Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για τα μειονοτικά σχολεία


Κλάδο ΠΕ73 για τα μειονοτικά σχολεία δημιουργεί το υπουργείο Παιδείας ενώ για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος προβλέπεται η διεξαγωγή διαγωνισμού ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τροπολογία που θα κατατεθεί.

Συγκεκριμένα, Κλάδος ΠΕ73 “Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης” συστήνεται από το Υπουργείο Παιδείας αποκλειστικά για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θράκης.

Στον κλάδο αυτόν εγγράφονται:
1. Απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας του ΕΠΑΘ.
2. Απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών του έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις ακόλουθες περιοχές:
– Τουρκική γλώσσα και διδακτική της
– Μειονοτική εκπαίδευση
– Θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας
3. Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης που είναι μέλη μουσουλμανικής μειονότητας και διαθέτουν Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης από το Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος (ΔΕΜΠ) ΠΤΔΕ του ΔΠΘ.
Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τους κατά περίπτωση ισχύοντες πίνακες επιτυχόντων του κλάδου ΠΕ73 κατόπιν διαγωνισμού ΑΣΕΠ σύμφωνα με το ν.3848/2010.
Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κλάδο ΠΕ 73. Ο υποψήφιος συμμετέχει στο διαγωνισμό για την πρόσληψη εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 70 και εξετάζεται επιπλέον σε θέματα που αφορούν στη γνώση διδασκαλίας του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων και στη μουσουλμανική θρησκεία.

Εάν κάποιος υποψήφιος διαθέτει τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο ΠΕ70 κατατάσσεται ταυτόχρονα και στους δύο πίνακες επιτυχόντων. Εφόσον προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής από τον πίνακα του ενός κλάδου δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η αίτησή του στον πίνακα του άλλου κλάδου ενώ εάν διοριστεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού από τον πίνακα του ενός κλάδου διαγράφεται αυτόματα από τον πίνακα του άλλου κλάδου.

Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να μην αποδεχθεί το διορισμό ή την πρόσληψή του από τον πίνακα του ενός κλάδου χωρίς συνέπειες ως προς την δυνατότητα πρόσληψης ή διορισμού του από τον πίνακα του άλλου κλάδου.

Ο βαθμός που έλαβαν οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ73 στα ειδικά μαθήματα προστίθεται στη βαθμολογία των μαθημάτων του κλάδου ΠΕ70 ώστε να διαμορφωθεί η βαθμολογία για τον κλάδο ΠΕ73.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για την πρώτη εξαετία από την πρώτη διεξαγωγή του διαγωνισμού για τη σύνταξη του πίνακα επιτυχόντων του κλάδου ΠΕ73 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μπορεί να οριστεί βαθμολογική βάση μικρότερη από τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3848/2010.

Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού για τη σύνταξη του πίνακα επιτυχόντων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού προγράμματος διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος κατά σειρά κατάταξης σε αυτόν.

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και μετά από εισήγηση του ΙΕΠ, καθορίζονται τα κριτήρια κατάταξης.

Κατά την πρώτη τριετία μετά τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού οι διορισμοί και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών στο μειονοτικό πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε ποσοστό 40% από τους εγγεγραμμένους στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος και σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ73.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα για την Εκπαίδευση ΕΔΩ

Πηγή: news.gr

 


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Efi

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για τα μειονοτικά σχολεία

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format