Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στους απόφοιτους των ΑΕΙ


Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, χρηματοδοτεί Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Πανεπιστήμια και ΤΕΙ μέσω των οποίων απόφοιτοι ΑΕΙ άνω 10ετίας θα μπορούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στο πεδίο της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης ή των σπουδών τους.
Έτσι με τη διάθεση συνολικού π.υ. 15.000.000 € χρηματοδοτούνται Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης από ΑΕΙ με κοινό-στόχο τους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης και με αντικείμενο την επιμόρφωση των αποφοίτων σε πεδία εξειδικευμένης γνώσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων τους στο πεδίο της επιστημονικής ειδίκευσής τους ή/και της επαγγελματικής ενασχόλησής τους.
Είδος Προγραμμάτων που καλύπτονται:
Χρηματοδοτούνται προγράμματα επιμόρφωσης αποφοίτων ΑΕΙ, 60 ή 100 ή 150 ωρών σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα άμεσα αξιοποιήσιμα στην παραγωγική διαδικασία.
Προϋπολογισμός:
Συνολικά θα διατεθεί προϋπολογισμός 15.000.000 € ενώ ο μέγιστος π.υ. ανά πρόγραμμα θα είναι 250.000 €. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικά τεκμηριωμένες, εφόσον αξιολογηθούν θετικά, είναι δυνατόν να διατεθεί σε ένα πρόγραμμα μεγαλύτερο ποσό έως 350.000 €
Διάρκεια:
Τα Προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν θα μπορούν να υλοποιηθούν έως τις 30-06-2014.
Επιστημονικά πεδία που καλύπτονται:
Τα επιστημονικά πεδία στα οποία ζητείται να αναπτυχθούν Προγράμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων αντιστοιχούν στα βασικά επιστημονικά πεδία στα οποία προκρίνεται και η (εφαρμοσμένη) έρευνα στη χώρα μας βάσει των πρόσφατων εισηγήσεων του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας όπως αποτυπώθηκαν πρόσφατα στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Συνεργασία.
Διακρίνονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες:
Α. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ με ειδικότερους κλάδους:
Ενέργεια, Περιβάλλον, Διατροφικός τομέας, Γεωργία-Αλεία-Κτηνοτροφία, Ιατρική, Φαρμακευτική, Βιοτεχνολογία Χημεία, Προηγμένα υλικά, Πληροφορική και Επικοινωνίες
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με ειδικότερους κλάδους:
Διοίκηση Επιχειρήσεων/Επιχειρηματικές Υπηρεσίες, Χρηματοοικονομικά, Μεταφορές, Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, Τουρισμός, Πολιτισμός
Τα Προγράμματα είναι δυνατόν να καλύπτουν και παραπάνω από ένα πεδίο αλλά θα επιλέγεται ένα πεδίο ως το κύριο πεδίο.
Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύτηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Πρόσκληση με τίτλο: «Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» με δυνητικούς φορείς υλοποίησης τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας και με συνολικό π.υ. 15.000.000 €


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στους απόφοιτους των ΑΕΙ

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format