Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να καταθέσουν οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις για τις Πανελληδικές Εξετάσεις;


Οι υποψήφιοι προς εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, με σκοπό την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησής τους.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που χρειάζεται να καταθέσουν οι υποψήφιοι ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους είναι τα ακόλουθα:

 • Αίτηση, της οποίας το υπόδειγμα υπάρχει στο τέλος του παρόντος δελτίου και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr) στην ενότητα: εξέτασεις και στην υποενότητα: Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις, Έγγραφα Εξετάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις.
 • Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:
  -Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή
  -Νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας
  – Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατετεθούν και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Παρακάτω, αναφέρονται κάποιες επισημάνσεις:

 • Μόνο για τους υποψήφιους με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67% και πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα- νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80%, επιπλέον με τα ανωτέρω δικαιολογητικά χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας.

Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ για έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμ. πρωτ. της αίτησης) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν.

 • Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, από το 2010 – 2014 δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης.
  Εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι των οποίων στα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησής τους αναγράφονται οι κωδικοί 53 και 58, οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου σε μια από τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με την ειδική κατηγορία τον Σεπτέμβριο 2015.
 • Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιλογή εισαγωγής σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις. Η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων-μηχανογραφικών δελτίων θα ανακοινωθεί με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση στο διαδίκτυο.
  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι – κάτοχοι του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο, το Σεπτέμβριο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Επιμέλεια: Έφη Γκαραβέλα


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Efi

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να καταθέσουν οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις για τις Πανελληδικές Εξετάσεις;

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format