Πανελλήνιες 2015: Πολυτεχνικά Τμήματα – Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι


Στο παρελθόν τα επαγγέλματα των Πολιτικών Μηχανικών, των Τοπογράφων και των Αρχιτεκτόνων είχαν αρκετά υψηλή απορρόφηση στον εργασιακό χώρο και έτσι τα αντίστοιχα τμήματα είχαν πολύ μεγάλη ζήτηση από τους νέους. Η οικονομική κρίση συνδιασμένη με το γεγονός ότι η οικοδομική δραστηριότητα δεν βρίσκεται πλέον σε έξαρση δημιούργησε προβλήματα απορρόφησης στον εργασιακό χώρο, ο αριθμός προτίμησης όμως από τους μαθητές εξακολουθεί να είναι υψηλός όπως θα γίνει φανερό και στον παρακάτω πίνακα με τις βάσεις του 2014 και τον αριθμό των μαθητών που δήλωσαν τις σχολές αυτές. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές είναι ότι πρέπει να δώσουν μαζί με τα υπόλοιπα και δυο ειδικά μαθήματα, το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Για να έχει ο μαθητής δικαίωμα να δηλώσει τα τμήματα Αρχιτεκτονικής θα πρέπει να έχει γράψει και στα δυο 10 και πάνω. Στη συνέχεια ο μέσος όρος των δυο μαθημάτων πολλαπλασιάζεται με το 2 και έτσι εξάγεται το σύνολο των μορίων που προσφέρουν τα ειδικά μαθήματα.Ακολουθεί πίνακας με τις βάσεις του 2014, το σύνολο των υποψηφίων που δήλωσαν κάποιο από τα τμήματα και ο αριθμός των μαθητών που τα είχαν ως πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό τους.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙΣ 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 90% ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 90%
ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 20364 803 564
ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19625 861 276
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 17819 841 45
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 17099 922 30
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 14917 918 28
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) 15672 892 38
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 16497 4263 71
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 15589 4177 73
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 18106 4282 401
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17329 4856 274
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 16194 4446 42
ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15224 3648 115
ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 14993 3107 66

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι, Πολιτικοί Υπομηχανικοί και Τεχνολόγοι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν παρόμοια επαγγελματικά δικαιώματα, ο καθένας με τους δικούς του περιορισμούς. Συγκεκριμένα, στις αρχιτεκτονικές εργασίες η εκπόνηση και η επίβλεψη μελέτης είναι χωρίς περιορισμούς για τους Αρχιτέκτονες και τους Πολιτικούς Μηχανικούς , ενώ για τους Τοπογράφους, τους Πολιτικούς Υπομηχανικούς και τους Τεχνολόγους Πολιτικούς Μηχανικούς περιορίζεται στους 3 ορόφους χωρίς όμως επίβλεψη. Στις στατικές εργασίες η εκπόνηση και η επίβλεψη μελέτης από τους Πολιτικούς Μηχανικούς γίνεται χωρίς περιορισμούς αλλά και για τους Αρχιτέκτονες (με εξαίρεση ειδικών κατασκευών), ενώ οι άλλες 3 ειδικότητες περιορίζονται στους 2 ορόφους. Αναφορικά με τα τοπογραφικά διαγράμματα, Πολιτικοί Μηχανικοί και Τοπογραφοι έχουν πλήρη δικαιώματα, ενώ οι Αρχιτέκτονες έχουν το δικαίωμα να κάνουν απλά τοπογραφικά διαγραμμάτα, όπου η καταμέτρηση του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου είναι εφικτή με τη χρήση συνήθους μετροταινίας, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση με αριθμό 1/12-01-1979 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών , οι Πολιτικοί Υπομηχανικοί έχουν το δικαιώμα σύνταξης απλών τοπογραφικών αποτυπώσεων (Πόλεων μέχρις εκτάσεως 150 στρεμμάτων και Υπαίθρου μέχρις εκτάσεως 1500στρεμμάτων) και οι Τοπογράφοι από ΤΕΙ έχουν το δικαιώμα σύνταξης μη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων για αστικές εκτάσεις σε επιφάνεια 150 στρεμμάτων και σε μη αστικές για επιφάνεια 1500 στρεμμάτων.

‘Οπως ορίζεται στην εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 56761/12241/Εγκ. 125/83 το δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, πέρα από τους Μηχανολόγους – Ηλεκτρολόγους έχουν και διπλωματούχοι ανωτάτης σχολής άλλων ειδικοτήτων μηχανικοί. Βέβαια οι μηχανολόγοι μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί δεν έχουν κανέναν περιορισμό. Επίσης, οι αρχιτέκτονες μπορύν να εκπονήσουν ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες, ενώ οι Πολιτικοί μηχανικοί είναι οι μοναδικοί που έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων και γεωτεχνικών.

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι αυτοί που πλεονεκτούν με βάση τα επαγγελματικά τους δικαιώματα είναι οι πολιτικοί μηχανικοί. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 4 του Β.Δ 4663/30 “ο Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα και του τοπογράφου. Κατά την άσκηση όμως από αυτόν του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα καθορίζεται σαφώς ότι αυτό περιορίζεται μόνο σε αρχιτεκτονικές και οικοδομικές εργασίες και κατά την άσκηση του επαγγέλματος του τοπογράφου σε καθαρά τοπογραφικές εργασίες”. Παρ’όλα αυτά όμως, το δικαίωμα εκπόνησης των εργασιών αυτών δεν τους καθιστά απαραίτητα πιο αποδοτικούς συγκριτικά με τις άλλες δύο ειδικότητες.

ΑΝΕΡΓΙΑ:

Το πρόβλημα που παρατηρείται στους τομείς αυτούς είναι ότι μοιράζονται κοινά πεδία δραστηριοτήτων, όπως φαίνεται από τη νοµοθεσία, αλλά και από την καθηµερινή πρακτική και έτσι λόγω της αυξανόµενης ανεργίας είναι επόµενη η δηµιουργία τριβών, µεταξύ των ειδικοτήτων, αλλά και η έκπτωση (ποιοτική και οικονοµική) της εργασίας. Πολλοί είναι οι αρχιτέκτονες που επιλέγουν τη λύση της μετανάστευσης στο εξωτερικό ή αποφασίζουν να ασχοληθούν με τη διακόσμηση με την ελπίδα να αυξήσουν τα έσοδά τους. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι έντονο και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το ΤΕΕ προχώρησε σε ενέργειες ώστε οι άνεργοι μηχανικοί να αποκτήσουν το δικαίωμα εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ ώστε να τύχουν παροχών και δικαίωμα πρόσληψης μέσω προγραμμάτων. Επίσης το ταμείο ασφάλισης των μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ) αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα.

Επιμέλεια: Αργυρώ Σαμιώτη


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Πανελλήνιες 2015: Πολυτεχνικά Τμήματα – Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format