Όλες οι υποτροφίες 2012 από το ίδρυμα Μποδοσάκη


Το Ίδρυμα Μποδοσάκη περιέλαβε στο πρόγραμμα του 2012 τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. ή Πανεπιστήμια άλλων χωρών για το έτος 2012- 2013. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Πτυχιούχοι ή Τελειόφοιτοι φοιτητές του Πανεπιστημιακού τομέα των Α.Ε.Ι. των εξής επιστημονικών κλάδων:1. Βιολογίας

Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακού.
2. Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σχολών, για:
Αναλογιστικά,
Διοίκηση Τομέα Δημόσιας Υγείας,
Μ.Β.Α.,
Οικονομική Περιφερειακή Ανάπτυξη,
Οικονομικά του Περιβάλλοντος,
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων,
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.
3. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, για:
Βιοϊατρική Τεχνολογία,
Επιχειρηματική Πληροφορική,
Ηλεκτρονική Μάθηση,
Κρυπτογραφία – Ασφάλεια Επικοινωνιών και Δικτύων,
Μηχανική Όραση & Οπτική Αναγνώριση,
Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα,
Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις – Ρομποτική,
Νοήμονα Συστήματα,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Πληροφορική Επιστημών Ζωής,
Συστήματα Υπολογιστών,
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων,
Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου,
Τεχνολογία Λογισμικού,
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,
Υπολογιστικά Νέφη.
4. Περιβαλλοντικών Επιστημών,
Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακού
5. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας για:
Αναλογιστικά,
Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική,
Βιοστατιστική,
Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία,
Βιοχημεία,
Ιατρική Φυσική – Ιατρική Τεχνολογία,
Κλινική Χημεία,
Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία,
Νανοτεχνολογία και Ρομποτική,
Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα,
Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,
Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας,
Φυσική Περιβάλλοντος
6. Ιατρικής, για:
Αναγεννητική Ιατρική,
Ανοσολογία,
Βιοστατιστική,
Διαταραχές Ανοσοποιητικού Συστήματος,
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,
Ενδοκρινολογία,
Επεμβατική Ακτινολογία,
Επεμβατική Πνευμονολογία,
Επιστήμες του Εγκεφάλου και του Νου,
Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας (Για τη συγκεκριμένη ειδίκευση μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων AEI σχετικών με τις επιστήμες της Διαιτολογίας – Διατροφής),
Ιατρική Γενετική,
Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική,
Καρδιοαγγειακά Νοσήματα,
Μικροχειρουργική,
Μοριακή Ιατρική – Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική,
Ογκολογία,
Προληπτική & Κοινωνική Ιατρική,
Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική.
7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας, για:
Αστικό Σχεδιασμό,
Αρχιτεκτονική Τοπίου,
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός,
Βιωσιμότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό & Υγιή Κτίρια,
Ευφυή Κτίρια & Αρχιτεκτονική,
Περιβάλλον και Ανάπτυξη,
Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό,
Προστασία Μνημείων,
Σύγχρονα Δομικά Υλικά & Συστήματα (Ασφάλεια & Υγιεινή Κτιριακού
Περιβάλλοντος),
Τεχνολογία Οικοδόμησης,
Φυσικό Φωτισμό/Αερισμό στην Αρχιτεκτονική.
8. Πολιτικών Μηχανικών, για:
Αντισεισμική Τεχνολογία,
Αποκατάσταση Κατασκευών (Επισκευή – Συντήρηση),
Γεωτεχνική & Περιβαλλοντική Μηχανική,
Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική,
Δομοστατικό Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων,
Μηχανική Μεταφορών,
Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων,
Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη.
9. Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών, για:
Βιοϊατρική Τεχνολογία,
Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων,
Μηχανική Μεταφορών,
Νανοτεχνολογία,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής,
Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου,
Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος,
Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών.
10. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, για:
Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών,
Μεταλλουργία Σιδήρου – Χάλυβα,
Νανοτεχνολογία,
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Περιβαλλοντική Μηχανική,
Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,
Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου.
Οι Πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού τομέα των Α.Ε.Ι. όλων των παραπάνω επιστημονικών κλάδων μπορούν να υποβάλλουν στο Ίδρυμα αίτηση για υποτροφία για τη λήψη πτυχίου Μ.Β.Α. και One Planet M.B.A.
Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών ορίζονται:
1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
3. Η γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν. Η γνώση αυτή να προκύπτει από το πτυχίο Proficiency ή TOEFL με 80 ή 213 ή 550 τουλάχιστον μονάδες, IELTS 6,5 για τις Αγγλόφωνες χώρες, το Superieur III ή Sorbonne II για Γαλλόφωνες χώρες και το Mittelstuffe II με άριστα για Γερμανόφωνες χώρες.
4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η αναφορά Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class Honours, για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικανικά Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1.5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.
5. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλ. γεννηθέντες μετά την 31.12.1985. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής να μην είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλ. γεννηθέντες μετά την 31-12-1983.
Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή Ερευνητικό Κέντρο που έχουν εξασφαλίσει θέση για συγκεκριμένη έρευνα. Σε καμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.
Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία μόνο ειδίκευση.
Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2012, μετά την οποία καμμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.
– Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, με αντιπρόσωπο ή ταχυδρομικά (όχι με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
– Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο, εφ’ όσον είναι συμπληρωμένες χωρίς καμμία παράλειψη και συνοδεύονται από OΛΑ τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.
– Ο αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Όλες οι υποτροφίες 2012 από το ίδρυμα Μποδοσάκη

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format