Πάντειος: ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ “Marc de Montalembert” ΚΑΙ ΙΝΗΑ


ΘΕΜΑ: «Υποτροφία από το Ίδρυμα “Marc de Montalembert” και το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης (ΙΝΗΑ) σε ερευνητές από χώρες της Μεσογείου»
Το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης (Institut national d’ histoire de l’art: INHA) και το Ίδρυμα “Marc de Montalembert” προσφέρουν μια (1) υποτροφία ύψους 8.000 ευρώ σε ερευνητές από χώρες της Μεσογείου.
Απευθύνεται σε:
· ερευνητές κάτω των 35 ετών, την ημερομηνία λήξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων, οι οποίοι,
· να διαθέτουν Πανεπιστημιακό πτυχίο,
· να έχουν γεννηθεί ή να έχουν την υπηκοότητα μιας από τις χώρες της Μεσογείου,
· το ερευνητικό τους έργο να αφορά την περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου.
Πρόκειται για υποτροφία από έξι (6) έως εννέα (9) μήνες-Βραβείο του Ιδρύματος “Marc de Montalembert” με σκοπό την υποστήριξη της ολοκλήρωσης ερευνητικής εργασίας που να συμβάλλει στην καλύτερη γνωριμία των τεχνών και του πολιτισμού της Μεσογείου.
Το Ίδρυμα “Marc de Montalembert” προσφέρει, εξάλλου, δυνατότητα στους υποτρόφους για διαμονή στην έδρα του στη Ρόδο.
Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση το Βιογραφικό τους Σημείωμα και την ερευνητική τους εργασία, η οποία ζητείται να παρουσιάζει πρωτοτυπία και ενδιαφέρον, να είναι πραγματοποιήσιμη και να διαθέτει οπτική γωνία για την περιοχή της Μεσογείου που να προσεγγίζει εκείνη των ερευνητικών τομέων του INHA. Στην πραγματικότητα, οι υποψήφιοι καλούνται να παρουσιάσουν πρόγραμμα εργασίας που να συμπίπτει με έναν από τους ερευνητικούς τομείς του INHA, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: http://www.inha.fr
Το πρόγραμμα έρευνας πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δύο (2) συστατικές επιστολές από ειδήμονες που να πιστοποιούν την ποιότητα του προτεινόμενου προγράμματος. Η παρουσίαση του προγράμματος μπορεί να γίνει ή Γαλλικά ή Αγγλικά, αλλά η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντοςοφείλει να συνταχθεί στα Γαλλικά και οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητική γνώση της Γαλλικής γλώσσας, ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν την έρευνά τους και να τύχουν της επιστημονικής συνδρομής από το INHA.
Οι προτάσεις της ερευνητικής εργασίας οφείλουν να είναι ατομικές (όχι συλλογικές) και δεν μπορούν να συνδέονται με έρευνα για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου ή να είναι προτάσεις για εκθέσεις ή πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Πραγματοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος.
Η υλοποίηση του προγράμματος εκκινεί με διαμονή του υποτρόφου στο Παρίσι για ένα (1) μήνα, ως επισκέπτη ερευνητή στο Εθνικό Ίδρυμα Ιστορίας της Τέχνης (INHA).
Ολοκληρώνεται με δεύτερη επίσκεψη στο INHA, κατά την οποία θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Το κόστος και στις δύο περιπτώσεις θα καλυφθεί πλήρως και άπαξ από το Ίδρυμα “Marc de Montalembert” και το Εθνικό Ίδρυμα Ιστορίας της Τέχνης (INHA). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν με την συνδρομή του Εθνικού Ιδρύματος Ιστορίας της Τέχνης (INHA).
Χρονοδιάγραμμα
Οι αιτήσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικά από 1ης Σεπτεμβρίου έως 30ης Νοεμβρίου 2011, καταληκτική ημερομηνία.
Διεύθυνση:
Institut national d’histoire de l’art,
Departement des Etudes et de la Recherche,
Prix Marc de Montalembert 2012,
2, rue Vivienne,
75002 Paris,France.
Η ανακοίνωση των ονομάτων των επιλεγμένων υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2012.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του INHA http://www.inha.fr και του Ιδρύματος “Marc deMontalembert” http://www.fondationmdm.com
Επίσης, στη Γραμματεία Μελετών και Ερευνών του INHA, στην ηλεκτρονική διεύθυνση der-dir@inha.fr ή στο τηλέφωνο +33 01 47 03 85 81.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Πάντειος: ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ “Marc de Montalembert” ΚΑΙ ΙΝΗΑ

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format