Πάντειο Πανεπιστήμιο:Υποτροφίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελβετία για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.


Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας στην Αθήνα ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο προγράμματος δεξαμενών (pool system), οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή να εκπονήσουν έρευνα στην Ελβετία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.
Πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με έναν καθηγητή:
1. Ελβετικού Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου ή Ανώτατου Ιδρύματος Ειδικότητας της επιλογής τους, για την αποδοχή τους σε Πρόγραμμα Έρευνας,
2. Ανώτατου Ιδρύματος Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης της επιλογής τους, για την αποδοχή τους σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, επισημαίνοντας ότι σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. Η βεβαίωση αποδοχής με πλήρες χρονοδιάγραμμα των σπουδών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη συμπλήρωση του φακέλου που θα υποβάλει ο υποψήφιος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 35 ετών (να έχουν γεννηθεί μετά την 01.01.1977).
Επίσης, έχουν προτεραιότητα οι υποψήφιοι που υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο πλαίσιο συνεργασίας σε ερευνητικό πρόγραμμα μεταξύ του Πανεπιστημίου της χώρας προέλευσής τους και Ελβετικού Πανεπιστημίου.
Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι ήδη παρακολουθούν Πρόγραμμα Έρευνας ή Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε Ελβετικό Άνώτατο Ίδρυμα. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι των υποτροφιών για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα Ανώτατα Ιδρύματα Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Αθήνα, (ιστοσελίδα: www.eda.admin.ch/athens), κα Μαρία Παπαδοπούλου (τηλέφωνα: 210-7230364-6 και email: maria.papadopoulou@eda.admin.ch ,ath.vertretung@eda.admin.ch) προκειμένου να λάβουν όλα τα απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους έντυπα.
Ο Φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να σταλεί στην Πρεσβεία της Ελβετίας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2011 και να περιλαμβάνει:
1. Έντυπο – Αίτηση η οποία θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά και μόνο από την Πρεσβεία της Ελβετίας και θα πρέπει να συμπληρωθεί εις τριπλούν (3).
2. Αντίγραφο των τίτλων πανεπιστημιακών σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
3. Αναλυτικό σχέδιο σπουδών και έρευνας που θα πραγματοποιήσουν στην Ελβετία, όπου θα διευκρινίζουν ότι πρόκειται για υποτροφία της Ομοσπονδίας της Ελβετίας.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Βεβαίωση καθηγητή ΑΕΙ της Ελβετίας για επιβεβαιωμένη αποδοχή για σπουδές στο οικείο επιστημονικό πεδίο.
6. Ιατρική Βεβαίωση σύμφωνα με το έντυπο της Πρεσβείας.
7. Διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα ορίζοντας ότι πρόκειται για αίτηση υποτροφίας της Ομοσπονδίας της Ελβετίας.
8. Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση Γαλλικής, Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Πάντειο Πανεπιστήμιο:Υποτροφίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελβετία για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format