Επιχορήγηση επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά δίκτυα ERA-NET


Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καλεί τους Ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς στις προηγούμενες Κοινές Προκηρύξεις υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA.NET-RUS Col, ICT-Agri C-2, SEAS-ERA C-1 και TRANSCAN C-1, να υποβάλουν αιτήσεις-δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης των εγκεκριμένων έργων.
Η Δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» καθώς και των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 2.200.000,00€ και καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.
Δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν οι ερευνητικοί φορείς, οι επιχειρήσεις καθώς και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι εταιρείες βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οι οργανισμοί νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, τεχνολογικοί, μη κερδοσκοπικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς με δραστηριότητες και στόχους συναφείς με το αντικείμενο και τους στόχους της παρούσας δράσης/πρόσκλησης οι οποίοι συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα των προκηρύξεων υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA.NET-RUS Col, ICT-Agri C-2, SEAS-ERA C-1 και TRANSCAN C-1.
Ο Οδηγός Εφαρμογής, βάσει του οποίου υλοποιείται η Δράση, και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων βρίσκονται στο σύνδεσμο http://www.gsrt.gr/central.aspx?alias=15_ERAnets.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 4/01/2013, με παράδοση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΓΓΕΤ στο γραφείο 009, στο ισόγειο, μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι, Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα.
Πληροφορίες: ΓΓΕΤ – Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας – Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων, κα Π. Αφεντακη, e-mail: pafe [at] gsrt.gr, τηλ.: 2107458112.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Επιχορήγηση επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά δίκτυα ERA-NET

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format