Πανελλήνιες 2015: Τα Γεωπονικά Τμήματα


Τα τμήματα της Γεωπονίας προωθούνται αρκετά λόγω του ότι αναφέρονται στην γεωργία που είναι ο πρωτογενής παράγοντας της οικονομίας της Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό επιλέγονται από τους μαθητές γιατί τους δίνει την ελπίδα για καλύτερη εργασιακή απορρόφηση. Υπάρχουν τμήματα γεωπονίας τόσο στα ΑΕΙ όσο και στα ΤΕΙ. Όσον αφορά τα ΑΕΙ που βρίσκονται στο 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο αρά είναι προσιτά σε μαθητές της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης αλλά και σε μαθητές της Θεωρητικής που έχουν επιλέξει Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με απώλεια μορίων, υπάρχει το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, τα τμήματα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο. Επίσης, μπορούν να επιλέξουν κάποιο από τα τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής και τέλος το τμήμα Βιοτεχνολογίας που ανήκουν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπάρχουν επίσης άλλα δύο τμήματα του 5ου πεδίου που δίνουν την ειδικότητα του Γεωπόνου, το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης που βρίσκεται στην ακριτική Ορεστιάδα και το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (οι μαθητές της Θεωρητικής μπορούν να τα δηλώσουν μόνο έαν έχουν πάρει το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ,χωρίς απώλεια μορίων). Τα τμήματα που μπορούν να δώσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα Γεωπόνου είναι μεσαίας βαθμολογικής κλίμακας μέχρι και αρκετά χαμηλής και έχουν μεγάλη ζήτηση.

Τμήμα ΒΑΣΕΙΣ 2014 Αριθμός δηλώσεων 90%-2014 ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 90%
Γεωπονία ΑΠΘ 14739 7474 739
Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ 15484 5121 152
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αθρώπου ΓΠΑ 15448 4554 202
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ 14176 4048 220
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 13590 5020 115
Αξιοπ.Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική ΓΠΑ 12693 3941 142
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΓΠΑ 12979 3854 81
Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ΓΠΑ 12583 3078 59
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10812 3612 36
Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας 10656 2982 70

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Αρχικά οι απόφοιτοι των τμημάτων Γεωπονίας πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να γραφτούν στο ΓΕΩΤΕΕ για να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού. Το Γεωτεχνικό επιμελητήριο είναι ο επαγγελματικός φορέας στον οποίο εγγράφονται μόνο πτυχιούχοι ΑΕΙ των γεωπονικών και άλλων σχολών όπως κτηνίατροι, γεωλόγοι κλπ.

Στο Δημόσιο Τομέα οι απόφοιτοι Γεωπονίας μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορα Υπουργεία και κυρίως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε Περιφέρειες, σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Ο.Τ.Α (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης), σε Ερευνητικά Κέντρα, σε Αγροτικές Συνεταιριστικές οργανώσεις αλλά και στην Εκπαίδευση ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημόσια ή και ιδιωτική) και Ακαδημαϊκοί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ14.04).

Στον Ιδιωτικό τομέα μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ιδιωτικοί υπάλληλοι σε βιομηχανίες τροφίμων, σε καταστήματα γεωργικών φαρμάκων, σε εργαστήρια, σε αντιπροσωπείες γεωργικών μηχανημάτων, σε φυτώρια κ.α. Επίσης μπορούν να ανοίξουν και το δικό τους μελετητικό γραφείο. Για να γίνει ένας Γεωπόνος Μελετητής πρέπει να έχει περάσει χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) χρόνων από τη λήψη του πτυχίου του. Μετά την εγγραφή του στο Μητρώο Μελετητών, η οποία πραγματοποιείται μετά τη συμπλήρωση και κατάθεση των απαραιτήτων δικαιολογητικών που προμηθεύεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. γίνεται μελετητής με πτυχίο Α΄ τάξης. Μετά τη λήψη του μελετητικού πτυχίου μπορεί ο μελετητής γεωπόνος να συμμετέχει σε δημοπρασίες και να αναλαμβάνει και να εκπονεί μελέτες και προκηρύξεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των νομών, ΤΥΔΚ) και αφού δημοσιευθούν στο ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

Ένας Γεωπόνος μπορεί επίσης να γίνει Εργολήπτης. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να έχει περάσει χρονικό διάστημα τριών (3) χρόνων από τη λήψη του πτυχίου του. Γίνεται εργολήπτης με πτυχίο Α΄ τάξης μετά την εγγραφή του στο Μητρώο Κατασκευαστών, η οποία πραγματοποιείται μετά τη συμπλήρωση και κατάθεση των απαραιτήτων δικαιολογητικών που προμηθεύεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. ή ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Οι γεωπόνοι μπορούν να εκπονούν τα έργα πρασίνου.

Ο κλάδος της Γεωπονίας έχει μία δυναμική αφού σαν επιστήμη έχει τους τρόπους να δημιουργήσει άριστη πρώτη ύλη (Γεωπόνοι Φυτικής παραγωγής), άριστη μεταποίηση ( Γεωπόνοι Τεχνολόγοι τροφίμων με 3 χρόνια ειδίκευση & όχι ένα εξάμηνο όπως οι Χημικοί) και marketing προϊόντων (Γεωπόνοι Αγροτικής Οικονομίας ). Παρ’όλα αυτά και αυτός ο κλάδος αντιμετωπίζει προβλήματα ανεργίας και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Σίγουρα υπάρχουν προοπτικές αφού η Ελληνική ύπαιθρος έχει εγκαταλειφθεί ενώ κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι γεωκλιματικές συνθήκες ευνοούν την καλλιέργεια, όμως ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι αρκετά μεγάλος. Μία λύση στο πρόβλημα της ανεργίας θα ήταν οι Γεωπόνοι να σκεφτούν το ενδεχόμενο να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες ή την εργασία στο εξωτερικό.

Επιμέλεια: Αργυρώ Σαμιώτη


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Πανελλήνιες 2015: Τα Γεωπονικά Τμήματα

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format