Πανελλήνιες 2015: Εμπορικό Ναυτικό


Πολλοί είναι οι μαθητές που ενδιαφέρονται για το Εμπορικό Ναυτικό. Οι σχολές αποτελούν μια καλή επιλογή αν λάβουμε υπόψη μας τη μεγάλη ναυτική παράδοση και τον πολυάριθμο εμπορικό στόλο της Ελλάδας. Τα τμήματα Εμποροπλοιάρχων υπάρχουν στον Ασπρόπυργο, στην Ήπειρο, στην Κρήτη, στην Κύμη, στην Μακεδονία, στις Οινούσσες, στην Σύρο, στην Ύδρα αλλά και το τμήμα Ιόνιων Νήσων. Τμήματα Μηχανικών στο Εμπορικό Ναυτικό υπάρχουν στον Ασπρόπυργο, στην Κρήτη, στην Μακεδονία και στη Χίο.

Η εισαγωγή στις σχολές Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να γίνει και χωρίς να δώσουν οι μαθητές Πανελλήνιες Εξετάσεις. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση εκτός Πανελληνίων λαμβάνεται υπόψη της επιτροπής ο βαθμός του απολυτηρίου λυκείου, που εκφράζεται σε μορφή χιλιάδων προσαυξόμενος με τη βαθμολογία που δίνει η γνώση των αγγλικών ή η θαλάσσια υπηρεσία εφόσον βέβαια υπάρχουν. Τα τμήματα δέχονται 60% με συμμετοχή στις εξετάσεις και το υπόλοιπο 40% μπαίνει χωρίς εξετάσεις.Στις σχολές του Εμπορικού ναυτικού προβλέπονται θέσεις για υποψηφίους που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, το 10% των θέσεων δίνεται σε υποψηφίους είναι τέκνα Πολύτεκνων οικογενειών, τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης, τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου. Το 3% των θέσεων δίνεται σε τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, το 2% των θέσεων δίνεται σε υποψηφίους που είναι ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα αλλά και σε νέους με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

Όσοι ενδιαφέρονται για μία θέση μέσω των Πανελλήνιων Εξετάσεων πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν απαιτούνται πολλά μόρια αφού πρόκειται για ένα χαμηλοβαθμο τμήμα όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στον παρακάτω πίνακα.

ΤΜΗΜΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 2013

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

10338

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΟΛΥΤ 10%

8981

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3%

10078

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9337

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤ 10%

7859

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3%

9256

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Κάθε υποψήφιος/α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

  • Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού

  • Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.
  • Να μην έχει συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως. (γεννηθέντες έτους 1987 και μεταγενέστερα)
  • Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
  • Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος

Δικαιολογητικά υποψηφίων Πανελληνίων εξετάσεων:


Οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν μια θέση μέσα από τις Πανελλήνιες θα πρέπει να δηλώσουν τις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού στο μηχανογραφικό δελτίο και επιπλέον να υποβάλλουν στις σχολές του ΑΕΝ εκτός αυτής των Οινουσσών τα εξής:

Α. Αίτηση στην οποία δηλώνει τη σειρά προτίμησης για τις σχολές των πλοιάρχων και των μηχανικών. Ο υποψήφιος υποχρεούται να δηλώσει όλες τις σχολές της μίας ή και των δυο ειδικοτήτων που δήλωσε στο μηχανογραφικό του.

Β. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής για την καταλληλότητά τους. Για τις ιατρικές τους εξετάσεις θα πρέπει να πάρουν παραπεμπτικό από την πλησίεστερη λιμενική αρχή (λιμεναρχείο,υπολιμεναρχείο κλπ)και στη συνέχεια να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,Πάτρα, Πειραιά,Βόλου κλπ).

Γ.Υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον επιτύχουν στις σχολές θα εξεταστούν στην κολύμβηση

Δ.Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας των πανελληνίων εξετάσεων

Ε.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

Δικαιολογητικά υποψηφίων που δεν θα πάρουν μέρος στις Πανελλήνιες. Προϋπόθεση το απολυτήριο Λυκείου:

Εκτός πανελληνίων μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση οι απόφοιτοι των Λυκείων, των ΕΠΑΛ και των Ναυτικών Λυκείων. Όσοι διεκδικήσουν το 40% των θέσεων εκτός Πανελληνίων υποχρεούνται να καταθέσουν μια σειρά από δικαιολογητικά:

Α. Αίτηση στην οποία δηλώνει τη σειρά προτίμησης για τις σχολές των πλοιάρχων και των μηχανικών. Ο υποψήφιος υποχρεούται να δηλώσει όλες τις σχολές της μίας ή και των δυο ειδικοτήτων που επιθυμεί να φοιτήσει

Β. Απολυτήριο λυκείου στο οποίο θα αναγράφεται η μέση γενική βαθμολογία (πχ 18,5) και η βαθμολογική επίδοση στα μαθήματα.

Γ.Υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον επιτύχουν στις σχολές θα εξεταστούν στην κολύμβηση

Δ.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

Ε.Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας ( μόνο στην περίπτωση που διαθέτει ο υποψήφιος. Δεν είναι δηλαδή υποχρεωτικό)

Στ. Τίτλος σπουδών αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει). Οι υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν με το απολυτήριο λυκείου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας.

Για επιπεδο γνώσης άριστο, λαμβάνουν 2500 μόρια

Για επίπεδο γνώσης πολύ καλό, λαμβάνουν 2200 μόρια

Για επίπεδο γνώσης καλό, λαμβάνουν 2000 μόρια.

  • Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προκήρυξη, θα πρέπει να καταθέσουν όσοι εντάσσονται σε μία από τις δυο ειδικές κατηγορίες. Για παράδειγμα οι πολύτεκνοι θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. Οι τρίτεκνοι με τη σειρά τους οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κλπ

Επιμέλεια: Αργυρώ Σαμιώτη

 


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Πανελλήνιες 2015: Εμπορικό Ναυτικό

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format