Άρθρο 32: Πρόγραµµα σπουδών


1. Το πρόγραµµα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των
κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών µαθηµάτων, το
περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες
περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο, τη χρονική
αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων, και αντιστοιχεί στον ελάχιστο56
δυνατό αριθµό ακαδηµαϊκών µονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του
πτυχίου.
2. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών
καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές του
οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται µε απόφαση της κοσµητείας. Το
περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη της κοσµητείας. Με τον εσωτερικό κανονισµό
ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής, η
διαδικασία έγκρισης και αναθεώρησης του περιεχοµένου του προγράµµατος
σπουδών.
3. Ύστερα από την έγκριση κατά τις προηγούµενες παραγράφους, το
πρόγραµµα σπουδών υπόκειται στη διαδικασία πιστοποίησης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 69.
4. Στα προγράµµατα σπουδών µιας σχολής µπορούν να περιλαµβάνονται και
µαθήµατα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο άλλων σχολών του ιδίου ή άλλου
Α.Ε.Ι.
5. Τα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου περιλαµβάνουν µαθήµατα για
την εκµάθηση τουλάχιστον µίας ξένης γλώσσας.
6. Μετά την πιστοποίηση ενός προγράµµατος σπουδών, ο
κοσµήτορας/διευθυντής αναθέτει την υλοποίησή του στη συνέλευση του
προγράµµατος σπουδών.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 32: Πρόγραµµα σπουδών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format