Όλες οι μεγάλες αλλαγές που θέλει να φέρει το Υπουργείο Παιδείας στην εκπαίδευση


Μεγάλες διαθρωτικές αλλαγές θέλει να φέρει το υπουργείο παιδείας σε όλους σχεδόν τους τομείς της εκπαίδευσης όπου θα εστιάζουν:

 • Στην 12χρόνη υποχρεωτική εκπαίδευση αντί για 9χρονη, επεκτεινόμενη δηλαδή μέχρι και το λύκειο, σε συνδυασμό με την ενοποίηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Στην κατάργηση των πανελληνίων με αλλαγή του συστήματος εισαγωγής και αξιολόγησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Στην δημιουργία 5μηνης μεταβατικής περιόδου πριν την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Στην ενοποίηση ακαδημαϊκών δομών όπως ΤΕΙ, ΙΕΚ κτλ σε επαγγελματικές σχολές και στον εκσυγχρονισμό της ψηφιακής διασύνδεσης.
 • Στις αλλαγές σε δομές τις ειδικής εκπαίδευσης όπως πειραματικά και εσπερινά σχολεία και στα κρατικά πτυχία.

Το νέο σύστημα προβλέπει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 8 ετών και σταδιακής βασικής εφαρμογής 5 ετών, διάστημα στο οποίο πρέπει να επιδιωχθεί αφενός η σταδιακή αύξηση του ποσοστού δαπανών επί του ΑΕΠ για την Παιδεία σε τουλάχιστον 5% (Ευρωπαϊκός ΜΟ), αφετέρου ο ανασχεδιασμός των υπάρχοντων κονδυλίων έτσι ώστε να ενισχυθούν συγκριτικά δυναμικοί τομείς του νέου συστήματος (επιμορφώσεις, ψηφιοποίηση κλπ).

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι βασικές αλλαγές που προτείνει το υπουργείο Παιδείας για την εκπαίδευση:

Ενιαίο λύκειο

 • Το Λύκειο θα εντάσσεται για πρώτη φορά στην υποχρεωτική εκπαίδευση σε ενιαία πολυτεχνική μορφή, δίχως τον διαχωρισμό σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Στόχος του Ενιαίου Λυκείου θα είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του μαθητή σε υψηλό επίπεδο, καθώς και η προετοιμασία υπεύθυνων, πλήρως εγγράμματων πολιτών για την είσοδό τους στη σύγχρονη κοινωνία και εργασία. Σε Ενιαία Λύκεια μετατρέπονται όλα τα πρώην Γενικά Λύκεια καθώς και ορισμένα πρώην Επαγγελματικά Λύκεια. Η δομή των Επαγγελματικών Λυκείων καταργείται, καθώς εντάσσεται πλέον στις δομές του Ενιαίου Λυκείου και των Επαγγελματικών Σχολών.
 • Θα περιέχονται παραδοσιακά μαθήματα, αλλά επεκτείνεται η διδασκαλία της Γεωμετρίας, αναμορφώνεται η διδασκαλία των Λατινικών στα πρότυπα των Αρχαίων, αυξάνονται οι ώρες της Πληροφορικής, ενώ μειώνεται ελάχιστα η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής, που θα περιλαμβάνει πλέον και κομμάτια του τυπικού της μέρους ως συμπλήρωμα του Γυμνασίου.
 • Τα Θρησκευτικά αντικαθίσταται από το μάθημα «Ηθική & Φιλοσοφία», ενώ υπάρχει ως μάθημα επιλογής. Καταργούνται τα Project, καθώς η λογική τους εφαρμόζεται πλέον στο συνολικό πρόγραμμα. Η Κοινωνιολογία υπάρχει ως μάθημα κατεύθυνσης, αλλά επίσης εντάσσεται στα «Ηθική & Φιλοσοφία» και «Οικονομία & Πολιτική». Καθιερώνονται, τέλος, τα «Θέματα Τέχνης» και ως επιλογής η «Μουσική» και η «Θεατρική Αγωγή» ενώ για πρώτη φορά συγκροτείται διακριτή καλλιτεχνική κατεύθυνση. Στο πλαίσιο της ενοποίησης του Λυκείου, στα μαθήματα θα προστεθούν αντίστοιχες επαγγελματικές ενότητες ενώ καθιερώνεται η επιλογή επαγγελματικών μαθημάτων στη Β’ και Γ’ τάξη.
 • Στην Α’ Τάξη διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας και 1 μάθημα Επιλογής. Στην Β’ Τάξη διδάσκονται κατά πρώτο λόγο μαθήματα Γενικής Παιδείας και 1 μάθημα Επαγγελματικής Επιλογής και κατά δεύτερο λόγο μαθήματα κατεύθυνσης. Οι μαθητές καλούνται με βάση τα ενδιαφέροντά τους να επιλέξουν μία εκ των τριών θεμελιωδών κατευθύνσεων (Θεωρητική, Θετική ή Καλλιτεχνική). Στην Γ’ Τάξη οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν με βάση τα ενδιαφέροντά τους 1 μάθημα Επαγγελματικής Επιλογής και μία εκ των 6 κατευθύνσεων που τους προσφέρουν μία πληθώρα επιλογών και δυνατοτήτων. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από βασικά μαθήματα Γενικής Παιδείας.
 • Η προαγωγή σε επόμενη τάξη είναι αυτόματη, ενώ συνοδεύεται απαραίτητα από συνοπτική έκθεση αξιολόγησης του μαθητή που μπορεί να περιλαμβάνει αριθμητική αξιολόγησή του σε κάθε μάθημα. Προσωρινή (ενδεικτική) βαθμολογία παραδίδεται την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. Η ενημέρωση επίδοσης γίνεται μέσω της προφορικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας γονέων – εκπαιδευτικών. Παραπομπή μαθητή σε επανάληψη μιας τάξης γίνεται με εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων και απόφαση του Συλλόγου στο τέλος της χρονιάς, σε συνεννόηση με τον μαθητή και τους κηδεμόνες.

Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ΑΕΙ:

 • Απευθύνονται σε κάθε ηλικία, με φυσική προϋπόθεση την κατοχή του Εθνικού Πτυχίου Εκπαίδευσης. Η πλειονότητα, αν όχι το σύνολο των ΤΕΙ αναβαθμίζονται σε ΑΕΙ, που αποτελούν πλέον τις μοναδικές δομές Ενιαίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Η διάρκεια σπουδών ορίζεται στα 5 ή 4 έτη, ενώ κάθε έτος διαιρείται σε 2 εξάμηνα. Τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της χώρας τελούν στο σύνολό τους υπό δημόσιο έλεγχο, όπως προβλέπει το Σύνταγμα (Άρθρο 16, παράγραφος 5), ωστόσο είναι αυτοδιοίκητα, θα μπορούν να δέχονται εξωτερική χρηματοδότηση (δωρεά, χορηγία, έσοδα κλπ) υπό αυστηρούς όρους για την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους.
 • Το «υβρίδιο» των ΤΕΙ καταργείται, καθώς η δομή αναβαθμίζεται και εντάσσεται εξ’ ολοκλήρου στις δομές των ΑΕΙ και των Επαγγελματικών Σχολών. Επίσης, αναδιαρθρώνεται ο χάρτης των ΑΕΙ προκειμένου να αντισταθμιστεί ο άναρχος χαρακτήρας εξάπλωσής τους, να ισχυροποιηθούν τα ίδια τα τμήματα (π.χ. ενοποιήσεις σχολών παρόμοιου περιεχομένου στην ίδια πόλη, επανακαθορισμός και διευκρίνιση αντικειμένων), αλλά και να συνδεθούν υποστηρικτικά με την τοπική κοινωνία, τους φορείς και την κρατική διοίκηση. Προβλέπονται επίσης καλλιτεχνικά ΑΕΙ για να καλύψουν ειδικότητες που απουσιάζουν από την ανώτατη εκπαίδευση.
 • Αποβάλλεται ο οικονομικός και ψυχολογικός βραχνάς των Πανελλαδικών Εισαγωγικών Εξετάσεων με παράλληλη καταπολέμηση της παραπαιδείας που στήθηκε γύρω από αυτό τον θεσμό. Οι διαδικασίες πρόσβασης και ο αριθμός διαθέσιμων θέσεων είναι μια διαδικασία που αποφασίζεται από το κάθε ίδρυμα ξεχωριστά και εγκρίνεται από το Υπουργείο στο πλαίσιο του ετήσιου φακέλου που καταθέτει. Η διαδικασία περιλαμβάνει ηλεκτρονική «Αίτηση Υποψηφίου». Στη συνέχεια το κάθε ίδρυμα επιλέγει την διαδικασία που θεωρεί προτιμότερη και που μπορεί να λαμβάνει υπόψη της το «Εθνικό Πτυχίο Εκπαίδευσης» (π.χ. βαθμολογική βάση, συντελεστές βαρύτητας, συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, εισαγωγικές εξετάσεις, συνδυασμός μεθόδων, ελεύθερη πρόσβαση κλπ) αλλά και άλλα στοιχεία όπως project, ενδιαφέροντα των μαθητών κ.α. Η διαδικασία πρόσβασης και εγγραφής πραγματοποιείται την περίοδο Gap Term. Κίνητρα και διευκολύνσεις για όσους φοιτούν σε άλλη σχολή του ίδιου ΑΕΙ ή σε σχολή ταυτόσημου αντικειμένου άλλου ΑΕΙ.

Επαγγελματικές σχολές  – ΕΠΣ:

Η νέα δομή συγκροτείται από συγκεκριμένα ΤΕΙ, δημόσια ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΕΚ, ΕΠΑΣ, σχολές ΟΑΕΔ ή Υπουργείων και ορισμένα πρώην Επαγγελματικά Λύκεια, ενώ εντάσσονται συνολικά στο Υπουργείο Παιδείας. Οι παραπάνω δομές πλέον καταργούνται. Οι ΕΠΣ επικεντρώνονται στην πρακτική εξάσκηση του σπουδαστή πάνω σε συγκεκριμένες ειδικότητες τις οποίες επιλέγει κατά την εγγραφή του. Η φοίτηση μπορεί να είναι 1, 2 ή 3 χρόνια και κάθε έτος διαιρείται σε 2 εξάμηνα. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακά και προσδιορίζονται από την Διεύθυνση στη λογική των ΑΕΙ. Οι ΕΠΣ θα πρέπει να συνδέονται με την τοπική κοινωνία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να δίνεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης (διεύρυνση και έλεγχος της «μαθητείας»). Έτσι αναβαθμίζεται και η αξία τους, κάτι στο οποίο απέτυχε το προηγούμενο σύστημα Τεχνικής Εκπαίδευσης. Οι ΕΠΣ θα αξιοποιηθούν και στο νέο σχεδιασμό για τις επιμορφώσεις και την διά βίου μάθηση.

Κάθε επαγγελματική σχολή θα μπορεί να παρέχει τις παρακάτω ειδικότητες ή μέρος αυτών:

 1. Ένδυση – Υπόδηση
 2. Αυτοκίνηση – Μηχανοκίνηση
 3. Καλλιτεχνία – Αισθητική
 4. Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρονική
 5. Μηχανολογία – Υποδομές
 6. Αγροτικός Τομέας – Τρόφιμα
 7. Υγειονομικός Τομέας
 8. Τουριστικός Τομέας – Πολιτισμός

Οι Επαγγελματικές Σχολές θα απευθύνονται σε κάθε ηλικία και θα συνεισφέρουν στην επαγγελματική κατάρτιση του ατόμου αλλά και στην διά βίου μάθηση. Η πρόσβαση σε μια ΕΠΣ επιτυγχάνεται με τα παρακάτω βήματα:

 • Κατάθεση αίτησης στην ΕΠΣ της επιλογής του υποψηφίου (ή σε περισσότερες), όπου θα αναγράφεται και η επιθυμητή κατεύθυνση σπουδών κατά τον μήνα Ιούνιο.
 • Ανακοίνωση των εισαχθέντων από την εκάστοτε ΕΠΣ την περίοδο Gap Term, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων. Δεν υπάρχουν εξετάσεις ή προαπαιτούμενες διαδικασίες.

Gap Term (Μεταβατική Περίοδος) – Σεπτέμβριος – Ιανουάριος:

Η νέα δομή αποτελεί γέφυρα μεταξύ του Ενιαίου Λυκείου και της Πανεπιστημιακής ή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή και της αγοράς εργασίας. Περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν προαιρετικά απόφοιτοι της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με επίδειξη του «Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου» της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Παραδίδονται μαθήματα προετοιμασίας από τα ΑΕΙ (και τις ΕΠΣ) σε μαθήματα που επιλέγει η εκάστοτε σχολή, οργανώνονται ταξίδια και επισκέψεις σε προορισμούς εσωτερικού και εξωτερικού με ευθύνη του ΕΟΤ, δρομολογούνται εθελοντικές δράσεις σε συνεργασία με αντίστοιχες οργανώσεις, διοργανώνονται σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλες εκδηλώσεις που ενισχύουν τα βιογραφικά και βοηθούν στην ομαλή ένταξη των ατόμων στις νέες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια του 5μήνου πραγματοποιούνται και οι διαδικασίες εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Ειδική Εκπαίδευση:

– Αθλητικά / Μουσικά / Καλλιτεχνικά Σχολεία: Ενθαρρύνουμε τη δημιουργία τους με απλοποιημένες διαδικασίες και τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το αναθεωρημένο ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών δίνει την ελευθερία για προσαρμογή κάθε σχολείου που επιθυμεί να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία με βάση τις δικές του ανάγκες και δυνατότητες. Οι σχολικές διατάξεις δεν εξαιρούν την συγκεκριμένη κατηγορία σχολείων.

 – Πειραματικά Σχολεία: Ο χάρτης των πειραματικών σχολείων αναμορφώνεται πλήρως και θα περιλαμβάνει σχολεία που θα υποβάλλουν αίτηση, με βάση την οποία θα αξιολογηθούν. Στόχος η λειτουργία τριών πειραματικών σχολείων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) ανά νομό με εξαίρεση τους νομούς Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής. Η εγγραφή στα πειραματικά σχολεία γίνεται με την υποβολή αντίστοιχης αίτησης και μετά από κλήρωση (για την Α’ Τάξη μόνο). Δεν επιλέγονται οι εισαγωγικές εξετάσεις, αφού στόχευσή μας δεν είναι η δημιουργία σχολείων “αριστούχων” αλλά ο εκπαιδευτικός πειραματισμός πάνω στα δεδομένα του μέσου δημόσιου ελληνικού σχολείου. Η δομή των Πρότυπων Σχολείων αριστείας καταργείται.

– Εσπερινά Σχολεία: Καταργούνται ως αυτοτελής μονάδα. Συγκεκριμένα σχολεία ανά τη χώρα μπορούν να λειτουργήσουν ως εσπερινά με βάση το νέο σχεδιασμό για την διά βίου μάθηση. Καθίσταται σαφές πως όλοι οι νέοι μέχρι την λήξη της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης θα πρέπει να φοιτούν στο πρωινό πρόγραμμα των σχολείων.

– Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Καταργούνται στην πλειονότητά τους, σε μια προσπάθεια συστηματικότερης κοινωνικής ένταξης των μεταναστών που διαμένουν στη χώρα μας. Όπου κρίνεται απαραίτητο, το πρόγραμμα “Ενισχυτική Διδασκαλία” (Τομέας Δ) θα συμπεριλαμβάνει μαθήματα εκμάθησης Ελληνικής και μητρικής γλώσσας και γενικότερα προγράμματα πολιτισμού και κοινωνικής ένταξης. Σε περιοχές όπου κρίνεται αναγκαίο θα δρομολογείται η σύσταση “Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης” με την ανάλογη προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την οργάνωση «Συμμαχία για την Εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς».

 – Σχολεία Ειδικής Αγωγής: Σταδιακή κατάργησή τους, τουλάχιστον στην πλειονότητά τους. Οι αντίστοιχες υποστηρικτικές δομές και υποδομές θα πρέπει να εντάσσονται στα κανονικά σχολεία. Ειδικά σχολεία θα συστήνονται όπου είναι απαραίτητο με προσαρμοσμένο στο κανονικό σχολείο πρόγραμμα.

 – Κατ’ οίκον / Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση: Οι ιδιαίτερες αυτές μορφές εκπαίδευσης θα υποστηριχθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συστήματος, ώστε να συγκροτηθούν υπηρεσίες φιλικές και αποτελεσματικές για κάθε μαθητή τις ώρες που δεν βρίσκεται στο σχολείο αλλά κυρίως για εκείνες τις κατηγορίες μαθητών που αδυνατούν να παραβρεθούν στον σχολικό χώρο. Οι υπηρεσίες αυτές δεν προσφέρονται επουδενί ως εναλλακτική της σχολικής διαδικασίας.

– Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα: Τα ερευνητικά κέντρα (π.χ. ΕΚΕΦΕ, Ακαδημία Αθηνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ίδρυμα Αθηνά, δημόσια Ινστιτούτα, δομές των ΑΕΙ) συγκροτούνται σε ενιαία δομή, η οποία θα διαχειριστεί και θα κατανείμει αποτελεσματικά τους κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και θα θέτει τις προτεραιότητες στην εθνική πολιτική για την έρευνα. Επίσης, ερευνητικά θα δρουν παράλληλα με τα ΑΕΙ, υποστηρίζοντας τα τμήματα και τις σπουδές ιδίως σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση των ΑΕΙ από επιχειρηματικά συμφέροντα. Θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της έρευνας στον τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών που έχει παραμεληθεί.

– Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Σταδιακή κατάργησή του με ενσωμάτωση των λειτουργιών του στα ΑΕΙ. Για παράδειγμα μπορούν να προωθηθούν η εξ’ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η απλοποίηση της διοικητικής δομής, η ίδρυση εργαστηρίων εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογίας, η ίδρυση μονάδων εσωτερικής αξιολόγησης και άλλες καινοτομίες που εφαρμόζονται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Θα αξιοποιηθεί σε κάθε περίπτωση η εμπειρία και οι επιπτώσεις της μέχρι τώρα εφαρμογής τους

Ινστιτούτου Παιδαγωγικής Έρευνας & Επιμόρφωσης (ΙΠΕΕ)

Δρομολογείται η σύσταση του Ινστιτούτου Παιδαγωγικής Έρευνας & Επιμόρφωσης (ΙΠΕΕ) αντί του ΙΕΠ, με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την συνολική αναδιαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών υπό τη μορφή παιδαγωγικών στόχων (benchmarks) και όχι γνωσιοκεντρικά υπό τη μορφή καταλόγων διδακτικής ύλης, την συνεχή εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, τον συντονισμό της ανανέωσης των μεθόδων διδασκαλίας καθώς και την επίβλεψη της συγγραφής και ανανέωσης των σχολικών βιβλίων. Ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης γίνεται με γνώμονα:

 1. Την αφαίρεση ύλης που θεωρείται υπερβολικά ανεβασμένου επιπέδου για μια τάξη
 2. Την αφαίρεση ύλης εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου με επουσιώδη χαρακτήρα
 3. Την αφαίρεση ύλης που επικαλύπτεται από άλλα μαθήματα ή αναφέρεται σε άλλες τάξεις
 4. Την αφαίρεση ύλης που αντίκειται στη λογική των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων
 5. Την σύνδεση της διδακτέας ύλης με το περιεχόμενο των εγχειριδίων με βαθμούς ελευθερίας
 6. Τον εμπλουτισμό της ύλης με στοιχεία διαπολιτισμικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
 7. Τον εκσυγχρονισμό της ύλης στα δεδομένα και τα στοιχεία του 21ου αιώνα

Σχολικά Εγχειρίδια

 • Θα εξεταστούν ενοποιήσεις βιβλίων, καταργήσεις περιττών εγχειριδίων (καθιέρωση ενός και μόνο βιβλίου συν τον «φάκελο» του μαθήματος) και επέκταση της διάρκειας χρήσης τους (πρακτική του «ενιαίου βιβλίου»)
 • Ενισχύεται η ψηφιακή διασύνδεση μέσω της καθιέρωσης αποκλειστικά ηλεκτρονικών σχολικών εγχειριδίων, υλικών εργασίας και λογισμικών. Συγκεκριμένα, εγχειρίδια όπως Λεξικά, Γραμματικές, Συντακτικά, Εγχειρίδια Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ.α. καθώς και οι «Οδηγίες Εκπαιδευτικού» θα είναι διαθέσιμες μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ή λογισμικό, με ελεύθερο και ανοιχτό εμπλουτισμό (π.χ. Εικαστικά)

Κρατικά Πτυχία:

 Εθνικό Πτυχίο Εκπαίδευσης: Ισοδυναμεί με το “Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου” και λαμβάνεται με την ολοκλήρωση της δωδεκαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ δύναται να αναθεωρηθεί/βελτιωθεί. Περιέχει μόνο τους βαθμούς των πιο πρόσφατων Πανελλαδικών. Αναγνωρίζεται από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Επιδιώκεται το συγκεκριμένο πτυχίο να εναρμονίζεται με τους στόχους που τίθενται στο σύνολο της Ευρώπης.

Πτυχία Ξένων Γλωσσών: Το Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση δίνει στον μαθητή την δυνατότητα απόκτησης πτυχίου Αγγλικών, επιπέδου μέχρι C2, Γερμανικών και Γαλλικών μέχρι Β2-C1, Ιταλικών, Κινέζικων, Ρωσικών και Ισπανικών μέχρι Α1-A2. Τα “Κρατικά Πτυχία Γλωσσομάθειας” (ΚΠΓ) αφορούν τις 7 αυτές γλώσσες μέχρι επίπεδο C2 και αποκτούνται μετά από δωρεάν εξετάσεις κατά τον μήνα Μάιο. Τα πτυχία αυτά αναγνωρίζονται από τις δημόσιες υπηρεσίες και επιδιώκεται να καλύπτουν τα θεσμοθετημένα διεθνή κριτήρια. Σύστημα Βαθμολόγησης: 0-100 με βάση 60 στο σύνολο της εξέτασης. Ξεχωριστά διπλώματα δίνουν συγκεκριμένες σχολές ΑΕΙ (π.χ. Βαλκανικών/Μεσογειακών Σπουδών).

Πτυχία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Το Πρόγραμμα Σπουδών για την χρήση Η/Υ και την Πληροφορική στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση δίνει την δυνατότητα στον μαθητή να αποκτήσει πτυχίο που πιστοποιεί βασικές γνώσεις (Επίπεδο Α, Δημοτικό), προχωρημένες γνώσεις (Επίπεδο Β, Γυμνάσιο) και εξειδίκευση (Επίπεδο Γ, Ενιαίο Λύκειο και για κάθε ενδιαφερόμενο). Προϋπόθεση για την απόκτηση των πρώτων 2 είναι η επιτυχής ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Η απόκτηση πτυχίου Επιπέδου Γ γίνεται μετά από επιτυχία σε μια δωρεάν δίωρη εξέταση κατά τον μήνα Ιούνιο. Σύστημα Βαθμολόγησης: 0-100 με βάση το 60 στο σύνολο της εξέτασης. Το πτυχίο θα ακολουθεί τα κριτήρια ξένων διπλωμάτων, ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί.

 Πτυχία Ανώτατης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Παραδίδονται από τα ΑΕΙ και τις ΕΠΣ με την ολοκλήρωση του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, επαγγελματικό) και συνεπάγονται αυτομάτως συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Άλλες διαθρωτικές αλλαγές

 • Ενθάρρυνση δημιουργίας μαθητικών κοινοτήτων
 • Διαμόρφωση ενιαίας εθνικής πλατφόρμας για την Εκπαίδευση που θα συντηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και θα περιλαμβάνει όλα τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα
 •  Θεσμοθέτηση ενιαίου συστήματος υποτροφιών υπό το ΙΚΥ
 • Συνταγματική αναθεώρηση
 • Νέα σχολικά κτήρια
 • Νέο σύστημα Διορισμών όπου ενας εκπαιδευτικός για να διδάξει στο ελληνικό σχολείο θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα κύκλο παιδαγωγικών σπουδών σε ειδικό μεταπτυχιακό επίπεδο (δωρεάν), κάτι που θα είναι η μοναδική οδός απόκτησης άδειας διδασκαλίας.

Διαβασε αναλυτικά για το το νέο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα στο: Σχέδιο Πρότασης – Αιτιολογική Έκθεση – Pdf


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Όλες οι μεγάλες αλλαγές που θέλει να φέρει το Υπουργείο Παιδείας στην εκπαίδευση

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format