Άρθρο 57: ∆ιαχείριση πόρων Α.Ε.Ι.


1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων τους που
προέρχονται είτε από την κρατική επιχορήγηση είτε από την περιουσία τους.
Στο πλαίσιο της κατοχυρωµένης από το άρθρο 16 του Συντάγµατος πλήρους
αυτοδιοίκησής τους, τα Α.Ε.Ι. κατά την επιδίωξη της αποστολής τους
απολαµβάνουν ευρύτατη διακριτική ευχέρεια επιλογής και διαµόρφωσης των
κατά την κρίση τους πρόσφορων µέσων για την εξυπηρέτηση των σκοπών
τους. Οι δαπάνες των Α.Ε.Ι. πραγµατοποιούνται µε αποφάσεις του πρύτανη,
του αρµόδιου οργάνου διοίκησης του ν.π.ι.δ. και των λοιπών αρµοδίων
οργάνων κατά τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος.
2. Η θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων από τον αρµόδιο Πάρεδρο ή
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκκαθάριση των δαπανών των
Α.Ε.Ι. περιορίζεται αυστηρά σε έλεγχο νοµιµότητας των δαπανών και δεν
περιλαµβάνει σε καµία περίπτωση και έλεγχο σκοπιµότητάς τους.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 57: ∆ιαχείριση πόρων Α.Ε.Ι.

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format