ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 49: Φοιτητική ιδιότητα – Σύλλογοι φοιτητών


1. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται µε την εγγραφή του σε Α.Ε.Ι. και λήγει µε
τη λήψη του πτυχίου ή του µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος ή µε τη
µη επανεγγραφή του για δύο συνεχόµενα εξάµηνα.
2. α) Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατοµικά ή συλλογικά µέσα
από τους φοιτητικούς συλλόγους των σχολών ή επιµέρους οργανώσεις και
οµίλους. Εκλογές για τα ως άνω όργανα µπορεί να πραγµατοποιούνται και
ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των ανωτέρω εκλογών, οι
φοιτητικοί σύλλογοι συνεπικουρούνται από την κοσµητεία/διεύθυνση της
σχολής.
β) Όπου στον παρόντα νόµο προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών σε
συλλογικά όργανα του ιδρύµατος, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται
από ενιαίο ψηφοδέλτιο µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία από το
σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών. Υποψήφιοι είναι φοιτητές, οι
οποίοι βρίσκονται εντός της ελάχιστης διάρκειας φοίτησής τους και µετά το
πρώτο έτος φοίτησης. Η ψηφοφορία µπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.
Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής
των εκλογών καθορίζονται από τον Οργανισµό του ιδρύµατος και σύµφωνα
µε όσα ορίζονται ειδικότερα στις οικείες διατάξεις του παρόντος.
γ) Η µη συµµετοχή εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα του ιδρύµατος
δεν θίγει το κύρος των συνεδριάσεών τους. Οι προσκλήσεις στους φοιτητές
για συµµετοχή στα συλλογικά όργανα στα οποία συµµετέχουν µπορούν να
γίνονται και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
δ) Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση όλων των εγκαταστάσεων και των
µέσων µε τα οποία είναι εξοπλισµένο το ίδρυµα για την εκπλήρωση του
εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
εσωτερικό κανονισµό και τις αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων του
ιδρύµατος.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 49: Φοιτητική ιδιότητα – Σύλλογοι φοιτητών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format