Άρθρο 43: Προγράµµατα σπουδών διά βίου µάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


1. Τα ιδρύµατα δύνανται να οργανώνουν και να λειτουργούν προγράµµατα δια
βίου µάθησης, που οδηγούν στη λήψη αντίστοιχων τίτλων.
2. Με τον οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας των ως άνω προγραµµάτων σπουδών, , τα
όργανα διοίκησής τους και οι όροι και η διαδικασία ορισµού τους, καθώς και ο
τρόπος εισαγωγής των φοιτητών σε αυτά.
3. Με απόφαση του κοσµήτορα της σχολής δια βίου µάθησης και εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στην
οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση του προγράµµατος δια βίου
µάθησης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις,
καθώς και ο οργανισµός και ο εσωτερικός κανονισµός του ιδρύµατος.
4. Τα Α.Ε.Ι. µπορούν να οργανώνουν προγράµµατα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων
παραγράφων.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 43: Προγράµµατα σπουδών διά βίου µάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format