Άρθρο 1 ∆ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης Νοµική µορφή των Α.Ε.Ι.


1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου πλήρως
αυτοδιοικούµενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Σύνταγµα και τον παρόντα νόµο.
2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τοµείς:
α) τον πανεπιστηµιακό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα
Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής
αναφέρονται ως «πανεπιστήµια» και

β) τον τεχνολογικό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως
«Τ.Ε.Ι.».
3. Τα ιδρύµατα των δύο τοµέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν
παράλληλα, µε διακριτή φυσιογνωµία, σκοπό και αποστολή που
διαφοροποιούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τον
πανεπιστηµιακό τοµέα και για τον τεχνολογικό τοµέα, αντίστοιχα.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 1 ∆ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης Νοµική µορφή των Α.Ε.Ι.

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format