Άρθρο 20: Παράλληλη απασχόληση καθηγητών σε ξένα και ελληνικά Α.Ε.Ι.


1. Καθηγητές πρώτης βαθµίδας που υπηρετούν σε αναγνωρισµένα Α.Ε.Ι. του
εξωτερικού και είναι καταξιωµένοι στο αντικείµενό τους, µπορούν να είναι
υποψήφιοι και να εκλεγούν µε κλειστή διαδικασία σε θέση καθηγητή πρώτης
βαθµίδας ελληνικού Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, για θητεία
πέντε ετών, µε δυνατότητα ανανέωσης. Αν αυτοί εκλεγούν, µπορούν να
διορισθούν σε θέση καθηγητή χωρίς προηγουµένως να πρέπει να
παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν στο εξωτερικό.
2. Οι καθηγητές της προηγούµενης παραγράφου έχουν όλα τα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις των καθηγητών πρώτης βαθµίδας, πλην της συµµετοχής στα
όργανα διοίκησης του ιδρύµατος, µόνον κατά τον χρόνο απασχόλησής τους
στο ελληνικό ίδρυµα και υποχρεούνται να απασχολούνται σε αυτό µε πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση για διάστηµα τουλάχιστον τριών έως έξι µηνών
ετησίως κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος, µε την
αντίστοιχη αµοιβή.
3. Τη δυνατότητα διορισµού σε θέση καθηγητή Α.Ε.Ι του εξωτερικού έχουν
αντίστοιχα και καθηγητές των ελληνικών ιδρυµάτων, χωρίς να παραιτηθούν
από τη θέση τους στο ελληνικό Α.Ε.Ι. Ο χρόνος απασχόλησής τους στο
ίδρυµα του εξωτερικού δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες κατ’ έτος,
διάστηµα κατά το οποίο δεν λαµβάνουν αµοιβή από το ίδρυµα του
εσωτερικού.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 20: Παράλληλη απασχόληση καθηγητών σε ξένα και ελληνικά Α.Ε.Ι.

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format