Άρθρο 64: Κέντρα αριστείας


1. Για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών ποιότητας και
καινοτοµίας στα Α.Ε.Ι., αναδεικνύονται µεταξύ των ακαδηµαϊκών µονάδων
τους Κέντρα Αριστείας, ύστερα από αξιολόγηση και επιλογή, σύµφωνα µε τα
κατωτέρω.
2. Ακαδηµαϊκές µονάδες των Α.Ε.Ι. αναδεικνύονται ως Κέντρα Αριστείας από
την Α∆ΙΠ, ύστερα από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιολόγηση
και κρίση από ειδικές επιτροπές, που συγκροτούνται από µέλη που
επιλέγονται µε κλήρωση από το µητρώο που τηρεί η Αρχή.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Α∆ΙΠ και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ,καθορίζονται τα κριτήρια
βάσει των οποίων αξιολογούνται οι υποψηφιότητες, η ειδικότερη διαδικασία
ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας και κάθε σχετικό θέµα. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται και η πρόσθετη στήριξη των Κέντρων Αριστείας


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 64: Κέντρα αριστείας

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format