Θέση εργασίας


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (ΕΛΚΕ ΤΕΙ/Μ), προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την παροχή έργου για την υποστήριξη του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ERASMUS LLP του ΤΕΙ Μεσολογγίου.
Όσοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν, καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ναφέρονται στην Προκήρυξη, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Φάκελος υποψηφιότητας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποστήριξη του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ERASMUS LLP του ΤΕΙ Μεσολογγίου», στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΤΕΙ (ΤΕΙ Μεσολογγίου, Νέα Κτίρια, 30200 Μεσολόγγι) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, το αργότερο μέχρι τις 5-3-2012, ημέρα Δευτέρα (10 ημέρες μετά την ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Φάκελοι που κατατίθενται/αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο πέραν της προαναφερόμενης προθεσμίας επιστρέφονται ως εκπρόθεσμοι.
Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης θα δίνονται από τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ/Μ (τηλ.2631 0 58358 κ. Ντόκα Αλέξανδρο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση: Νέα κτίρια Τ.Κ. 302 00 Μεσολόγγι.
Για περισσότερα εδώ.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Θέση εργασίας

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format