Άρθρο 75: Αξιολόγηση και χρηµατοδότηση της Αρχής


1. Η Αρχή µπορεί να αξιολογεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οργανισµού
της, τη λειτουργία και το έργο της, αναθέτοντας την ευθύνη της εξωτερικής
αξιολόγησης σε έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισµένους αξιολογητές,
οργανισµούς ή φορείς αξιολόγησης που αναπτύσσουν συναφή
δραστηριότητα στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο.
2. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων. Τον προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών ο
Πρόεδρος της Αρχής.
3. Η Αρχή συνάπτει συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού µε τον Υπουργό
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για τις δραστηριότητες και110
τους στόχους της. Επίσης, η Αρχή συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ετήσιες εκθέσεις
πεπραγµένων και απολογισµού.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 75: Αξιολόγηση και χρηµατοδότηση της Αρχής

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format