Άρθρο 15: ∆ηµοσιότητα – διαφάνεια


1. Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση δηµοσιότητας και
διαφάνειας, παρέχοντας, στο διαδικτυακό τους τόπο ή και µε κάθε άλλο
πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά µε τα διοικητικά τους
όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την
οργάνωση των σπουδών, τον αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών, την
υλικοτεχνική υποδοµή και το σύνολο των παρεχόµενων από αυτά υπηρεσιών.
2. Οι σχολές υποχρεούνται να διαθέτουν στον διαδικτυακό τους τόπο πλήρη
πληροφόρηση σχετικά µε τα διοικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις
που αφορούν τα µέλη τους, την υλικοτεχνική υποδοµή, τους οικονοµικούς
πόρους και τη διαχείρισή τους σε ετήσια βάση, τα προγράµµατα σπουδών, το
σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετούντων
καθηγητών και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά ακαδηµαϊκό έτος.
3. Κατά τη λήξη της θητείας τους οι αρχές διοίκησης των Α.Ε.Ι. και των
σχολών υποβάλλουν πλήρη απολογισµό του ακαδηµαϊκού, οικονοµικού και
διοικητικού έργου που επιτελέσθηκε από αυτές, ο οποίος δηµοσιεύεται στον
οικείο διαδικτυακό τόπο.
4. Ο διαδικτυακός τόπος πρέπει να τηρείται τουλάχιστον στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 15: ∆ηµοσιότητα – διαφάνεια

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format