Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Γερολυμάτειου Κληροδοτήματος


Η Διαχειριστική Επιτροπή του Γερολυμάτειου Κληροδοτήματος με την από 18/2012 απόφασης που εγκρίθηκε από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κεφαλληνίας, προκηρύσσει ότι για το σχολικό έτος 2012 – 2013 θα προσλάβει 10 υπότροφους σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος, χωρίς διαγωνισμό που θα φοιτούν στην Ελλάδα.
Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα είναι μόνιμοι κάτοικοι Καρδακάτων ή θα κατάγονται από τα Καρδακάτα αλλά κατοικούντες αλλού. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των Καρδακάτων, Τ.Κ. θηναίας Δήμου Κεφαλλονιάς και θα αποδεικνύεται από την οικογενειακή τους μερίδα και θα παραμένουν εγγεγραμμένοι σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Σε περίπτωση που ο ένας από τους γονείς είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια των Καρδακάτων, Τ.Κ. θηναίας – Δήμου Κεφαλλονιάς, ο υποψήφιος υπότροφος θα πρέπει να ανήκει σε αυτήν την οικογενειακή μερίδα, αποκλειομένων πάντων εκ μεταδημοτεύσεως βάοει της 124/1983 απόφασης Εφετείου Αθηνών.
Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι υπότροφοι που να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε ο αριθμός των υποτρόφων θα συμπληρώνεται από παιδιά μόνιμων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Θηναίας (Κοντογουράτα – Ρίζα – Πετρικάτα) και οι υποψήφιοι υπότροφοι θα είναι μόνιμοι κάτοικοι (εκτός της χρονικής διάρκειας των σπουδών τους), αποκλειομένων πάντων εκ μεταδημοτεύσεως βάσει της 124/1983 απόφασης Εφετείου Αθηνών.
Παροχές:
Οι υποτροφίες ανέρχονται σε ογδόντα πέντε ευρώ (85,00 ευρώ) για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (125,00 ευρώ) για τους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κάθε υποτροφία θα χοηγείται για χρονικό διάστημα ισόχρονο των ετών σπουδών για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι οι υπότροφοι θα παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματά τους και θα προάγονται με επιτυχία στις σπουδές τους, αλλιώς θα διακόπτεται η υποτροφία και θα επιστρέφονται τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει (Δ.Υ.Ο.Κ 636/143/22-1-1986).
Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην διεύθυνση -Κληροδότημα Ιωάννου Γερολυμάτου, Καρδακάτα Θηναίας, Τ.Κ. 28100 Αργοστόλι, Κεφαλλονιά- έως τις 28 – 2 – 2013.
Η αίτηση θα συμπληρώνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο υπότροφο και θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικό: 1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 2) Πιστοποιητικό γεννήσεως, 3) Πιστοποιητικό Δημόσιου Γυμνασίου για τους νεοπροσληφθέντες, Δημόσιου Λυκείου για τους αλλάζοντες βαθμίδα εκπαίδευσης και εφόσον συνεχίσουν στο Λύκειο, Δημόσιου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Ιδρύματος στο οποίο θα πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος υπότροφος έχει εγγραφεί και φοιτά κανονικά, 4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/81 του υποψήφιου υπότροφου ότι δεν λαμβάνει βοήθημα ή υποτροφία από άλλη πηγή, 5) θεωρημένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2012 της οικογένειάς του, 6) Βεβαίωση του πρόεδρου της τοπικής κοινότητας Θηναίας ότι η οικογενειακή μερίδα του υποψήφιου υπότροφου ανήκει στα Καρδακάτα ή στη Ρίζα – Κοντογουράτα – Πετρικάτα και δεν προέρχεται από μεταδημότευση.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 28 – 2 – 2013 δεν θα γίνουν δεκτές.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Γερολυμάτειου Κληροδοτήματος

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format