Σπουδές στο εξωτερικό : ΑΥΣΤΡΙΑ


Εκπαιδευτικό σύστημα :

Στην Αυστρία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην ανώτατη εκπαίδευση.Συγκεκριμένα, υπάρχουν τα Πανεπιστήμια, τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών και τα Πανεπιστήμια των Τεχνών και Μουσικής.Για τη μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση (post-secondary courses), υπάρχουν τα Κολλέγια.

Όσον αφορά στα Πανεπιστήμια, σε αυτά περιλαμβάνονται 12 Πανεπιστήμια των Επιστημών και 6 Ανώτατες Σχολές Τεχνών και Μουσικής, τα οποία είναι τα πιο παλιά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αυστρία και προσφέρουν γνώση, έρευνα καθώς και την ανάπτυξη και καλλιέργεια των τεχνών και της μουσικής.

Τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (Fachhochschulen) ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια και προσφέρουν κυρίως τεχνολογική-επαγγελματική εκπαίδευση, σε αντίθεση με τα Πανεπιστήμια που έχουν αναλάβει το ρόλο της επιστημονικής-καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.Τα προγράμματα σπουδών των ΠΕΕ αφορούν τους τομείς της τεχνολογίας, της οικονομίας, των επικοινωνιών, της πληροφορικής, της υγείας και του τουρισμού.

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 χρόνια και περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση.Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται, η πτυχιακή εργασία, καθώς και προφορική εξέταση ενώπιον εξεταστικής επιτροπής.

Οι πτυχιούχοι των ΠΕΕ, συγκριτικά με τους πτυχιούχους των Πανεπιστημίων, έχουν πρόσβαση σε προγράμματα διδακτωρικών σπουδών, τα οποία διαρκούν 2 εξάμηνα περισσότερο.Υπάρχουν 4 Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών : το Fahhochschule Vorarberg, το FH Wiener Neustadt, το Technikum Carinthia και το Technikum Vienna.

Τα Κολλέγια μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (post-secondary courses), προσφέρουν, όπως λέει και το όνομά τους, σπουδές μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διάρκειας 2-3 ετών,με επιστημονικό-επαγγελματικό χαρακτήρα.Οι σπουδές τους, και κυρίως η εκπαίδευση αφορούν τομείς όπως αυτός των παραϊατρικών επαγγελμάτων, των κοκινωνικών λειτουργών και των δασκάλων πρωτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στην Αυστρία υπάρχει και Κέντρο Σπουδών εξ Αποστάσεως, το οποίο ονομάζεται Johannes Kepler University Linz και διαθέτει αρκετά κέντρα μελέτης σε όλη τη χώρα.Στα κέντρα αυτά προσφέρονται πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές σε ό, τι αφορά το πρόγραμμα και τα μαθήματα σπουδών.

Τίτλοι σπουδών :

  •  Το Diploma, απονέμεται με την ολοκλήρωση των σπουδών της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως πτυχίο ειδίκευσης σε διάφορους τομείς σπουδών.
  • Το Bachelor, είναι το πτυχίο που αποκτά ο φοιτητής με την ολοκήρωση των βασικών σπουδών του στα Πανεπιστήμια, τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών και στις Ανώτατες Σχολές Τεχνών και Μουσικής.Ο κύκλος σπουδών του διαρκεί 3-4 χρόνια.
  • Το Master είναι πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας 1-2 χρόνων και οι τίτλοι που απονέμονται είναι Master of Advanced Studies και Master of Business Administration. Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα σε ένα τομέα ειδίκευσης και την εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας.
  • Το Doctoral είναι ένα πρόγραμμα σπουδών διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών.Η κύρια έμφαση δίνεται στη διατριβή και στις σπουδές σε συγκεκριμένο πεδίο ειδίκευσης.Για την απόκτησή του απαιτούνται η έκγριση της διατριβής και προφορικές εξετάσεις.

Σε ορισμένα Πανεπιστήμια και Ανώτατες Σχολές Τεχνών και Μουσικής υπάρχει ένας ειδικός κύκλος σπουδών που λειτουργεί σε μια ανεξάρτητη βάση.Τα μαθήματα που περιλαμβάνει αυτός ο κύκλος σχετίζονται με επαγγέλματα καριέρας, διαρκούν 5 χρόνια και οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Ακαδημαϊκό έτος :

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε 2 εξάμηνα, όπως και στην Ελλάδα.Ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και λήγει στα τέλη Ιουνίου.

Προϋποθέσεις εισαγωγής :

Οι αιτήσεις εισαγωγής για σπουδές στην Αυστρία στέλνονται απευθείας στο ίδρυμα σπουδών της επιλογής σας.Σε αρκετά Πανεπιστήμια, ο υποφήφιος μπορεί να κάνει προεγγραφή μέσω διαδικτύου και στη συνέχεια να στείλει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Για τους υποφηφίους που διαμένουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων είναι το τέλος Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο, και το τέλος Μαρτίου για το εαρινό.Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχει και μια συμπληρωματική περίοδος υποβολής αιτήσεων (εως 30 Νοεμβρίου και εως 30 Απριλίου για κάθε εξάμηνο αντίστοιχα).Όσοι, όμως, υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις κατά τη συμπληρωματική περίοδο, επιβαρύνονται με 10% αύξηση στα δίδακτρα σπουδών.

Για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Κατευθύνσεων, Εφαρμοσμένων Επιστημών και στα Fachhochschule degree προγράμματα, οι υποψήφιοι πρέπει, επίσης, να συμμετέχουν σε εξετάσεις εισαγωγής οι οποίες διαφέρουν από ίδρυμα σε ίδρυμα.Για παράδειγμα, κάποιο ίδρυμα μπορεί να απαιτεί ο υποψήφιος να διαθέτει κάποιο καλλιτεχνικό ταλέντο, και κάποια άλλα να απαιτούν πρακτικές εμπειρίες, αντίστοιχα.

Απαραίτητο δικαιολογητικό για τις βασικές σπουδές θεωρείται το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο πρέπει να αποδεικνύει την απαιτούμενη γνώση για την παρακολούθηση μαθημάτων στη σχολή επιλογής του υποψηφίου.Σε περίπτωση που, κάποιο μάθημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφές με μάθημα του ιδρύματος, θεωρηθεί ανεπαρκές, οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν συμπληρωματικές εξετάσεις.

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι υποψήφιοι καλούνται, επίσης, να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Αριθμός εισακτέων :

Γενικά, δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά στον αριθμο των εισακτέων σε ένα ίδρυμα.Παρ’ όλ’ αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός αυτός μπορεί να περιοριστεί λόγω περιορισμένης δυναμικότητας των πανεπιστημίων.

Δίδακτρα :

Για την παρακολούθηση μαθημάτων προπαρασκευαστικών και βασικών πτυχιακών σπουδών, οι φοιτητές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να πληρώσουν δίδακτρα ύψους 370€ περίπου, για κάθε εξάμηνο.Το ποσό αυτό, όπως προαναφέρθηκε, αυξάνεται κατά 10% για όσους φοιτητές γίνουν αποδεκτοί κατά τη συμπληρωματική περίοδο.Επιπλέον, οι φοιτητές θα πρέπει να πληρώσουν 14,50€ στην Αυστριακή Ένωση Φοιτητών και 0,36€ για ασφάλεια ατυχήματος και ζωής.

Διαμονή :

Το κόστος διαμονής είναι αρκετά υψηλό για τους φοιτητές στην Αυστρία.Τα μηνιαία έξοδα διαβίωσης, ικανοποιώντας τις βασικές ανάγκες και χωρίς επιπλέον έξοδα υπολογίζεται γύρω στα 750€.Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να μείνει στις φοιτητικές εστίες, το κόστος αυτό αυξάνεται σημαντικά.

Χρηματοδοτήσεις-Υποτροφίες :

Το κράτος της Αυστρίας καθώς και ορισμένοι ιδιωτικοί φορείς παρέχουν στους φοιτητές άμεση ή έμμεση οικονομική ενίσχυση των σπουδών τους με διάφορες μορφές.Η έμμεση ενίσχυση χορηγείται ανεξάρτητα από την ανάγκη των φοιτητών και αποτελεί το μέρος των κρατικών επιδοτήσεων στις σπουδές τους.Οι άμεσες ενισχύσεις αφορούν τις κρατικές παροχές, όπως οι υποτροφίες και τα φοιτητικά δάνεια που συμβάλουν σημαντικά στις δαπάνες των σπουδών τους.Οι φοιτητές από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λαμβάνουν όλες αυτές τις οικονομικές παροχές , όπως ακριβώς και οι αυστριακοί φοιτητές, βλασει των κοινοτικών κανόνων που ισχύουν για τα κράτη-μέλη.

Ιατρική μέριμνα :

Οι ξένοι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Αυστρία, θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους ένα πιστοποιητικό υγείας, καθώς και άλλα δικαιολογητικά.Επίσης, θα πρέπει να έχουν ασφάλεια υγείας έγκυρη στην Αυστρία ή πιστοποιητικό από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας, σε περίπωση που υπάρχει διμερής κρατική συμφωνία μεταξύ της Αυστρίας και της χώρας προέλευσης του φοιτητή.

Υπηρεσίες για φοιτητές :

  • Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture : www.bmbwk.gv.at
  • Studyino/Residence in Austria : http://www.studyinaustria.at/
  • Addresses and homepages of all educational institutions : www.portal.ac.at
  •  Overview of all fields of study at the universities : http://www.studyguide.at/
  • Overview of all Fachhochschule degree programmes : www.fh.studyguide.at
  • Agency for International Cooperation in Education and Research and the academic universities : http://www.oead.ac.at/

Πηγή : Frapress


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Σπουδές στο εξωτερικό : ΑΥΣΤΡΙΑ

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format