Άρθρο 31


1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«(β) i) Οι μη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστημέ- νοι εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ και σε περιοχές για τις οποίες έ- χει χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, εφόσον είναι Μεγάλοι Πελάτες ή προμη- θεύονται φυσικό αέριο με σκοπό τη συμπίεσή του για τε- λική χρήση από κινητήρες οχημάτων, ii) από 1η Οκτωβρίου 2014, οι μη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστημένοι εντός των περιοχών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.»

2. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4001/2011 διαγράφεται η λέξη «Οικιακοί».

16 Άρθρο32 Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Στην παρ. 14 του άρθρου 10 του π.δ. 100/2013 (Α΄ 135) προστίθεται εδάφιο δ΄ ως ακολούθως:

«Στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος από 15.10.2014, μέχρι την ανάδειξη με εκλογές του νέου Μονομελούς Οργά- νου Διοίκησης, η άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη- σκευμάτων σε μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) αυτού.»


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format