Άρθρο 60-61: Γραφείο καινοτοµίας και διασύνδεσης


Σε κάθε ν.π.ι.δ. λειτουργεί Αυτοτελές Γραφείο Καινοτοµίας και ∆ιασύνδεσης..
Το Γραφείο αυτό έχει ως σκοπό:
α) να υποστηρίζει και να διευκολύνει την κατοχύρωση των πνευµατικών
δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας του ιδρύµατος και των
µελών της οικείας ακαδηµαϊκής κοινότητας,
β) να παρέχει στους φοιτητές πληροφορίες και να τους διευκολύνει στην
εξεύρεση εργασίας, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και την
επαγγελµατική τους αποκατάσταση.
Άρθρο 61
Πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση
1. Το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση:
α) καταρτίζεται ανά τετραετία από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων ύστερα από δηµόσια διαβούλευση,
β) περιλαµβάνει ιδίως µεσοπρόθεσµους στόχους, κατευθύνσεις, επενδύσεις,
προγράµµατα ή επιµέρους δράσεις της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη
εκπαίδευση και
γ) δύναται να εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται σε όλες τις δράσεις
εφαρµογής της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση.
Για την κατάρτιση του προγράµµατος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη
εκπαίδευση λαµβάνονται υπόψη οι δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο
της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και την
έρευνα.
2. Το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση
υλοποιείται µέσω των Α.Ε.Ι., τα οποία εφαρµόζουν τις σχετικές δράσεις, στο
πλαίσιο των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 60-61: Γραφείο καινοτοµίας και διασύνδεσης

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format