Υπ. Παιδείας: Ψάχνει άτομα/προτάσεις για να φτιάξει ψηφιακό σχολείο!


Πρόσκληση για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού – ψηφιακή βάση γνώσεων- υποδομές για ένα ψηφιακό σχολείο – ψηφιακό υλικό για τα σχολεία, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Για να ανοίξετε την πρόσκληση πατήστε Πρόσκληση για ψηφιακό σχολείο
Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση για την ένταξη Πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά στα 2.965.000,00 €
Ο γενικός στόχος της Πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών (Hardware, Software & Εκπαιδευτικό Ψηφιακό Υλικό) για την εφαρμογή Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης (Π.Η.Σ.) των αδύνατων (ακαδημαϊκά) μαθητών της δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με εναλλακτικές μορφές μάθησης, ώστε να καλύπτονται τα μαθησιακά τους κενά και να περιορίζεται η σχολική αποτυχία τους που συχνά οδηγεί στην εγκατάλειψη του σχολείου και ενδεχομένως να τους οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισμό.
Το Φυσικό Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου συνόλου ψηφιακών μαθημάτων και υποστηρικτικού υλικού για τους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και η ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής – Πλατφόρμας Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης με δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης ασύγχρονης υποστηρικτικής διδασκαλίας, χωρίς τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικού αλλά και με την καθοδήγηση του Εκπαιδευτικού και την παράλληλη αξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού (κινητά εργαστήρια Η/Υ, διαδραστικά Συστήματα κ.λπ.) είτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος είτε σε τυχόν πρόσθετες δράσεις εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών.
Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να ενισχυθούν μαθησιακά στο σύνολο οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ως εκ τούτου, με τη λειτουργία της Π.Η.Σ αναμένεται να δημιουργηθούν συνθήκες πρόληψης και θεραπείας του κοινωνικού αποκλεισμού και αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Στα ψηφιακά μαθήματα δύναται να ενταχθούν τα παρακάτω μαθήματα:
Για την Α΄ Γυμνασίου:
• Μαθηματικά
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
• Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
• Ηροδότου Ιστορία Α Γυμνασίου
• Ομήρου Οδύσσεια
• Νεοελληνική Γλώσσα
Για την Β΄ Γυμνασίου:
• Μαθηματικά
• Φυσική
• Χημεία
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
• Νεοελληνική Γλώσσα
• Ομήρου Ιλιάδα
Και για την Γ΄ Γυμνασίου:
• Μαθηματικά
• Φυσική
• Χημεία
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
• Νεοελληνική Γλώσσα
• Αριστοφάνη Όρνιθες
• Ευριπίδη Ελένη
Κάθε μάθημα θα χωριστεί σε ενότητες ακολουθώντας χρονικά τον ετήσιο κύκλο παράδοσης της ύλης από τα Γυμνάσια.
Το περιεχόμενο κάθε ενότητας μαθήματος θα περιλαμβάνει:
α) βιντεοσκοπημένη πρότυπη παράδοση μικρής διάρκειας,
β) υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος, όπως σημειώσεις,
γ) μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων με παραδείγματα,
δ) ασκήσεις
ε) πηγές πρόσθετης υποστήριξης
στ) διδακτικό βιβλίο πρόσθετης διδακτικής στήριξης από υπάρχουσες εκδόσεις (σε ηλεκτρονική μορφή) (β2) Δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των προτάσεων που θα υποβληθούν, θα αφορούν ενδεικτικά στα ακόλουθα: δράση 1: Διαμόρφωση των προδιαγραφών της απαιτούμενης υποδομής (software & hardware) για την ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Στήριξης των μαθητών.
Η Δράση θα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που θα πρέπει να έχει η Ψηφιακή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Στήριξης και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο (Software) ώστε στη συνέχεια να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία της Πλατφόρμας Π.Η.Σ. (Hardware).
Η εν λόγω Δράση δύναται να υλοποιηθεί σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)- Διόφαντος. Δράση 2 Ανάπτυξη περιεχομένου των Ψηφιακών Βοηθημάτων και λειτουργία της υπηρεσίας – Σχεδιασμός πλαισίου λειτουργίας μηχανισμού μόνιμης υποστήριξης.
Η παρούσα Δράση δύναται να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για:
α) Τον καθορισμό των παιδαγωγικών και τεχνικών προτύπων που θα πρέπει να πληροί το περιεχόμενο κάθε βοηθητικού μαθήματος,
β) την εκπόνηση και παραγωγή του περιεχομένου των μαθημάτων,
γ) την οργάνωση και εισαγωγή του περιεχομένου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα,
δ) την ενεργοποίηση της υπηρεσίας και τη θέση της σε λειτουργία με πιλοτική εφαρμογή,
ε) τους τελικούς ελέγχους, επικαιροποιήσεις και βελτιστοποιήσεις στην παρουσίαση του περιεχομένου και στ) το σχεδιασμό πλαισίου λειτουργίας μηχανισμού μόνιμης υποστήριξης Δράση 3: Προμήθεια υποδομών ΤΠΕ
Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην προμήθεια των αναγκαίων υποδομών ΤΠΕ για την εγκατάσταση και φιλοξενία του συνόλου της υπηρεσίας. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες υποδομές ΤΠΕ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Υπ. Παιδείας: Ψάχνει άτομα/προτάσεις για να φτιάξει ψηφιακό σχολείο!

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format