είναι ιδιαίτερα καλές. Υπάρχουν όμως αρκετές επαγγελματικές διέξοδοι σε διάφορους άλλους εργασιακούς κλάδους.
 • Στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες: Τα επαγγέλματα της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, του διαδικτύου, εμφανίζουν πολυδιάστατες ευκαιρίες εργασίας, λιγότερες απ’ ό,τι στο παρελθόν, αλλά με θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές.
 • Στον ευρύτερο κλάδο των οικονομικών επαγγελμάτων: παρουσιάζει προβλήματα στην άμεση απορρόφηση αποφοίτων του κλάδου, όπου για να αποκτήσει κανείς ικανοποιητική αμοιβή, χρειάζεται να έχει επέλθει ικανός χρόνος πρακτικής εμπειρίας. Τα επαγγέλματα του χρηματιστή, του ασφαλιστή του τραπεζικού υπαλλήλου και του εκτελωνιστή συνεχίζουν να έχουν αρνητικές προοπτικές. Αλλά και ο ευρύτερος κλάδος των οικονομικών επαγγελμάτων για στελέχη επιχειρήσεων, γραμματείς και υπάλληλους γραφείων κάθε κατηγορίας εκτιμάται ότι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα απορροφητικότητας. Εξαίρεση αποτελούν οι ορκωτοί ελεγκτές, οι φοροτεχνικοί, οι λογιστές και, κατά δεύτερο λόγο, οι έμπειροι πωλητές, ιδιαίτερα σε προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι έχουν περισσότερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Οταν οι απόφοιτοι οικονομικών επιστημών συνδυάζουν γνώσεις πληροφορικής, διαδικτύου, καινοτομικών δραστηριοτήτων και σύγχρονων αγροτικών καλλιεργειών βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, καθώς έχουν σχετικά καλύτερες ευκαιρίες, ενώ και οι οικονομολόγοι ενέργειας έχουν ορισμένες προοπτικές εργασίας.
 • Στον τομέα του εμπορίου και των δημοσίων σχέσεων: Ατομα με γνώσεις και δεξιότητες δημοσίων σχέσεων βρίσκουν ευκαιρίες απασχόλησης. Πλέον, ο τομέας αυτός διατηρεί μέτρια απορροφητικότητα, ενώ και μακροπρόθεσμα φαίνεται να έχει ικανοποιητική απορρόφηση στην αγορά εργασίας.
 • Στα νομικά επαγγέλματα: Το επάγγελμα του δικηγόρου θεωρείται δραματικά κορεσμένο. Η κατάσταση θεωρείται λίγο καλύτερη για δικηγόρους που εξειδικεύονται στις νέες τεχνολογίες και στην οικονομία. Ο κ. Κατσανέβας τονίζει, πάντως, πως πάντα θα υπάρχουν θέσεις εργασίας για ικανούς, επίμονους δικηγόρους με σύγχρονες γνώσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και οικογενειακή ή φιλική υποστήριξη. Σχετικά καλύτερη είναι η κατάσταση στους τομείς του εμπορικού, του ναυτιλιακού, του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών. Οι απόφοιτοι των Νομικών τμημάτων μπορούν να δώσουν εξετάσεις για τους κλάδους των δικαστών και των εισαγγελέων, οι οποίοι θα τους εξασφαλίσουν σταθερή εργασία με υψηλές αμοιβές.
 • Στα επαγγέλματα των μεταφορών και τις ναυτιλίας: Τα επαγγέλματα αυτά έχουν θετικές προοπτικές εργασίας, παρ’ όλη την πρόσφατη διεθνή οικονομική κρίση λόγω της αλματώδους αύξησης των καυσίμων και της διεθνούς οικονομικής κάμψης που πλήττει άμεσα τουριστικούς προορισμούς όπως η Ελλάδα. Οι εμποροπλοίαρχοι και οι μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού, εμφανίζουν τις καλύτερες δυνατές προοπτικές. Το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου όμως δεν επιλέγεται πλέον από πολλούς νέους. Σε αντίθεση με τα άλλα επαγγέλματα μεταφορών, το επάγγελμα του πιλότου και των ιπτάμενων φροντιστών παρουσιάζουν σημάδια κορεσμού.
 • Στα τουριστικά επαγγέλματα: Έχουν θετικές προοπτικές εργασίας, αν και έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την κρίση. Ο τουρισμός αποτελεί τον ισχυρότερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, το μειονέκτημα είναι ότι αρκετοί εργαζόμενοι απασχολούνται για έξι μήνες. Τα επισιτιστικά επαγγέλματα και ειδικότερα ο μάγειρας και ο ζαχαροπλάστης διατηρούν την απορροφητικότητά τους στην αγορά εργασίας, αλλά και εδώ τελευταία εμφανίζονται αρνητικά σημάδια.
 • Στα αθλητικά επαγγέλματα: Η εύρεση εργασίας για τους γυμναστές θεωρείται πλέον δύσκολη υπόθεση αν και σε ορισμένα αθλήματα οι καλοί προπονητές μπορούν να βρουν επαγγελματικές διεξόδους. Επίσης, οι γυμναστές και άτομα με καλή φυσική κατάσταση μπορούν να αναζητήσουν εργασία σε ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας και φύλαξης, όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση, λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας.
 • Στον κλάδο των μαζικών μέσων επικοινωνίας: Οι απόφοιτοι τμημάτων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αντιμετωπίζουν προβλήματα εύρεσης εργασίας. Οι θέσεις εργασίας είναι ελάχιστες, ενώ για πολλούς νέους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο της δημοσιογραφίας οι αμοιβές είναι πολύ χαμηλές ή και ανύπαρκτες και συνθήκες εργασίας απαράδεκτες. Η κρίση έχει πλήξει επίσης και τον κλάδο της διαφήμισης.
 • Στους κλάδους των καλών τεχνών: Οι προοπτικές εργασίας είναι αρνητικές. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τους Ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, γραφίστες και διακοσμητές. Αντίθετα, χορευτές και μουσικοί έχουν περισσότερες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας, έστω και περιστασιακά. Επίσης, και οι τεχνολόγοι μουσικής και οι τεχνολόγοι γραφικών τεχνών έχουν σχετικά καλές επαγγελματικές προοπτικές.
 • Στον ευρύτερο κλάδο της υγείας και πρόνοιας :Οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των γιατρών δεν είναι πολύ καλές, τόσο για το παρόν διάστημα όσο και για το μέλλον. Μία λύση θα ήταν να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα που υπάρχει πληθώρα γιατρών και να αναζητήσουν εργασία στην επαρχία ή σε νησία στα οποία υπάρχει έλλειψη σε βασικές ειδικότητες. Πολλοί είναι οι νέοι γιατροί που αναζητούν διεξόδους σε χώρες του εξωτερικού. Εκτός από την μετανάστευση, λύση αποτελεί και η ειδίκευση σε δίαφορους τομείς. Από τις επιμέρους ιατρικές ειδικεύσεις, σχετικά καλύτερη είναι η κατάσταση στην περίπτωση των ψυχιάτρων, των πλαστικών χειρούργων, των ακτινολόγων, ακτινοθεραπευτή και των ασχολούμενων με εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Αρνητικές προοπτικές εργασίας έχουν και οι οδοντογιατροί, που όμως και στην περίπτωση αυτή η ειδίκευση σε τομείς όπως η γναθοχειρουργική, οι ορθοδοντική και η οδοντιατρική προσθετικής οδόντων παρουσίαζει καλύτερες προοπτικές εργασίας. Επίσης, διαιτολόγοι και των διατροφολόγοι ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές αντιμετωπίζουν προβλήματα απορρόφησης. Σε αντίθεση με αυτή τη κατάσταση έρχονται τα περισσότερα άλλα επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας, όπως των νοσηλευτών, των νοσοκόμων, των τεχνολόγων-ακτινολόγων και ιατρικών μηχανημάτων, των κοινωνικών λειτουργών, των αισθητικών που συνεχίζουν να έχουν ικανοποιητικές εργασιακές προοπτικές.
 • Στους τομείς της εκπαίδευσης και των θεωρητικών επιστημών: Οι διορισμοί εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία είναι πλέον πολυ περιορισμένοι. Η έρευνα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, Θεόδωρου Κατσανέβα, δείχνει ότι οι προοπτικές δεν είναι θετικές στο χώρο της εκπαίδευσης, γεγονός που συνδέεται με την υψηλή υπογεννητικότητα του ελληνικού πληθυσμού και την πληθώρα των αποφοίτων των Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δασκάλων και των «καθηγητικών» σχολών, σε συνδυασμό με την απότομη συρρίκνωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Όμως οι απόφοιτοι των θεωρητικών σπουδών, μπορούν να μεταστραφούν σε άλλα επαγγέλματα, όπως αυτά των δημοσίων σχέσεων, του τουρισμού, της διοίκησης επιχειρήσεων, κλπ. Κι αυτό γιατί οι θεωρητικές σπουδές περισσότερο από όλες, παρέχουν το αναγκαίο υπόβαθρο γνώσης όπου μπορούν να στηριχθούν άλλες πιο εξειδικευμένες δεξιότητες. Ειδικότερα οι απόφοιτοι των σχολών κοινωνιολογίας, πολιτικών επιστημών και διεθνών σπουδών, μπορούν να μεταπηδήσουν στο ευρύτερο πεδίο των οικονομικών επαγγελμάτων. Ένα επάγγελμα του κλαδου της εκπαίδευσης με θετικές προοπτικές εργασίας είναι των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.
 • Στον τομέα των μαθηματικών και των φυσικών: Στον τομέα αυτό αν εξαιρεθεί ο κλάδος της εκπαίδευσης, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα απορρόφησης, εμφανίζονται θετικές προοπτικές αφού έχουν ευρείες εργασιακές διεξόδους σε διάφορους κλάδους όπως στην πληροφορική, στην έρευνα και στη διοίκηση επιχειρήσεων.
 • Στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές: Πολλοί είναι οι μαθητές που επιλέγους τα στρατιωτικά επαγγέλματα λόγω της σιγουριάς της μονιμότητας που διασφαλίζει η αποφοίτησή τους απ’ αυτές. Θα πρέπει όμως να ταιριάζει η ιδιοσυγκρασία τους με τα επαγγέλματα αυτά για να μπορέσουν να είναι αποδοτικοί και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους.
 • Στα εκκλησιαστικά επαγγέλματα: Οι απόφοιτοι θεολογικών σχολών έχουν σοβαρό πρόβλημα επαγγελματικής αποκατάστασης, ενώ αυτοί που ακολουθούν το ιερατικό επάγγελμα εξασφαλίζει μονιμότητα.

Επιμέλεια: Αργυρώ Σαμιώτη


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Πανελλήνιες 2015: Προοπτικές Εργασίας

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format