Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014


Το Ίδρυμα Fulbright (Fulbright Foundation), Βασιλίσσης Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα, 1ος όροφος, http://www.fulbright.gr ανακοινώνει ένα νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 για Έλληνες πολίτες (ακαδημαϊκούς/ερευνητές, καλλιτέχνες, φοιτητές, καθηγητές στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
1. Πρόγραμμα για Επιστήμονες:
Προτεραιότητα θα δοθεί στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Θετικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Αφορά καθηγητές ή ερευνητές με διδακτορικό που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου τους. Η εγγραφή στο πρόγραμμα ορίζεται από 17 Σεπτεμβρίου 2012 έως 12 Νοεμβρίου 2012 στην έδρα του Ιδρύματος Fulbright και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2012. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν για οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο στον οποίο επιθυμούν να δώσουν διαλέξεις ή/και να κάνουν έρευνα σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών, με τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Οι υποτροφίες έχουν διάρκεια δύο (2) ή έξι (6) μήνες και αφορούν όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://www.fulbright.gr/greek_research.html .
2. Πρόγραμμα Fulbright Schuman για Επιστήμονες
Το πρόγραμμα Fulbright Schuman διοικείται εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Fulbright του Βελγίου (Βρυξέλλες) και απευθύνεται σε πολίτες της Ε.Ε. Το Ίδρυμα Fulbright της Ελλάδος παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος και συντονίζει τις συνεντεύξεις των Ελλήνων επιστημόνων. Η εγγραφή στο πρόγραμμα ορίζεται από 1 Οκτωβρίου 2012 έως 1 Φεβρουαρίου 2013 στην έδρα του Ιδρύματος Fulbright και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 1 Μαρτίου 2013. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ή/και ερευνητές/φοιτητές κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών σε επιστημονικούς κλάδους που έχουν σχέση με θέματα της Ε.Ε. ή με σχέσεις Η.Π.Α.-Ε.Ε. για διαλέξεις ή έρευνα σε Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών με τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Επίσης στελέχη σε θέσεις διοικητικής διεθνούς εκπαίδευσης. Οι υποτροφίες, ανάλογα με τη κατηγορία, έχουν διάρκεια από δύο, τρεις, ή έξι μήνες (το λιγότερο) έως εννέα μήνες (το μέγιστο). Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://www.fulbright.be/fulbright-awards/fulbright-schuman/grants-eu-citizens/ .
3. Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές:
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν αριστούχοι φοιτητές αναγνωρισμένων Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η εγγραφή στο πρόγραμμα ορίζεται από 11 Οκτωβρίου 2012 έως 18 Ιανουαρίου 2013 στην έδρα του Ιδρύματος Fulbright και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2013. Διάρκειας υποτροφίας: ένα (1) έτος. Χορηγείται για τους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους, με προτεραιότητα στους κλάδους των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις, στις Ελληνο-Αμερικανικές Σχέσεις, Πολιτικές Επιστήμες, Νομική, Βιβλιοθηκονομία, Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Παιδαγωγικά, Δημόσια Διοίκηση, Περιβαλλοντικές Σπουδές, Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Δημοσιογραφία, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Αμερικανικές Σπουδές. Για το 2013-2014, στον τομέα της Αρχιτεκτονικής θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές με έμφαση στην Πολεοδομία και/ή Βιώσιμη Αρχιτεκτονική/Οικολογικό Σχεδιασμό (Urban Planning and/or Sustainable Architecture/Ecological Design). Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html .
4. Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες:
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν καλλιτέχνες στους τομείς των Καλών Τεχνών, της Δημιουργικής Γραφής, Μουσικής, Χορού, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Εικαστικών και Ψηφιακών Τεχνών (Visual and Digital Arts). Το Ίδρυμα δίνει έμφαση σε πρωτοποριακές προτάσεις με περαιτέρω δυνατότητα εφαρμογής σε μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ της Ελλάδας και των Η.Π.Α. Η εγγραφή στο πρόγραμμα ορίζεται από 16 Ιανουαρίου 2013 έως 18 Φεβρουαρίου 2013 στην έδρα του Ιδρύματος Fulbright και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 19 Μαρτίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://www.fulbright.gr/greek_art.html .
5. Αμερικανικές Σπουδές για καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (SUSI-Study of United Studies Institutes):
Αφορά καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αγγλικής Γλώσσας και/ή στελέχη που ασχολούνται με την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών, την εκπαίδευση διδασκόντων και τη συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων. Η εγγραφή στο πρόγραμμα ορίζεται από 10 Σεπτεμβρίου 2012 έως 12 Νοεμβρίου 2012 στην έδρα του Ιδρύματος Fulbright και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2012. Πρόκειται για ακαδημαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και τη διεύρυνση των προγραμμάτων σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολικά συστήματα. Τα σχετικά προγράμματα σε Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών εστιάζουν σε θέμα ή αντικείμενο που συνδέεται με τις Αμερικανικές Σπουδές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://www.fulbright.gr/greek_educators.html .
6. Σεμινάριο στο Ζάλτσμπουργκ (Salzburg Seminar):
Αφορά στελέχη των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών επιστημών. Σκοπός είναι η προώθηση της ανταλλαγής ιδεών σε ακαδημαϊκό και διαπολιτισμικό επίπεδο. Υποβολή αιτήσεων γίνεται όλο τον χρόνο. Το σεμινάριο είναι διάρκειας μίας εβδομάδας στο Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Χορηγούνται περιορισμένες σε αριθμό υποτροφίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://www.salzburgglobal.org/current/calendar-b.cfm?year=2012 .
Για την εγγραφή στα προγράμματα, τις αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες πολίτες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του Ελληνικού Προγράμματος/Σύμβουλο Υποτροφιών του Fulbright, κα Τατιάνα Χατζηεμμανουήλ τηλεφωνικά 10.00-14.00 (καθημερινά εκτός Τετάρτης) στα 210 7241811 ή 210 7292023 (εσωτ.3) ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση greekprogram@fulbright.gr ή να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Fulbright www.fulbright.gr .


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format