Άρθρο 50: Συµβούλια φοιτητικής µέριµνας και σπουδών


1. α) Με τον οργανισµό του ιδρύµατος δύναται να συγκροτείται σε κάθε
ίδρυµα «Συµβούλιο φοιτητικής µέριµνας», µε σκοπό τη συζήτηση και τη
διατύπωση προτάσεων για την αντιµετώπιση θεµάτων σχετικά µε τη διαβίωση
των φοιτητών και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής µέριµνας
του ιδρύµατος, καθώς και τη σωστή εφαρµογή σχετικών αποφάσεων
συλλογικών οργάνων.

β) Το συµβούλιο φοιτητικής µέριµνας, αποτελείται κατά 60% από καθηγητές
και κατά 40% από φοιτητές, συντάσσει εκθέσεις, ιδίως κατόπιν µελέτης
σχετικών αναφορών και διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης και της φοιτητικής
µέριµνας, τις οποίες υποβάλλει στον πρύτανη ή και στο Συµβούλιο του
ιδρύµατος.

γ) Ο οργανισµός του ιδρύµατος προβλέπει τον ακριβή αριθµό των µελών του
συµβουλίου φοιτητικής µέριµνας, τον τρόπο ανάδειξής τους, τις συνεδριάσεις
του συµβουλίου (τακτικές και έκτακτες) καθώς και τις ειδικότερες
προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες λειτουργίας του.
2. Με τον οργανισµό του ιδρύµατος συνιστώνται επιµέρους συµβούλια
σπουδών ανά σχολή, αποτελούµενα κατά 60% από καθηγητές και κατά 40%
από φοιτητές, µε σκοπό τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων για την
αντιµετώπιση προβληµάτων σχετικά µε το ειδικότερο πρόγραµµα σπουδών,
τις οποίες υποβάλλει στην κοσµητεία. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως
οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 50: Συµβούλια φοιτητικής µέριµνας και σπουδών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format