70 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών


Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» σχολικού έτους 2012-2013 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού /ΕΣΠΑ 2007-2013 του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.
Ειδικότητες:
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ – 19 Θέσεις
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – 27 Θέσεις
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ – 12 Θέσεις
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 12 Θέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια Τ.Κ. 10443, Γραφείο Πρωτ. 1ος όροφος, απευθύνοντας την, στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού υπόψιν κ. Γαρδέρη Νικόλαο (τηλ. Επικοινωνίας: τηλεφωνικό κέντρο 210 – 5127942 / 210 – 5125732, Σερέτη Αγγελική: εσωτ.163, Μερκούρη Μιλτίδη: εσωτ.136, Γαρδέρης Νικόλαος : εσωτ.144).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

70 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format