Υποτροφίες Κληροδοτήματος «Δημητρίου Τσιακμακοπούλου» σε πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ.


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Δημητρίου Τσιακμακοπούλου» τη χορήγηση είκοσι πέντε (25) υποτροφιών σε ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ.
Οι είκοσι (20) υποτροφίες θα χορηγηθούν σε καταγόμενους από τη Θεσσαλονίκη και έχοντες αποφοιτήσει από Λύκειό της και οι δέκα (10) σε καταγόμενους από την Έδεσσα και έχοντες αποφοιτήσει από Λύκειό της.
Προϋποθέσεις χορήγησης:
να προέρχονται από οικογένειες που προστατεύουν τουλάχιστον ένα (1) μέλος,
να έχουν ετήσια οικογενειακά εισοδήματα ( καθαρό φορολογητέο εισόδημα) το ανώτατο μέχρι του διπλάσιου αφορολόγητου εισοδήματος μισθωτού ή συνταξιούχου όπως αυτό ορίζεται από τους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών, προσαυξανόμενο ανάλογα του αριθμού των προστατευόμενων τέκνων.
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται:
α) στο ύψος των τριακοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών (320,80€), το μήνα για κάθε έναν υπότροφο καταγόμενο από την Έδεσσα μέχρι τέλους των βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης του Α.Π.Θ.
β) στο ύψος των διακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (289,65€) το μήνα για κάθε έναν υπότροφο καταγόμενο από την Θεσσαλονίκη μέχρι τέλους των βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης του Α.Π.Θ.
Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Τμήμα Κληροδοτημάτων Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή τηλ. 2310-995214 και 2310-997250) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: 31/01/2012.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.auth.gr


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Υποτροφίες Κληροδοτήματος «Δημητρίου Τσιακμακοπούλου» σε πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ.

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format