Άρθρο 2: Ορισµοί


Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
επιµέρους διατάξεις του, νοούνται ως:
α) «Φοιτητές»: Οι φοιτητές των Πανεπιστηµίων και οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι.

β) «Φοιτητές µερικής φοίτησης»: Οι φοιτητές των Πανεπιστηµίων και οι
σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στον παρόντα νόµο επιλέγουν τη µερική φοίτηση.

γ) «Ενεργοί φοιτητές»: Οι φοιτητές των Πανεπιστηµίων και οι σπουδαστές των
Τ.Ε.Ι., οι οποίοι εγγράφονται κανονικά και δεν έχουν υπερβεί τα ενδεικτικά έτη
σπουδών του προγράµµατος σπουδών που παρακολουθούν συν δύο έτη. Για
τους φοιτητές µερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του
ενδεικτικού για το πρόγραµµα σπουδών που παρακολουθούν.

δ) «Γενικό πρόγραµµα σπουδών»: Το πρόγραµµα σπουδών του πρώτου
έτους µίας σχολής, το οποίο ακολουθείται από ειδικά προγράµµατα σπουδών.

ε) «Ειδικό πρόγραµµα σπουδών»: Το πρόγραµµα σπουδών µετά το γενικό
πρόγραµµα µιας σχολής.

στ) «Σύκλητος»: Η Σύγκλητος Πανεπιστηµίου και η Συνέλευση Τ.Ε.Ι.

ζ) «Πρύτανης»: Ο πρύτανης Πανεπιστηµίου και ο πρόεδρος Τ.Ε.Ι.

η) «Κοσµητεία»: Η κοσµητεία σχολής Πανεπιστηµίου και η διεύθυνση σχολής
για τα Τ.Ε.Ι.

θ) «Κοσµήτορας»: Ο κοσµήτορας σχολής Πανεπιστηµίου και ο διευθυντής
σχολής Τ.Ε.Ι.

ι) «Καθηγητές»: Οι καθηγητές (καθηγητές πρώτης βαθµίδας), οι αναπληρωτές
καθηγητές και οι επίκουροι καθηγητές.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 2: Ορισµοί

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format