Άρθρο 27: ∆ιορισµός


1. Ο διορισµός των καθηγητών γίνεται µε πράξη του πρύτανη, η οποία
εκδίδεται εντός δύο µηνών από τη διαβίβαση της σχετικής απόφασης και
ύστερα από έλεγχο της νοµιµότητας της επιλογής ή της εξέλιξης.
2. α) Με τον ανωτέρω έλεγχο ελέγχονται και πληµµέλειες της αιτιολογίας ως
προς την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο
αυτόν και εφ’ όσον η επιλογή δεν αναπεµφθεί στη σχολή για επανάληψη της
διαδικασίας η πράξη διορισµού δηµοσιεύεται µε επιµέλεια του πρύτανη στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία και ο χρόνος ασκήσεως των
ανωτέρω αρµοδιοτήτων καθορίζονται από τον Οργανισµό του Ιδρύµατος.
β) Ο Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ελέγχει τη
νοµιµότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλιξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν
καταγγελίας. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται εντός
έξι µηνών από την παραλαβή του φακέλου.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 27: ∆ιορισµός

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format