Σε πολύ υψηλό επίπεδο η εκπαίδευση στη Φιλολογία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


Η Επιτροπή της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση μετά από αξιολόγηση του τμήματος Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναφέρει ότι το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος παρουσιάζει υψηλή παιδαγωγική δραστηριότητα. Επίσης επιτελεί πολύ μεγάλο έργο μέσα από την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες αλλά και την κοινωνική προσφορά του σε ό,τι έχει σχέση με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι που έχει το τμήμα καθορίζονται από την έρευνα, τη διδασκαλία αλλά και τη διεθνή πρακτική. Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό αλλά και οι φοιτητές έχουν συνειδητοποιήσει ότι ανήκουν σε μια επιστημονική κοινότητα και προσπαθούν συλλογικά για τη βελτίωσή της. Επίσης οι ερευνητές του τμήματος παρουσιάζουν συνεχή επιστημονική παραγωγή σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η δομή του τμήματος είναι σαφής λόγω του διαχωρισμού σε τομείς. Τα προπτυχιακά προγράμματα είναι οργανωμένα σε τρεις κατευθύνσεις και πτυχία που παρέχουν ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, ενώ τα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρουν ειδίκευση στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα κάθε τομέα. Ωστόσο, σε ορισμένους τομείς όμως, όπως στις αρχαιογνωστικές σπουδές, καλό θα ήταν να δοθεί περισσότερη έμφαση.

Στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σημειώνεται έλλειψη ορισμένων χρήσιμων στατιστικών στοιχείων, όπως για παράδειγμα του ποσοστού επιτυχίας στις εξετάσεις ΑΣΕΠ ή της επιστημονικής εξέλιξης των κατόχων μεταπτυχιακού διπλώματος και κυρίως των διδακτόρων των τομέων του τμήματος στον επαγγελματικό χώρο. Παρ’ όλα αυτά, σημειώνεται ο σημαντικός αριθμός πτυχιούχων του τμήματος που γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διδάκτορες ορισμένων τουλάχιστον τομέων του τμήματος έκαναν ή κάνουν λαμπρή σταδιοδρομία ως μέλη ερευνητικού ή διδακτικού προσωπικού διεθνώς.

Η επιτροπή ωστόσο αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξουν στο άμεσο μέλλον επεξεργασμένα στατιστικά στοιχεία και ενιαίο πληροφορικό σύστημα από την Κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου για όλες τις διοικητικές, τις κτηριακές και τις άλλες υποδομές του τμήματος, όπως επίσης και για τη διαχείριση όλου του ανθρώπινου δυναμικού σε ενιαία βάση δεδομένων.

Τέλος, επισημαίνεται από την επιτροπή ότι θα ήταν σκόπιμη η περαιτέρω ενθάρρυνση ερευνητικών συνεργασιών σε επίπεδο Τμημάτων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την έκθεση της Επιτροπής της ΑΔΙΠ στο διαδίκτυο.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Efi

Σε πολύ υψηλό επίπεδο η εκπαίδευση στη Φιλολογία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format