5ος Κύκλος Προγραμμάτων Εκπαίδευσης από το ΕΑΠ


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοινώνει την υλοποίηση του 5ου κύκλου αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους. Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ. Ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθορίζεται κατά περίπτωση σε κάθε πόλη ανάλογα και με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων. Με την λήξη κάθε προγράμματος χορηγείται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Προγράμματα εξ αποστάσεως
Α. Εξ αποστάσεως – 3μηνης διάρκειας
Το Ε.Α.Π. δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στα Προγράμματα Εκπαίδευσης με τη μέθοδο της φοίτησης εξ αποστάσεως. Για πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα κάθε προγράμματος ξεχωριστά, στην οποία αναφέρονται το κόστος, η διάρκεια και το περιεχόμενο αυτού.
Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ανάλυση Επενδύσεων
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Βασικές Τραπεζικές Σπουδές
Βασικές Σπουδές Επενδυτικής Τραπεζικής
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική
Ανάλυση και Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
Χρηματοοικονομική (Γενική) Λογιστική
Λογιστική Εταιρειών
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση
Ελεγκτική
Προχωρημένη Λογιστική
Στρατηγική Επιχειρήσεων
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Διοίκηση Πωλήσεων
B. Εξ αποστάσεως – 3μηνης διάρκειας με 10 ώρες διδασκαλίας σε αίθουσα ή με τηλεδιάσκεψη
Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:
Εισαγωγή στη Λογιστική Κόστους
Στοιχεία Διοικητικής Λογιστικής
Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου
Μάρκετιγκ Υπηρεσιών
Προγράμματα σε τάξη
Α. Αποκλειστικά σε αίθουσα με 16 ώρες διδασκαλίας
Εφαρμοσμένη Στατιστική με την χρήση Excel
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία με την χρήση EViews και SPSS
Ακαδημαϊκή Συγγραφή για Εκπόνηση Επιστημονικών Μελετών
Μεθοδολογία Έρευνας για Εκπόνηση Επιστημονικών Μελετών
Β. Αποκλειστικά σε αίθουσα με 18 ώρες διδασκαλίας
Εισαγωγή στη Λογιστική Κόστους
Κατάρτιση προϋπολογισμών
Χρήση δεδομένων κόστους για τη λήψη αποφάσεων
Στατιστική με εφαρμογές στο Excel
Οικονομετρική ανάλυση με χρήση του λογισμικού EViews
Γ. Αποκλειστικά σε αίθουσα με 32 ώρες διδασκαλίας
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ανάλυση Επενδύσεων
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Βασικές Τραπεζικές Σπουδές
Βασικές Σπουδές Επενδυτικής Τραπεζικής
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική
Ανάλυση και Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
Χρηματοοικονομική (Γενική) Λογιστική
Λογιστική Εταιρειών
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση
Ελεγκτική
Προχωρημένη Λογιστική
Στρατηγική Επιχειρήσεων
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Διοίκηση Πωλήσεων
Περισσότερες πληροφορίες


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

5ος Κύκλος Προγραμμάτων Εκπαίδευσης από το ΕΑΠ

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format