Σχεδόν οι μισοί Έλληνες παραγωγικής ηλικίας αναζητούν εργασία στο εξωτερικό


Την τάση αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό από το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, σκιαγραφεί έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα από τον Όμιλο παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού Adecco. Συγκεκριμένα, το 49% των συμμετεχόντων φέρεται να αναζητά εργασία στο εξωτερικό, επικαλούμενο για αυτή του την πρόθεση την ανεργία και την ύφεση στη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το 30% όσων συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι τουλάχιστον άλλο ένα μέλος του αναζητά εργασία στο εξωτερικό.

Αναλυτικότερα, ερωτώμενοι για τους λόγους που τους ώθησαν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, 36% των συμμετεχόντων στην έρευνα προέβαλαν την ανεργία και την αδυναμία πρόσβασης/ επανένταξης στην αγορά εργασίας ως το σημαντικότερο λόγο, ενώ ποσοστό 29% φαίνεται να ωθείται σε μια τέτοια απόφαση κυρίως από την έλλειψη προοπτικής που κυριαρχεί στην εγχώρια αγορά εργασίας λόγω της ύφεσης. Άξιο προσοχής είναι, ωστόσο, και το γεγονός ότι μόλις το 12% απάντησαν ότι σημαντικότερο λόγο για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό αποτελούν οι χαμηλοί μισθοί στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, στην ερώτηση για το ποιοι είναι οι λόγοι που λειτουργούν ανασταλτικά για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, 32% απάντησαν ότι αποθαρρύνονται λόγω των συναισθηματικών τους δεσμών με την Ελλάδα, 14% ότι δεν προχωρούν σε μια τέτοια απόφαση εξαιτίας της φροντίδας εξαρτημένων μελών (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένοι) και 10% επειδή για την ώρα είναι ικανοποιημένοι από την επαγγελματική/οικονομική τους κατάσταση. Όταν, ωστόσο, ερωτήθηκαν για το τι θεωρούν ότι έχει να τους προσφέρει η εργασία στο εξωτερικό, 63% απάντησαν ότι προσβλέπουν σε υψηλότερες οικονομικές απολαβές, 58% σε καλύτερη ποιότητα ζωής και 47% σε μία πιο αξιοκρατική επαγγελματική εξέλιξη. Σχετικά, τέλος, με τον ελάχιστο επιδιωκόμενο μισθό, 29% του δείγματος απάντησε ότι θα μετοικούσε για ένα μισθό ύψους €2.000, με ποσοστό 28% να δηλώνει ότι θα μετοικούσε ακόμη και για ένα μισθό της τάξεως των €1.500.

Το 51% έτοιμο για δουλειά στο εξωτερικό ανεξαρτήτως συνάφειας αντικειμένου

Στην ερώτηση για το αν κατά την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό επικεντρώνουν την προσπάθειά τους αποκλειστικά στην εύρεση μιας σχετικής με το αντικείμενό τους θέσης ή εξετάζουν και άλλες προτάσεις, 14% απάντησαν ότι η αναζήτησή τους εστιάζει αποκλειστικά σε σχετικές θέσεις, 34% ότι αναζητούν μία θέση σε όσο το δυνατόν πιο συναφές αντικείμενο, ενώ 51% εμφανίζονται έτοιμοι να εξετάσουν ακόμη και προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου τους. Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα (53%) δήλωσαν ότι είναι αποφασισμένοι να φύγουν από την Ελλάδα αμέσως μόλις βρεθεί μια θέση εργασίας σε κάποια άλλη χώρα, ενώ 41% απάντησαν ότι την απόφασή τους να μετοικήσουν σε άλλη χώρα θα τη λάβουν αφού πρώτα διαπιστώσουν την ανταπόκριση που θα έχει η αναζήτηση από πλευράς τους εργασίας στο εξωτερικό. Αντιμετωπίζοντας το ενδεχόμενο να βρεθεί μια θέση εργασίας στο εξωτερικό που να τους ικανοποιεί, σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (30%) ανέφεραν ότι στην περίπτωση αυτή θα μετοικήσουν μαζί με την οικογένειά τους, με μικρή διαφορά, το 28% ανέφεραν πως θα φύγουν μόνοι με σκοπό σύντομα να τους ακολουθήσει και η οικογένειά τους.

Το Διαδίκτυο κυρίαρχο μέσο αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό

Όσον αφορά στα κανάλια τα οποία κυρίως επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, το διαδίκτυο φαίνεται να κυριαρχεί: Το 42% των ενδιαφερόμενων προέβαλαν ως κύριο μέσο αναζήτησης τις ιστοσελίδες επαγγελματικής δικτύωσης, το 37% δήλωσαν ότι ενημερώνονται πρωτίστως από τις ιστοσελίδες των εταιριών του εξωτερικού που τους ενδιαφέρουν και το 33% απάντησαν ότι αντλούν τη σχετική πληροφόρηση μέσω ελληνικών ιστοσελίδων ανακοίνωσης θέσεων εργασίας που αναρτούν και αγγελίες για το εξωτερικό. Σημαντικός, ωστόσο, σε αυτό το σημείο είναι και ο ρόλος των εταιριών παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, με το 16% των συμμετεχόντων στην έρευνα να αναφέρουν πως επιλέγουν τις εξειδικευμένες εταιρίες του κλάδου ως ένα αποτελεσματικό τρόπο αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό.

Προτίμηση σε ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τις χώρες προορισμού όπου αναζητούν ή θα αναζητούσαν εργασία οι ερωτώμενοι: Το 70% φαίνονται να προτιμούν τις ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία κλπ), το 45% τις ανεπτυγμένες χώρες εκτός Ε.Ε. (ΗΠΑ, Αυστραλία κλπ), ενώ ένα 12% δείχνει να επικεντρώνει τις προσπάθειές του σε αναπτυσσόμενες χώρες εκτός Ε.Ε. (Μέση Ανατολή κλπ). Όσον αφορά στα κριτήρια με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες αναζητούν εργασία, 39% όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα αξιολόγησαν την ποιότητα και το επίπεδο ζωής στη χώρα προορισμού ως το σπουδαιότερο κριτήριο, 16% θεωρούν σημαντική την ύπαρξη κάποιου «συνδέσμου» (π.χ. συγγενής, φίλος) στην εν λόγω χώρα, 15% λαμβάνουν πρωτίστως υπ’ όψιν τους το κατά πόσο γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας αυτής, ενώ ένα ικανό ποσοστό της τάξεως του 19% απάντησαν ότι θα ήταν διατεθειμένοι να μετοικήσουν οπουδήποτε θα έβρισκαν μια ικανοποιητική εργασία.

Η έρευνα διεξήχθη online σε δείγμα 400 ατόμων μέσω του ερευνητικού εργαλείου Digipoll της Wizzard – From Wisdom to Magic, Holistic Marketing Solutions.Από τους 400 συμμετέχοντες, το 39% δήλωσε ότι δεν εργάζεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ, από το υπόλοιπο 61%, 48% εργάζονται με σχέση πλήρους και 13% με σχέση μερικής απασχόλησης. Η πλειονότητα όσων δεν εργάζονται (48%) δήλωσαν ότι βρέθηκαν εκτός αγοράς εργασίας μετά τη διακοπή της συνεργασίας τους από τον προηγούμενο εργοδότη τους, με ένα σημαντικό ποσοστό (30%) να δηλώνουν επίσης ότι παραμένουν άνεργοι εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες παραγωγικής ηλικίας αναζητούν εργασία στο εξωτερικό

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format