Άρθρο 34 Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)


Προστίθενται εδάφια γ΄ και δ΄ στην περίπτωση α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) ως ακολούθως:

«Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 δεν εφαρμόζονται και η τελική έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνε- ται με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης του Ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί των στοιχείων στ΄, ζ΄, η΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 του προγράμματος.» Η ισχύς του άρθρου αρχίζει την 1.1.2015.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 34 Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format