Ίδρυμα Μποδοσάκη: Προκήρυξη Υποτροφιών ακαδ. έτους 2013-2014


To Ίδρυμα Μποδοσάκημπεριέλαβε στο πρόγραμμα του έτους 2013 την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2013- 2014. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Πτυχιούχοι ή Τελειόφοιτοι φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. των εξής επιστημονικών κλάδων και για τα αντίστοιχα πεδία μεταπτυχιακών σπουδών.

1. Βιολογίας:
Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

2. Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Οικονομικών Σχολών και Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης:
Αναλογιστικά,
Διοίκηση Τομέα Δημόσιας Υγείας,
Μ.Β.Α.,
Οικονομική Περιφερειακή Ανάπτυξη,
Οικονομικά του Περιβάλλοντος,
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων,
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

3. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:
Βιοϊατρική Τεχνολογία,
Επιχειρηματική Πληροφορική,
Ηλεκτρονική Μάθηση,
Κρυπτογραφία – Ασφάλεια Επικοινωνιών και Δικτύων,
Μηχανική Όραση & Οπτική Αναγνώριση,
Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα,
Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις – Ρομποτική,
Νοήμονα Συστήματα,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Πληροφορική Επιστημών Ζωής,
Συστήματα Υπολογιστών,
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων,
Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου,
Τεχνολογία Λογισμικού,
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,
Υπολογιστικά Νέφη.

4. Περιβαλλοντικών Επιστημών:
Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

5. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας:
Αναλογιστικά,
Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική,
Βιοστατιστική,
Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία,
Βιοχημεία,
Ιατρική Φυσική – Ιατρική Τεχνολογία,
Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία,
Νανοτεχνολογία και Ρομποτική,
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας,
Παραγωγικά Συστήματα Εκτροφής Ζώων,
Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα,
Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,
Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας,
Φυσική Περιβάλλοντος.

6. Ιατρικής:
Αναγεννητική Ιατρική,
Ανοσολογία,
Βιοστατιστική,
Διαταραχές Ανοσοποιητικού Συστήματος,
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,
Ενδοκρινολογία,
Επεμβατική Ακτινολογία,
Επεμβατική Πνευμονολογία,
Επιστήμες του Εγκεφάλου και του Νου,
Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας (Για τη συγκεκριμένη ειδίκευση μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων AEI σχετικών με τις επιστήμες της Διαιτολογίας – Διατροφής),
Ιατρική Γενετική,
Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική,
Καρδιοαγγειακά Νοσήματα,
Μικροχειρουργική,
Μοριακή Ιατρική – Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική,
Ογκολογία,
Προληπτική & Κοινωνική Ιατρική,
Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική.

7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας:
Αστικό Σχεδιασμό,
Αρχιτεκτονική Τοπίου,
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός,
Βιωσιμότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό & Υγιή Κτίρια,
Ευφυή Κτίρια & Αρχιτεκτονική,
Περιβάλλον και Ανάπτυξη,
Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό,
Προστασία Μνημείων.
Σύγχρονα Δομικά Υλικά & Συστήματα (Ασφάλεια & Υγιεινή Κτιριακού
Περιβάλλοντος),
Τεχνολογία Οικοδόμησης,
Φυσικό Φωτισμό/Αερισμό στην Αρχιτεκτονική.

8. Πολιτικών Μηχανικών:
Αντισεισμική Τεχνολογία,
Αποκατάσταση Κατασκευών (Επισκευή – Συντήρηση),
Γεωτεχνική & Περιβαλλοντική Μηχανική,
Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική,
Δομοστατικό Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων,
Μηχανική Μεταφορών,
Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων,
Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

9. Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών:
Βιοϊατρική Τεχνολογία,
Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων,
Μηχανική Μεταφορών,
Νανοτεχνολογία,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής,
Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου,
Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος,
Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών.

10. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων:
Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών,
Μεταλλουργία Σιδήρου – Χάλυβα,
Νανοτεχνολογία,
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Περιβαλλοντική Μηχανική,
Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,
Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου.

Οι Πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. όλων των παραπάνω επιστημονικών κλάδων μπορούν να υποβάλουν στο Ίδρυμα αίτηση για υποτροφία για τη λήψη πτυχίου Μ.Β.Α., One Planet M.B.A., NGO Management και Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα.

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών ορίζονται:

1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
3. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από πτυχίο Proficiency ή TOEFL ή IELTS για την αγγλική γλώσσα, Superieur III ή Sorbonne II για την γαλλική γλώσσα, Mittelstuffe II για την γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχο πτυχίο για τις λοιπές γλώσσες.
4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.
5. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1986. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής να μην είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1984.
6. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Σε καμμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.
7. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
8. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνον εφ’ όσον είναι πλήρως συμπληρωμένες (χωρίς καμμία παράλειψη) και συνοδεύονται από OΛΑ τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα, που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη.
9. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2013, μετά την οποία καμμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Παραδείσου 2, 151 25 Μαρούσι. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης στο Ταχυδρομείο (σφραγίδα Ταχυδρομείου). Η υποβολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι αποδεκτή.
Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται ατομικά σε κάθε υποψήφιο με επιστολή.
Ο αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών με την παρούσα προκήρυξη εντύπων και να τα εκτυπώσουν εδώ


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Ίδρυμα Μποδοσάκη: Προκήρυξη Υποτροφιών ακαδ. έτους 2013-2014

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format