Ανακοινώσεις των Τμημάτων για τις μετεγγραφές – Προθεσμίες κατάθεσης δικαιολογητικών


Αρκετά είναι τα Τμήματα και οι Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν προχωρήσει σε ανακοινώσεις για την κατάθεση των δικαιολογητικών των μετεγγραφόμενων φοιτητών  μετά την αποστολή του σχετικού πίνακα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και των σχετικών οδηγιών.

Το Τμήμα Νομικής του ΕΚΠΑ ανακοίνωσε ότι τα δικαιολογητικά για τις μετεγγραφές θα κατατεθούν  από 25 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου. Η 25η Ιανουαρίου είναι η εναρκτήρια ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και για τη Νομική ΑΠΘ, η οποία έχει ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία την 29η Ιανουαρίου.

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ σε ανακοίνωσή του ενημερώνει τους 18 μετεγγραφόμενους ότι θα πρέπει να προσέλθουν από την Τετάρτη 27/1/2016 έως και την Τετάρτη 3/2/2016 και ώρες 12.00 – 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ (Εθνικής Αντίστασης 41 – Δάφνη) και να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν να προσκομίσουν στην αίτησή τους για μετεγγραφή και για τα οποία μοριοδοτήθηκαν. Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης που υπέβαλαν.

Προθεσμία τεσσάρων ημερών ανακοίνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ το οποίο καλεί τους μετεγγραφέντες να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους το διάστημα από 25 έως 28 Ιανουαρίου και ώρες 9:00 με 13:00.

26 Ιανουαρίου με 4 Φεβρουαρίου είναι το χρονικό διάστημα των δικαιολογητικών για το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΑΠΘ.  Στην ανακοίνωση αναφέρεται  ότι η Γραμματεία του Τμήματος θα δέχεται από την Τρίτη 26 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 από τις 12:00 έως τις 13:00.

Σημειώνουμε ότι  οι φοιτητές δεν θα πρέπει να προχωρήσουν σε διαγραφές από τα Τμήματα που είχαν εισαχθεί. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού διαπιστωθεί ότι  τα δικαιολογητικά είναι ορθά θα ειδοποιηθούν οι φοιτητές από το Τμήμα υποδοχής ώστε να προχωρήσουν σε διαγραφή.

Ακολουθούν μερικές ανακοινώσεις Τμημάτων όπως αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες τους. Οι μετεγγραφόμενοι καλό είναι να επικοινωνήσουν με τα Τμήματα ώστε να τους γνωστοποιηθούν οι ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ:

Η κατάθεση των δικαιολογητικών των εγκεκριμένων φοιτητών/-τριών θα πραγματοποιείται καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, από την Δευτέρα 25 Ιανουαριου 2016 έως και την Παρασκευή 29 Ιανουαριου 2016. Ώρες εξυπηρέτησης: 8πμ – 10πμ

Το Τμήμα Νομικής του ΕΚΠΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει:

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή ακαδ. έτους 2015-2016, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, σύμφωνα με τα υπ’αριθμ.4849/Ζ1/14-01-2016 και 9147/Ζ1/21-01-2016 έγγραφα του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  και σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ.7 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) και του άρθρου 3 της με αρ.143456/Ζ1/14-092015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης», να προσέλθουν στην Γραμματεία της Νομικής Σχολής, στη θυρίδα 4,  Ακαδημίας 45, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από 25/01/2016  έως 03/02/2016και ώρες 11.00-13.00, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  που αναγράφονται σε αυτή.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει καινούρια ανακοίνωση για τις ημερομηνίες εγγραφής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Ανακοίνωση Νομικής ΑΠΘ:

Ενημερώνονται οι επιτυχόντες ότι μπορούν να προσέλθουν για την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο φοίτησης στη Νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο γραφείο Erasmus+  στο κτίριο της Σχολής, στον 3ο όροφο πίσω από την βιβλιοθήκη, 9.30 – 11.30 π. μ. και από την Δευτέρα, 25-01-2016 έως και την Παρασκευή, 29-01-2016.

Παρακαλούνται επίσης οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Αν κάποιος ενδιαφερόμενος δεν δύναται να προσέλθει ο ίδιος για την εγγραφή του, πρέπει να χορηγήσει εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, στο άτομο που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή του στη Νομική. Οι σχετικές επικυρώσεις γίνονται στα ΚΕΠ ή στα αστυνομικά τμήματα της επικρατείας.

Την ανακοίνωση ακολουθεί η επικυρωμένη κατάσταση των ονομάτων των επιτυχόντων μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Ανακοίνωση Ιατρικής ΑΠΘ:

Καλούνται οι φοιτητές που κατέθεσαν αίτηση για μετεγγραφή προς το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ και η οποία εγκρίθηκε από το ΥΠΕΘ, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 25 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 3 Φεβρουαρίου 2016 και ώρες 9:00 με 14:00 για καταθέσουν την σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ανακοίνωση Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΕΚΠΑ:

Καλούνται οι υποψήφιοι για µετεγγραφή στο Τµήµα Φ.Π.Ψ. να προσέλθουν για την προσκόµιση της ηλεκτρονικής αίτησής τους και των αναγραφόµενων σε αυτήν δικαιολογητικών, στη Γραµµατεία του Τµήµατος (γρ. 303, 3ος όροφος), Φιλοσοφική Σχολή – Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου από την ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 έως και την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 από 11:00-14:00. Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.

Ανακοίνωση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ:

Οι δικαικούχου μετεγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής από 25/01/2016 έως 03/02/2016, ώρες 11:00-13:00 καθημερινά, για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο συνημμένο υπ’αριθμ. πρωτ. 173476/Ζ1/30-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρ. Ε (βλ. αρχείο εδώ).

Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν διαγραφή οι υποψήφιοι από το ίδρυμα προέλευσης μέχρι να ολοκληρωθεί και να οριστικοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής τους στη Σχολή ΗΜΜΥ-ΕΜΠ.

Ανακοίνωση Ιστορίας Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ:

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή φοιτητές στο Τμήμα μας των οποίων εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η μετεγγραφή τους, να προσέλθουν από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 έως την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 11:00πμ – 14:00μμ), προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε τις οδηγίες πατήστε ΕΔΩ

Ανακοίνωση Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ:

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφής για το ακαδ. έτος 2015-2016, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών από 25-1-2016 μέχρι 3-2-2016 και ώρα 12.00-13.30.

Ακολουθεί πίνακας των αιτούντων μετεγγραφή, με την επιφύλαξη του ελέγχου των διακιολογητικών που οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτηση τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχούν από το Τμήμα υποδοχής.

 Ανακοίνωση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ:

Καλούνται οι επιτυχόντες-δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016, να προσέλθουν προσωπικά (με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας) ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου (εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του επιτυχόντα-δικαιούχου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., (Π. Ράλλη & Θηβών 250, ΤΚ 12244, Αιγάλεω, Κτίριο Β΄, 2ος Όροφος, Γραμματεία ) από την Τετάρτη 27/01/2016 έως και Παρασκευή 05/02/2016 και ώρες 12.00 – 14.00, για την κατάθεση των δικαιολογητικών, που είχαν δεσμευτεί, με την ηλεκτρονική αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν. Πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών οι επιτυχόντες-δικαιούχοι, πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο κεφάλαιο Ε΄ της εγκυκλίου (αρ. πρωτ: 173476/Ζ1/30.10.2015) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων: «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016» με ΑΔΑ: 69Μ34653ΠΣ-ΤΒΛ, καθώς και στην αίτηση μετεγγραφής του κάθε επιτυχόντα-δικαιούχου.

Ανακοίνωση Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ:

Ανακοίνωση Γραμματείας

Για την υποβολή και έλεγχο των δικαιολογητικών(*) αιτούντων μετεγγραφή στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

η Γραμματεία του Τμήματος θα δέχεται από την Τρίτη 26 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 από τις 12:00 έως τις 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 995065 ή info@nured.auth.gr

(*) Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. 143456/Ζ1/14-09-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) Υ.Α σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ.171088/Ζ1/26-10-2015 (ΦΕΚ 2320 Β΄) Υ.Α και ισχύει, καθώς και τη με αρ. 173476/ΙΑ/30-10-2015 εγκύκλιο σχετικά με «Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2015-16».

Σύμφωνα με οδηγίες του ΥΠΠΕΘ σας διευκρινίζουμε ότι:
1) Tα εισοδηματικά κριτήρια θα ελεγχθούν μόνο για τους αιτούντες για τους οποίους υπάρχει ένδειξη στον δια του παρόντος διαβιβαζόμενο πίνακα ότι λόγω μη έγκαιρης εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης ή μη υποβολής φορολογικής δήλωσης δεν μοριοδοτήθηκαν από τη ΓΓΔΕ του ΥΠΟΙΚ. Οι αιτούντες αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε΄ της με αρ. 173476/ΙΑ/30-10-2015 εγκυκλίου, για την τεκμηρίωση της συνδρομής και της ορθής μοριοδότησης του εισοδηματικού κριτηρίου (κατά κεφαλήν εισόδημα του φορολογικού έτους 2014) τόσο για τον αιτούντα τη μετεγγραφή όσο και για τους γονείς του.
2) Εφόσον από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι δεν ισχύει ένα ή περισσότερα από τα μοριοδοτημένα κριτήρια της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015, όπως αυτά δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση του αιτούντος, τα μόρια των συγκεκριμένων κριτηρίων μετεγγραφής αφαιρούνται από το σύνολο των μορίων που σώρευσε ο αιτών, όπως αυτό προκύπτει από τον διαβιβασθέντα δια του παρόντος πίνακα. Στην περίπτωση αυτή η μετεγγραφή εγκρίνεται μόνο εφόσον το σύνολο των λοιπών μορίων είναι μεγαλύτερο ή ίσο από τη βάση των μορίων μετεγγραφής στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ως προς τα μόρια λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής του αιτούντος μετεγγραφή κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αρ. 143456/Ζ1/14-9-2015 Υ.Α (ΦΕΚ 2011 Β΄) Σε περίπτωση που το σύνολο των λοιπών μορίων του αιτούντος είναι μικρότερο από τη βάση των μορίων μετεγγραφής στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα, η αίτηση μετεγγραφής απορρίπτεται και αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στο Υπουργείο.

Ανακοίνωση Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΔΠΘ:

Kαλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ. να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 25/01/16 έως την Τετάρτη 03/02/16 στην Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί κατά την υποβολή της αίτησής τους, προκειμένου να ελεγχθούν.

Ανακοίνωση Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ:

Καλούνται  οι  επιτυχόντες  μετεγγραφής  ακαδ.  έτους  2015‐2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76  Α΄),    οι  οποίοι  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μετεγγραφής    με  μοριοδότηση  και  εμπίπτουν  στο  ποσοστό  της  παρ. 5  του  ως  άνω  άρθρου,  να  προσέλθουν  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  (Ναυαρίνου  13α, ισόγειο,  γραφείο  2),  προσκομίζοντας  αντίγραφο  της  ηλεκτρονικής  τους  αίτησης  μαζί  με  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά    όπως  ορίζονται  στις  Υπουργικές  Αποφάσεις:  α)  την  με  αρ. 143456/Ζ1/14‐09‐2015 (Φ.Ε.Κ.2011/16‐09‐2015, τ. Β΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την  υπ’  αρ. 171088/Ζ1/26‐10‐2015(ΦΕΚ2320/27‐10‐2015,τ.Β΄)  και  β) εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Παιδείας  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων, Κεφάλαιο  Ε΄  της  με  αρ. 173476/Ζ1/30‐10‐2015 (ΑΔΑ: 69Μ34653ΠΣ‐ ΤΒΛ).

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων/δικαιολογητικών:

Δευτέρα   01‐02‐2016    ώρα: 11:00 π.μ  από Α ‐Λ

Τρίτη         02‐02‐2016         ώρα: 11:00 π.μ  από Μ‐Φ


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Ανακοινώσεις των Τμημάτων για τις μετεγγραφές – Προθεσμίες κατάθεσης δικαιολογητικών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format