Υποτροφία σε πτυχιούχους Φυσικής, Χημείας ή Μαθηματικών


Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 τρεις (3) υποτροφίες σε πτυχιούχους των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας ή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου master ή εκπόνησης διδακτορικού) στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής».
Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε 8.000,00 ευρώ. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου, επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Πρεσβεία, του Προξένου ή του Πρέσβεως βεβαιούντος την ευδόκιμο φοίτηση.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο κτίριο της
διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο μέχρι και την 18η Μαΐου 2012 αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36
ετών.
2. Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς» καθώς και αναλυτική βαθμολογία.
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα ή Δωρεά ή Κληρονομία για τις
ίδιες σπουδές και δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
5. Πιστοποιητικό (για τους άρρενες) στο οποίο να φαίνεται ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχτηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν
τύχει αναβολής που να καλύπτει όλο το χρόνο παραμονής τους στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές.
6. Δύο συστατικές επιστολές.
7. Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι έχουν γίνει δεκτοί, ενώ οι εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση εγγραφής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. Ευγενία Μπαλάφα, καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών ή Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Πηγή: apofoitos.gr


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Υποτροφία σε πτυχιούχους Φυσικής, Χημείας ή Μαθηματικών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format