Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ Στ. Ελλάδας στον Υπουργό Παιδείας


Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος Κωνσταντίνος Αναστασίου, λίγο πριν τις εκλογές που επρόκειτο να αναδείξουν νέο Πρόεδρο στο ΤΕΙ.Χαρακτηριστικά, αναφέρει τα εξής :

«Υπουργέ,

Μετά τα όσα ανακοινώσατε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στις 23/9/2014 ήθελα να παρατηρήσω:

1. Γνωρίζετε, τα προβλήματα που προέκυψαν από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Λαμίας και του ΤΕΙ Χαλκίδας που έγινε στις 5/6/2013 με το σχέδιο «Αθηνά» επί υπουργίας Κ. Αρβανιτόπουλου;

2. Γνωρίζετε, ότι στο Ιδρυτικό Διάταγμα του Τ.Ε.Ι. (βλ. Σχέδιο Αθηνά) δεν είχε προβλεφθεί Προϋπολογισμός, Επιτροπή Ερευνών, Αντιπρόεδροι και Συμβούλιο.

Γνωρίζετε ότι δεν είχαμε ούτε Α.Φ.Μ. για να λειτουργήσουμε; Γνωρίζετε ότι για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, με δεδομένες τις γραφειοκρατικές και νομικές αγκυλώσεις, χρειάστηκε να περάσει σχεδόν όλο το 2013; (Είναι γνωστό βέβαια ότι ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. δε νομοθετεί).

3. Γνωρίζετε, ότι τα Λογιστικά Βιβλία (απολογισμοί, ισολογισμοί, κ.λπ.) του πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας είχαν χρόνια να «κλείσουν» κανονικά; Γνωρίζετε ότι δεν τηρούσαν μητρώο παγίων; Κατά συνέπεια, γνωρίζετε ότι για να καλύψουμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις έπρεπε πρώτα να τακτοποιηθούν αυτά.

4. Γνωρίζετε, ότι στην πρώτη ιστορική συνεδρίαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας αλλά και σε όλες τις επόμενες ζητήσαμε Διαχειριστικό Έλεγχο για να γνωρίζουμε σε βάθος τι παραλαμβάνουμε και πώς να πορευτούμε; (βλ. πρακτικά Συνέλευσης/Συγκλήτου 1/3-7-2013 θέμα 32ο, 2/24-7-2013 θέμα 15ο, 5/26-9-2013 θέμα 8ο, 6/ 11-10-2013 θέμα 6ο, 12/29-01-2014 θέμα 2ο, 14/5-03-2014 θέμα 6ο, 18/3-4-2014 θέμα 3ο, 20/30-4-2014).

5. Γνωρίζετε, ότι για πολλά υποστηρικτικά έργα- προγράμματα (ΜΟΔΙΠ, ΔΑΣΤΑ, κλπ) κόπηκαν αιφνιδιαστικά οι χρηματοδοτήσεις λόγω συγχώνευσης των δύο (2) ΤΕΙ και για τα οποία δεν υπήρξε συνέχεια;

6. Γνωρίζετε, ότι σε συμφωνία με τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και του Λογιστηρίου του Κράτους συμφωνήθηκε να κλείσουμε όπως – όπως τα Λογιστικά Βιβλία του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας και να μπορέσουμε επιτέλους να ξεμπλοκάρουμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις για να λειτουργήσει το Ίδρυμα και στη συνέχεια να γίνει Διαχειριστικός Έλεγχος;

7. Γνωρίζετε, ότι για όλο το 2014 και μέχρι σήμερα σε αντίθεση με όλα τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια δεν έχουμε πάρει ακόμα ούτε 1€ απ’ τον προϋπολογισμό μας;

8. Γνωρίζετε, ότι οι δαπάνες ήταν υπέρογκες όπως π.χ. για την καθαριότητα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στη Χαλκίδα ήταν 70.000 ευρώ/μήνα ενώ στη Λαμία 15.400 ευρώ/μήνα και για τη φύλαξη στη Χαλκίδα ήταν 30.500 ευρώ/μήνα ενώ στη Λαμία 14.000 ευρώ/μήνα; Οι δαπάνες που αφορούσαν το πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας ήταν τριπλάσιες έως πενταπλάσιες απ’ τις προβλεπόμενες.

9. Γνωρίζετε, ότι ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν δεχόταν τον Οικονομικό Διευθυντή που όρισε το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας καθώς και τον προϊστάμενο του Οικονομικού Τμήματος με αποτέλεσμα να μας δημιουργούνται φοβερές καθυστερήσεις στα οικονομικά θέματα και έχουμε προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το λόγο αυτό (υπάρχουν σχετικά έγγραφα).

10. Γνωρίζετε, ότι μέσα σε ένα χρόνο έχουμε παραλάβει έως σήμερα περισσότερα από τετρακόσια (400) και πλέον έγγραφα που αφορούν δικόγραφα, καταγγελίες, ενστάσεις, επιστολές κλπ (βλέπε έγγραφο 3208/2-6-2014 του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας); Ένα επαρχιακό Ειρηνοδικείο έχει λιγότερες ίσως από 250 τέτοιες υποθέσεις.

11. Γνωρίζετε, ότι όλες οι προηγούμενες ηγεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. γνώριζαν τα προβλήματα και κανείς δεν ασχολήθηκε για την επίλυσή τους;

12. Γνωρίζετε, εν τέλει, ότι όλα τα χρόνια προβλήματα του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας τα φορτώθηκε εξ ολοκλήρου το νέο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας; Γνωρίζετε, ότι είχε γίνει προσπάθεια να τα «φορτώσουν» στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά και στο ΤΕΙ Αθήνας αλλά εκείνοι δεν τα δέχθηκαν κι’ έτσι οι προκάτοχοι σας Υπουργοί τα έδωσαν ¨προίκα¨ στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας;

13. Γνωρίζετε, ότι το νέο Τ.Ε.Ι. είναι υποστελεχομένο; Ενδεικτικά αναφέρω, ότι από τη συνένωση των δύο (2) Ιδρυμάτων και μετά αποχώρησαν άρον- άρον με σύνταξη οι δύο (2) Οικονομικοί Διευθυντές (Γιατί άραγε; Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα) και μέχρι σήμερα δεν έχουμε αναπλήρωση;

14. Γνωρίζετε, τα όσα έχουν ειπωθεί, μέσα στη Βουλή, απ’ τους κατά καιρούς Υπουργούς για το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας όπως για παράδειγμα από την πρώην Υπουργό Παιδείας κα Άννα Διαμαντοπούλου λίγο καιρό πριν την συγχώνευση με το Τ.Ε.Ι. Λαμίας; Είχε πει μεταξύ άλλων ότι «Αυτό το Τ.Ε.Ι. είναι στα χαρτιά, δεν υπάρχει, δεν απαντά» κ.α. (αν θέλετε μπορείτε να δείτε το σχετικό video το οποίο έχουν οι συνεργάτες σας π.χ. ο Γ. Γραμματέας ΥΠΑΙΘ, η κ. Δ. Γιαννοπούλου κλπ).

15. Γνωρίζετε, ότι αυτή τη στιγμή το ΣΔΟΕ ελέγχει το θέμα των δαπανών για τη σίτιση στο πρώην ΤΕΙ Λαμίας; (βλ. έγγραφα ΣΔΟΕ με Αριθ. Υποθ. 101/291983 και Αριθ. Υποθ. 126/295345).

16. Γνωρίζετε, ότι εκτός από τα προβλήματα και τις αμαρτίες του παρελθόντος έπρεπε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε και καθημερινά προβλήματα λειτουργίας λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που περνά η Χώρα μας; Εσείς, με την ευκαιρία, είστε ικανοποιημένος από το ύψος της χρηματοδότησης που δίνετε στα Α.Ε.Ι. για να λειτουργήσουν;

Προσπάθησα για όλα τα παραπάνω και για πολλά, πάρα πολλά όμως, να σας ενημερώσω. Δεν με δεχτήκατε ποτέ. Μια φορά που μπόρεσα να σας μιλήσω από κοντά σας είπα να σας ενημερώσω έστω και για ένα (1) λεπτό. Μου απαντήσατε «ότι το ένα λεπτό, δεν το έχω»!

Τελικά δεν δεχτήκατε ούτε θελήσατε να σας ενημερώσω για το συμβαίνει στο ΤΕΙ.

Δηλώσατε λοιπόν ότι δεν με γνωρίζετε και δεν έχετε τίποτα μαζί μου ωστόσο αυτό δεν σας εμπόδισε να με υβρίζετε και να με συκοφαντήσετε ενώπιων πολλών μελών της Βουλής. Χρησιμοποιήσατε λοιπόν τις εκφράσεις «ότι τα έχω χαμένα», ότι «είμαι αδύναμος να αντιμετωπίσω τα προβλήματα» και «θα τα τινάξω όλα στον αέρα» κλπ.

Πώς γίνεται όμως να μη με γνωρίζετε, να μη με ακούσατε ποτέ παρ’ όλες τις συνεχείς εκκλήσεις μου να σας συναντήσω και ταυτόχρονα να έχετε άποψη για να με υβρίζετε;

Πιστεύω ότι αυτή η λεκτική επίθεση μέσα στη Βουλή προς το πρόσωπό μου εκτός από ανήθικη και άστοχη χαρακτηρίζεται και από πολιτική αμετροέπεια. Εάν υπήρχε κάτι εναντίον μου το πιο απλό και το πιο σοφό θα ήταν να με καλέσετε ή να με εγκαλέσετε. Όπως όμως δηλώσατε στη Βουλή δεν έχετε κάτι τέτοιο για αυτό και αρκεστήκατε μόνο σε μια υβριστική και συκοφαντική συμπεριφορά απέναντί μου.

Συνήθως δεν μιλάω για τον εαυτό μου αλλά αυτή τη φορά πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσω τη λεκτική επίθεση στο πρόσωπό μου που κάνατε μέσα στη Βουλή και ταυτόχρονα να πληροφορηθείτε κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Στο πρώην ΤΕΙ Λαμίας στο οποίο είχα την τιμή να προεδρεύω για πολλά χρόνια, όπως μπορείτε να πληροφορηθείτε με πολλούς τρόπους, η ίδρυση, η λειτουργία και η ανάπτυξή του έχει ταυτιστεί με το όνομα Αναστασίου. Επίσης η ιστορία και η πορεία των Ιδρυμάτων μας προς την Ανωτατοποίηση έχει συνδεθεί επίσης με το όνομά μου και αυτό είναι πανελληνίως γνωστό και έχω δώσει αγώνες με την Τριμελή Γραμματεία μαζί με άλλους βέβαια συναδέλφους μου για να πετύχουμε να βρίσκονται τα ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση που βρίσκονται σήμερα.

Επίσης θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι είμαι ίσως ο μοναδικός πρόεδρος σε πανελλαδικό επίπεδο που έχω εκλεγεί έξι (6) φορές. Πρόσφατα εκλέχθηκα πρόεδρος με ποσοστό 80% στο πρώην ΤΕΙ Λαμίας. Κανένας Υπουργός δεν με διόρισε ούτε ζήτησα να παραμείνω Πρόεδρος.

Αν κοιτάξετε καλά τις σημειώσεις και τα σχετικά έγγραφα, έχω ζητήσει, αλλά και η Συνέλευση του Ιδρύματος με τα συνημμένα έγγραφα (πρακτικά Συνέλευσης/Συγκλήτου αριθ. 29/29-08-2014, αριθ.28/22-08-20014, αριθ.26/30-07-14, αριθ.25/17-07-2014) ) επανειλημμένα την επίσπευση των Προεδρικών εκλογών, αλλά εσείς κωφεύετε. Παρόλο αυτά δηλώσατε αναλήθειες στη Βουλή ότι εγώ δεν προχωράω τις εκλογές. Τώρα που είμαστε μία εβδομάδα -τόσο χρειαζόμαστε να γίνουν οι εκλογές και αν το θέλετε θα γίνουν- έρχεστε να πείτε ότι πρέπει να αλλάξει ο Πρόεδρος.

Γνωρίζετε ότι δεν αλλάζει ο Πρόεδρος πραξικοπηματικά, όπως γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να πείσετε κανέναν ότι έχετε λόγους ουσιαστικούς να το κάνετε.

Όπως βλέπετε το βιογραφικό μου σημείωμα το έχω φτιάξει προ πολλού με προσωπικό αγώνα και δεν περιμένω την έγκριση από εσάς και δε σας επιτρέπω την προσβολή και την υβριστική συμπεριφορά σας την οποία επιδείξατε εναντίον μου ενώπιων της Βουλής. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι αφιέρωσα όλη σχεδόν τη ζωή μου για το ΤΕΙ και είναι κρίμα που εσείς επιχειρήσατε εν μια νυκτί να σβήσετε και να συκοφαντήσετε την πορεία ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζετε. Και σας υπενθυμίζω με όλο το σεβασμό ότι «τέτοιους διορισμούς που προσπαθείτε να κάνετε» και το «αποφασίζουμε και διατάσσουμε» ανήκουν στο παρελθόν και χύθηκε πολύ ΑΙΜΑ για να ξεφύγουμε και να μην επανέλθουμε σε αυτό.

Ήθελα όμως εγώ, η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, η Τριμελής Γραμματεία αλλά και όλη η Σύνοδος των Προέδρων να μας απαντήσετε στο εξής ερώτημα: Γιατί ενώ βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την ανάδειξη εκλογή Πρύτανη/Προέδρου στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δεν αφήνετε να γίνουν εκλογές με δημοκρατικές διαδικασίες και με μια ωμή σας παρέμβαση προσπαθείτε να τις εμποδίσετε λέγοντας ότι θα διορίσετε εσείς πρόεδρο. Αυτό ίσως νομίζετε ότι είναι μια προσωπική σας ηρωική πράξη αλλά και πρωτότυπη στα εκπαιδευτικά μας πράγματα, όπως σας δήλωσαν και οι Πρόεδροι των ΤΕΙ της χώρας μέσω της Τριμελούς Γραμματείας τους. Ξέρετε πολύ καλά ότι τον Πρύτανη/Πρόεδρο ενός Ιδρύματος τον εκλέγουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και κανείς άλλος. Προς τι λοιπόν αυτές οι εσπευσμένες μονομερής κινήσεις σας; Επίσης ακούστηκε ότι σε συνεργασία με κάποιον Βουλευτή Μαριόπουλο που έχει αναλάβει εργολαβικά την υπόθεση ετοιμάζεται ο διορισμός ενός «εγκάθετου» προέδρου και μάλιστα απ’ τους έμπειρους, όπως δηλώσατε στη Βουλή, που εδρεύουν στη Λαμία. Και πάλι όμως είστε όπως φαίνεται απληροφόρητος αφού αυτός ο έμπειρος φαίνεται να είναι κάποιος που δοκιμάστηκε και αποδοκιμάστηκε από την ακαδημαϊκή κοινότητα και στις τελευταίες επιχειρούμενες προσπάθειες για να εκλέγει πρόεδρος, συγκεντρώνει από μηδέν έως μία ψήφο.

Τέλος, είπατε ότι: «Υπάρχουν ασφυκτικές πιέσεις από πολλές πλευρές, εντονότερες στην Χαλκίδα, αλλά και στην Λαμία, δηλαδή, δεν είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα, αλλά έχουν χαρακτήρα και διαμαρτυριών της αγοράς». Δεν γνωρίζω τις κομματικές ισορροπίες που ίσως υπάρχουν ούτε και έχω σπουδάσει τη θεωρία της καρέκλας αν όμως ψάχνατε κάποιο άτομο για να κάνει τις δουλειές που πιθανά κάποιοι να έχουν σχεδιάσει, τότε με πολύ κόπο ίσως βρείτε κάποιον τέτοιον. Εγώ λοιπόν αρνούμαι να παίξω τον ρόλο αυτόν και προφανώς δεν σας ταιριάζω. Επί 34χρόνια που είμαι στο ΤΕΙ μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω αυτόν τον ρόλο και δεν τον έπαιξα. Τον αρνούμαι και τώρα.

Κλείνοντας έχω να θέσω τα παρακάτω ερωτήματα:

Πρώτον, τώρα που είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, έρχεστε να πείτε ότι πρέπει να αλλάξει ο Πρόεδρος. Γιατί;

Δεύτερον, αυτή τη στιγμή μέσα από πολλή, πάρα πολλή, δουλειά έχει λυθεί το μεγαλύτερο ποσοστό από τα προβλήματα που βρήκαμε. Ίσως δεν γνωρίζετε ότι καθίσαμε όλο το καλοκαίρι χωρίς ούτε μία (1) μέρα να λείψουμε και κλείσαμε τα Βιβλία που δεν έκλειναν, κάναμε τους διαγωνισμούς για καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη κ.λπ. και διεκπεραιώσαμε πάμπολλες διοικητικές πράξεις, νομικές πράξεις κ.α. και χίλια μύρια άλλα θέματα από τα ατελείωτα θέματα που συναντήσαμε μετά τη συνένωση. Τα γνωρίζατε όλα αυτά;

Τρίτον, σας ζητώ δημοσίως, με το θεσμικό σας ρόλο, να δώσετε εξηγήσεις για το τι, πως και γιατί συνέβαιναν όλα αυτά στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας όλα αυτά τα χρόνια. Ποιες οι διαχρονικές ευθύνες του Υπουργείου και γιατί φορτωθήκαν όλα, μονομιάς, στο νέο Τ.Ε.Ι.;

Τέταρτον, εσείς ΥΠΟΥΡΓΕ που είστε διαχειριστικά ικανός, έτοιμος, κάνετε για τη δουλειά και δεδομένου ότι η νέα Ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινάει πείτε μας σας παρακαλώ: Ποιες είναι οι πιστώσεις για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 που έχετε δώσει, όχι μόνο στο ΤΕΙ Στερεάς αλλά και στα άλλα ΤΕΙ; Εγώ την απάντηση την ξέρω. Τα μαθήματα ξεκινάνε, οι γονείς πληρώνουν και οι νέοι μας ελπίζουν. Επίσης, πείτε μας ποιος είναι ο μελλοντικός σχεδιασμός για πρόσληψη εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού για το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας;

Υπουργέ,

Η μόνη παρέμβασή σας που είναι χρήσιμη είναι να στηρίξετε και να διευκολύνετε την διαδικασία των Εκλογών Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ »

 

Επιμέλεια : Μαριάννα Αλεξοπούλου


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ Στ. Ελλάδας στον Υπουργό Παιδείας

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format