ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ Άρθρο 40: Προγράµµατα σπουδών συνεργασίας


1. Τα ιδρύµατα δύνανται να οργανώνουν και να θέτουν σε λειτουργία
προγράµµατα σπουδών από κοινού ή σε συνεργασία διαφορετικών σχολών
του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., της ηµεδαπής, και οδηγούν στη λήψη τίτλου
σπουδών του προγράµµατος αυτού.
2. Με τον οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας των ως άνω προγραµµάτων σπουδών, τα όργανα
διοίκησης αυτών και οι όροι και η διαδικασία ορισµού τους, καθώς και ο
τρόπος εισαγωγής των φοιτητών σε αυτά.
3. Με απόφαση των κοσµητόρων των συνεργαζοµένων σχολών ή των
πρυτάνεων των συνεργαζοµένων ιδρυµάτων ή του ιδρύµατος της ηµεδαπής
καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και
τη διοίκηση του προγράµµατος σπουδών.
4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται κατ` αναλογία οι ισχύουσες εκάστοτε
διατάξεις, καθώς και ο οργανισµός και ο εσωτερικός κανονισµός του
ιδρύµατος.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ Άρθρο 40: Προγράµµατα σπουδών συνεργασίας

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format